Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Propietat horitzontal i conjunts immobiliaris (3501MO1015/2007)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2007
 • Descripció : La propietat horitzontal en el Dret espanyol i català. Els conjunts immobiliaris. Regulació.
 • Crèdits : 3
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Gens (0%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : SUSANA OROMI VALL-LLOVERAALBERTO RUDA GONZALEZ

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. a) Aplicar els coneixements adquirits a entorns nous o no familiars i fer front als constants canvis en el marc jurídic regulador.
 2. b) Dominar els problemes específics de l’àmbit d’especialització escollit, a partir de la integració dels aspectes provinents de cada branca de dret que hi tingui relació.
 3. c) Formular judicis a partir d’informació incompleta i reconèixer la pluralitat de vies de solució que presenta cada problema.
 4. d) Desenvolupar habilitats d’aprenentatge que permetin treballar o desenvolupar estudis addicionals de manera autònoma.
 5. e) Cercar i seleccionar les fonts d’informació i la informació jurídica disponible, per adaptar-la a les pròpies necessitats en el context de tasques d’assessorament i/o representació legal d’empreses i particulars.
 6. f) Sintetitzar fluxos constants d’informació i superar els enfocaments contradictoris que planteja la complexitat inherent a l’ordenament jurídic i a l’aplicació quotidiana del dret.
 7. g) Assolir una visió crítica i constructiva del material jurídic, amb atenció als aspectes multidisciplinaris presents en cadascun dels àmbits d’especialització.
 8. h) Redactar escrits jurídics complexos, mitjançant la transformació de la informació recopilada i adaptant-la a les necessitats específiques de l’àmbit d’especialització.
 9. i) Aconseguir un domini dels aspectes particulars dins l’àmbit concret d’especialització, per poder respondre amb més eficiència i rapidesa els problemes propis d’aquell entorn.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. SESSIÓ 1. La propietat horitzontal. Concepte i règim jurídic. Imperativitat legal. Títol constitutiu.

  2. SESSIÓ 2. Elements comuns i privatius. La quota. Facultats i obligacions dels propietaris.

  3. SESSIÓ 3. Òrgans de govern i representació de la comunitat de propietaris.

  4. SESSIÓ 4. Els conjunts immobiliaris.

  5. SESSIÓ 5. Aspectes processals de la propietat horitzontal.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 000

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

   

  Qualificació

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top