Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Fonaments de robòtica (3501MO0067/2009)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2009
 • Descripció : Aquest curs introdueix a l'alumne en la disciplina de la robòtica. S'estudien els principis fonamentals dels robots industrials , incloent-ne l'estructura, la cinemàtica, les trajectòries, el control i la programació de robots.
 • Crèdits : 5
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Indistintament (50%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Majoritàriament (75%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : ARNAU OLIVER I MALAGELADA

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Identificar, valorar i utilitzar tècniques i mètodes actuals i novedosos per a la resolució de projectes tecnològics i de recerca en la visió per computador i robòtica, l’enginyeria de control i sistemes intel•ligents.
 2. Comunicar-se de manera efectiva oralment i per escrit preparant documents i exposant projectes i resultats, entre d'altres, amb llengua anglesa
 3. Analitzar el model cinemàtic i dinàmic d'un sòlid rígid. (Analyse a kinematics and a dynamics model of a rigid body).
 4. Interpretar i utilitzar informació tècnica proporcionada pels fabricants.
 5. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada

Altres competències :

 1. Broad knowledge of the main areas of the field, including terminology, conventions, underpinning theory, techniques and practices
 2. Critical understanding of the applications of the techniques and systems, as well as of their scope and performance
 3. Critical knowledge, understanding and skills in the mainstream and specialist areas covered by the syllabus.
 4. Detailed and critical knowledge of one area of specialism, incorporating awareness of current issues and research; Cognitive and core skills: Develop and apply skills in critical analysis, evaluation and synthesis, and in the design of projects and experimental models; Deploy advanced problem-solving skills and techniques towards original and creative solutions to general and specialist issues. Develop and demonstrate skills and techniques: in oral and written communication with peers and academic/industrial staff, using a range of appropriate methods to suit different levels of knowledge and expertise within the audience; in the planning and usage of industry standard tools, programming languages and numerical techniques; in the ability to identify, formulate and resolve problems.
 5. Professional Awareness: Demonstrate critical awareness of the current issues within the discipline, and make informed judgements with incomplete or inconsistent data, or where there are no professional/ethical codes or practices for guidance. Work autonomously and within teams, as appropriate, demonstrating a capability for both taking and critically reflecting on roles and responsibilities.
 6. To know the basic concepts about robotics
 7. To acquire the knowledge about the performance of the main blocks of a industrial robot controller
 8. To understand the different methods to represent the position and orientation.
 9. To acquire knowledge about the different programming methodologies for industrial robots, and the most standard programming languages

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Introduction

  2. Operations with Reference Systems

  3. Forward Kinematics

  4. Inverse Kinematics

  5. Path Generation and Control

  6. Industrial Robot Programming
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres101
Classes expositives111223
Classes pràctiques141731
Elaboració de treballs134
Exposició dels estudiants5914
Lectura / comentari de textos055
Prova d'avaluació21012
Resolució d'exercicis 42024
Seminaris314
Simulacions066
Tutories404
Total 4583128

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Schilling, Robert J. (1990). Fundamentals of robotics : analysis and control. Prentice Hall. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Craig, John J. (1989). Introduction to robotics: mechanics and control (2n Edition). Addison-Wesley. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Barrientos, Antonio (1997). Fundamentos de Robótica. McGraw-Hill. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Saltaren, Azorín, Almonacid, Sabater (2000). Prácticas de Robótica (utilizando Matlab). Universidad Miguel Hernández de Elche. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Ollero Baturone, Aníbal (cop. 2001). Robótica : manipuladores y robots móviles. Barcelona: Marcombo Boixareu. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Proposal of a Team Work. Specifications and Characteristics of different Robotic ArmsThis activity contributes to Group Presentations (15 % of Course Mark)
Problems solving (Chapter 2). Use of Matlab Robotics Tools.Delivering the work to the teachers (Contribution to Problems to solve: 25% of the course mark)
Practical Work in the Lab: Tutorial about the simulation tool COSIMIR (COS)1st practical session (week 2). This contributes to Lab Practices (25% of the course mark)
Proposal of Team Work (2). To model the forward kinematics (using MATLAB Robotics Toolbox) of the different robots assigned to the different Work TeamsThis activity contributes to Group Presentations (15 % of Course Mark)
Presentations of the characteristics and the Matlab models of the different robotic armsThis contributes to Group Presentations (15% of the Course Mark)
Problems Solving (Chapter 3). The teachers assign 4 o 5 problems from a list to each Work Team (2 persons). The students must solve and present the problems to the teachers.Delivering the work to the teachers (Contribution to Problems to solve: 25% of the course mark)
Practical Work in the Lab: Simulation of a Palletization operation(RV-M2)Practical session. This contributes to Lab Practices (25% of the course mark)
Practical Work in the Lab: Tutorial about FANUC S-100 Robotic System and KAREL Programation Language. (FANUC)Practical session. This contributes to Lab Practices (25% of the course mark)
Practical Work in the Lab: Palletization Application using the Real Robot RV-M1 (RV-M1)Practical session. This contributes to Lab Practices (25% of the course mark)
Tutorial about Programing Industrial Robots using Rapid (ABB)Activities proposed by the Invited Professor. Contributes to Personal Work - Activities (15% of Course Mark)
Problem Solving (chapter 4). Preparation of problems to be presented to the classrom.Delivering the work to the teachers (Contribution to Problems to solve: 25% of the course mark)

We will start with the problems at the classroom, but the students must finish the proposed problems and prepare the presentation in front of the classroom.
Cross-correction and presentation of the problems (chapter 4) to the classroomThis contributes to Group Presentations (15% of the Course Mark)
Proposal of Team Work (3). Using MATLAB Robotic Toolbox for representing the inverse kinematics of the different Robotic Arms assigned. The students must solve the different robotic arms and present the solutions to the teachers.Delivering the work to the teachers (Contribution to Problems to solve: 25% of the course mark)
Practical Work in the Lab: Simulation of a Painting Station (Paint)Practical session. This contributes to Lab Practices (25% of the course mark)
Problem Solving (chapter 5): The teachers assign some problems to students from a list to eah Work Team (2 persons). The students must solve and present the problems to the teachers. Some of the problems will be solved using Matlab Robotic ToolboxDelivering the work to the teachers (Contribution to Problems to solve: 25% of the course mark)
Examination about theory concepts. Evaluation activity based on solving a questionnaire. The use of auxiliary books, notes and tools is not allowed.Test is 15% of the Course Mark

 

Qualificació

The final mark will be calculated according to the marks obtained in each evaluated activity and according to these percentages:

30% - Lab Practices
25% - Problems to Solve
15% - Personal Work - Activities
15% - Test
15% - Group Presentations

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top