Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Dret privat de la construcció (3501MO0793/2007)


Atenció: contingut provisional
Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2007
 • Descripció :
 • Crèdits : 4
 • Idioma principal de les classes : Sense especificar
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Gens (0%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : JORDI RIBOT IGUALADAALBERTO RUDA GONZALEZ

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. a) Aplicar els coneixements adquirits a entorns nous o no familiars i fer front als constants canvis en el marc jurídic regulador.
 2. b) Dominar els problemes específics de l’àmbit d’especialització escollit, a partir de la integració dels aspectes provinents de cada branca de dret que hi tingui relació.
 3. c) Formular judicis a partir d’informació incompleta i reconèixer la pluralitat de vies de solució que presenta cada problema.
 4. d) Desenvolupar habilitats d’aprenentatge que permetin treballar o desenvolupar estudis addicionals de manera autònoma.
 5. e) Cercar i seleccionar les fonts d’informació i la informació jurídica disponible, per adaptar-la a les pròpies necessitats en el context de tasques d’assessorament i/o representació legal d’empreses i particulars.
 6. f) Sintetitzar fluxos constants d’informació i superar els enfocaments contradictoris que planteja la complexitat inherent a l’ordenament jurídic i a l’aplicació quotidiana del dret.
 7. g) Assolir una visió crítica i constructiva del material jurídic, amb atenció als aspectes multidisciplinaris presents en cadascun dels àmbits d’especialització.
 8. h) Redactar escrits jurídics complexos, mitjançant la transformació de la informació recopilada i adaptant-la a les necessitats específiques de l’àmbit d’especialització.
 9. i) Aconseguir un domini dels aspectes particulars dins l’àmbit concret d’especialització, per poder respondre amb més eficiència i rapidesa els problemes propis d’aquell entorn.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. SESSIÓ 1 Contracte d’obra immobiliària (I) Elements.

  2. SESSIÓ 2 Contracte d’obra immobiliària (II) El preu: determinació i pagament. Desenvolupament, acabament i extinció del contracte.

  3. SESSIÓ 3 Responsabilitats en la construcció.

  4. SESSIÓ 4 Protecció legal dels crèdits derivats del contracte d’obra immobiliària

  5. SESSIÓ 5 Cessió de solar per obra. Aspectes generals i modalitats particulars.

  6. SESSIÓ 6 Gestió de Riscos i assegurances en el procés constructiu.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos02121
Aprenentatge basat en problemes (PBL)202545
Classes expositives301040
Total 5056106

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Ángel Carrasco Perera, Encarna Cordero Lobato, Carmen González Carrasco (2005). Derecho de la construcción y la vivienda (5a). Madrid: Dilex. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Arco Torres, Miguel Angel del (2002). Derecho de la construcción :(aspectos administrativos, civiles y penales) (5a). Granada: Comares.
 • Ángel Carrasco (2005). Comentarios a la Ley de ordenación de la edificación (3a). Cizur Menor: Aranzadi Thomson. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Luciano Parejo Alfonso, director ; Manuel Ignacio Feliú Rey, María Nieves de la (2001). Comentarios a la Ley de ordenación de la edificación. Madrid: Tecnos.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Taller de jurisprudènciaPresentació crítica de problemes i planteig de la seva solució per mitjà de l'anàlisi de la jurisprudència més rellevant. Cerca jurisprudencial i selecció crítica del material.

 

Qualificació

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top