Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Teoria de la comunicació (3102G00004/2010)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2010
 • Descripció : L'assignatura parteix de l'anàlisi del concepte de modernitat i la manera com aquest estableix un model de cultura de masses oposat als models de l'alta cultura. A partir d'aquest problema s'estudiarà la vigència d'aquesta oposició en la cultura de la postmodernitat i en els nous camins oberts per les noves tecnologies de la informació.
 • Crèdits ECTS : 6
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Poc (25%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : MARGARIDA CASACUBERTA ROCAROLS

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoriadt 11:30-13:00, dj 11:30-13:001
Pràctiques d'auladt 11:30-13:00, dj 11:30-13:001

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 2. CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 3. CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 4. CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 5. CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 6. CTUdG04 Treballar en equip
 7. CTUdG08 Dissenyar propostes creatives
 8. T6. Ser conscients de la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa.
 9. CTUdG07 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 10. CT9. Reconèixer la diversitat cultural i les seves implicacions al llarg del temps i l'espai.
 11. CTUdG11 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 12. T11. Analitzar, sintetitzar de manera crítica les diferents produccions culturals.
 13. T13. Reflexionar sobre la funció i el sentit ètic del professional de la comunicació al món contemporani.
 14. E59. Analitzar els principals mitjans i recursos escrits, audiovisuals i electrònics.
 15. E60. Diferenciar el significat dels conceptes modernitat/postmodernitat, alta cultura/cultura de masses, identitat/globalització, versemblança/veritat, realitat/ficció.
 16. E62. Conèixer els fonaments teòrics i les metodologies d'anàlisi crítica.
 17. E63. Analitzar i avaluar la funció del periodisme i dels professionals del periodisme al món contemporani.
 18. E65. Fer un seguiment de l'actualitat i del tractament que s'ofereix en els mitjans de comunicació.
 19. E66. Exposar amb fluïdesa, oralment i per escrit, els temes actuals més destacats.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Modernitat i crisi de la cultura tradicional: modernitat i societat laica.- Transformacions de la percepció en la vida moderna.- La irrupció de la cultura popular i la crisi de l'alta cultura.- La crisi de l'obra única i la reproductibilitat tècnica de l'obra d'art.

  2. Models de cultura de masses: La premsa.- El cinema.- La ràdio.- La música popular.- Art, comerç i kitsch.- La televisió.- El còmic.

  3. Presència de la cultura de masses als mitjans de comunicació: La construcció de la figura de l'intel·lectual.- La crítica com a forma d'escriptura.- El nou periodisme.- El documental i les seves fronteres.- El best seller i la mercantilització de la cultura.

  4. La postmodernitat i la crisi de les utopies: La dessacralització dels mites romàntics: l'autor i l'obra.- El postcolonialisme i la descentralització de la cultura.- Gènere i identitat en l'era de la globalització.

  5. Nous mitjans i noves teories: La cultura "trash".- La nova cultura adolescent.- La cultura de les noves tecnologies: Internet.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Assistència a actes externs101020
Classes expositives201030
Classes participatives101020
Lectura / comentari de textos66066
Tutories505
Visionat/audició de documents1,51011,5
Total 52,5100152,5

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Benjamin, Walter (1983 ). L'Obra d'art a l'època de la seva reproductibilitat tècnica : tres estudis de sociologia de l'art . Barcelona: Edicions 62. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Bourdieu, Pierre (1997 ). Sobre la televisió . Barcelona: Edicions 62. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Briggs, Asa (cop. 2002 ). De Gutenberg a Internet : una historia social de los medios de comunicación . Madrid: Taurus. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Costa, Jordi (2002 ). !Vida mostrenca! : contracultura en el infierno postmoderno . Barcelona: Ediciones de la Tempestad. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Darley, Andrew (cop. 2002 ). Cultura visual digital : espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Eco, Umberto (2004 ). Apocalípticos e integrados . [Barcelona]: Debolsillo. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Eagleton, Terry (cop. 2001 ). La Idea de cultura : una mirada política sobre los conflictos culturales . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Gubern, Román, (cop. 2004 ). Patologías de la imagen . Barcelona: Anagrama. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Jameson, Fredric (1991 ). El Posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Mattelart, Armand (1997 ). Historia de las teorías de la comunicación . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • McQuail, Denis (1991 ). Introducción a la teoría de la comunicación de masas (2ª ed. rev. y ampliada). Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Picó i López, Josep (1988 ). Modernidad y postmodernidad . Madrid: Alianza. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Shohat, Ella (cop. 2002 ). Multiculturalismo, cine y medios de comunicación : crítica del pensamiento eurocéntrico . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Virilio, Paul (cop. 1999 ). La Bomba informática . Madrid: Cátedra. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Wolf, Mauro (1987 ). La Investigación de la comunicación de masas . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Wolton, Dominique (2000 ). Internet, ¿y después? : una teoría crítica de los nuevos medios de comunicación . Barcelona: Gedisa. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Wolton, Dominique (2004 ). La Otra mundialización : los desafíos de la cohabitación cultural global . Barcelona: Gedisa. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes teòriquesSón classes presencials. Es demana un 80 % d'assistència de l'estudiant a les classes.20
Exposicions a classe i debatSón classes presencials i participatives. Es demana assitència a classe i participació activa de l'estudiant.15
Lectura i comentari de "L'obra d'art en l'època de la seva reproductibilitat tècnica" de Walter BenjaminL'estudiant haurà de presentar un assaig escrit d'entre 4000 i 5000 caràcters.12
Visionat i comentari del film "Citizen Kane" d'Orson WellesL'estudiant haurà de presentar un assaig escrit d'entre 4000 i 5000 caràcters 12
Lectura i comentari de "Sobre la televisió" de Pierre BourdieuL'estudiant haurà de presentar un assaig escrit d'entre 4000 i 5000 caràcters12
Lectura i comentari d'"Apocalíptics i integrats" d'Umberto EcoL'estudiant haurà de presentar un assaig escrit d'entre 4000 i 5000 caràcters12
Lectura i comentari de "Les il·lusions perdudes" d'Honoré de BalzacL'estudiant haurà de presentar un assaig escrit d'entre 4000 i 5000 caràcters12
Assistència a conferències d'especialstes o a exposicions sobre temes relacionats amb el contingut de l'assignatura Assistència a les activitats externes organitzades o aconsellades pel professor 5

 

Qualificació

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top