Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Serveis públics de transmissió de dades (3105IS0014/2007)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2007
 • Descripció : Línies punt a punt. Xarxes d'accés (ADSL, mòbils, etc.). Línies XDSI. Xarxes de comunicació de paquets (X.25, Frame Relay, ATM, MPLS,…). Serveis de la xarxa Internet. Serveis de banda ampla.
 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Castellà
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Poc (25%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : RICARDO LAUSIN ACEÑA

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula informàtica1
Pràctiques d'aula informàtica2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Visió econòmica i empresarial.
 2. Ser capaç d'integrar sistemes d'informació.
 3. Ser capaç d'organitzar i planificar
 4. Comunicar-se adequadament tant de forma oral com escrita.
 5. Presa de decisions
 6. Treballar en equip i de manera compromesa en el grup de treball.

Altres competències :

 1. Disposar d'una visió global dels diferents tipus de serveis públics de transmissió de dades.
 2. Tenir criteris de selecció davant de l'oferta existent de serveis de transmissió de dades.
 3. L'assignatura, mitjançant la realització de les pràctiques, procurarà fomentar el treball en equip i la capacitat d'exposar i defensar el treball realitzat, en públic.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Física de les comunicacions
    1.1. Comunicació, missatges i senyals
    1.2. Senyals i espectres
    1.3. Modulacions d'ona contínua
    1.4. Terminologia

  2. Xarxes Locals i Xarxes Públiques
    2.1. El model de referència OSI
    2.2. El model de referència TCP/IP
    2.3. Comparació entre xarxes locals i xarxes públiques

  3. Elements que intervenen en una comunicació
    3.1. Sistemes de transmissió
    3.2. Sistemes de commutació
    3.3. Sistemes de senyalització (XTC)
    3.4. Terminals
    3.5. Protocols de nivell 2

  4. Introducció a les xarxes públiques
    4.1. Xarxes de Telecomunicació: Tipus de xarxes
    4.2. Elements d'una xarxa
    4.3. Parts d'una xarxa
    4.4. Tipus de serveis

  5. Xarxa Telefònica Bàsica i Xarxa Digital de Serveis Integrats
    5.1. Estructura de la xarxa
    5.2. Centres de commutació
    5.3. XDSI-Banda Estreta

  6. Introducció als serveis mòbils
    6.1. Introducció
    6.2. Serveis mòbils marítims
    6.3. Serveis mòbils aeronàutics
    6.4. Serveis mòbils terrestres
    6.5. Serveis de transmissió de dades i telefonia mòbil

  7. Xarxes de dades punt a punt
    7.1. Introducció
    7.2. Estructura de la xarxa
    7.3. Serveis oferts
    7.4. Elements de la xarxa
    7.5. Panoràmica d'una xarxa de transmissió de dades punt a punt
    7.6. Estructura X.50

  8. Xarxes de Commutació de Paquets
    8.1. Introducció
    8.2. Xarxes Privades Virtuals
    8.3. XPV X.25
    8.4. XPV Frame Relay
    8.5. XPV ATM
    8.6. XPV MPLS
    8.7. Topologia d'una xarxa de commutació de paquets X.25
    8.8. Altres xarxes de commutació de paquets

  9. Internet
    9.1. Xarxa de xarxes
    9.2. Accessos a la xarxa (ADSL, RDSI, Frame Relay, PLC,...)
    9.3. Tecnologia ADSL
    9.4. Serveis i aplicacions d'Internet
    9.5. Protocols TCP/IP
    9.6. IPv6 i IPv4
    9.7. Topologia d'una xarxa IP
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives385896
Classes pràctiques121224
Exposició dels estudiants202
Prova d'avaluació202
Resolució d'exercicis 044
Total 5474128

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • James F. Kurose, Keith W. Ross (2001). Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet. Addison-Wesley Longman. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Perfecto Mariño (1995). Las comunicaciones en la empresa, normas, redes y servicios. RA-MA. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Andrew S. Tanenbaum (2003). Redes de computadoras. Prentice Hall. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Alberto Leon-Garcia, Indra Widjaja (2002). Redes de comunicación : conceptos fundamentales y arquitecturas básicas. McGraw Hill. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Rainer Handel i Manfred N. Huber (1991). Integrated broadband networks, an introduction.... Adison-Wesley. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • José Manuel Huidobro Moya (2002). Comunicaciones Móviles. Thomson Paraninfo, S.A..
 • Zbigniew Dziong (1997). ATM network resource management. McGraw-Hill series on computer communications. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Antonio Alabau Muñoz, Juan Riera García (1984). Teleinformática y redes de computadores. Marcombo. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • J.M. Huidobro Moya i R. Conesa Pastor (2006). Sistemas de Telefonía. Thomson Paraninfo. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctica 1. Xarxes LocalsValoració màxima: 0,5 punts
Pràctica 2. Mitjans de Transmissió i Serveis XTBValoració màxima: 0,5 punts
Pràctica 3. Serveis oferts a través de Xarxes de Telefonia MòbilValoració màxima: 0,5 punts
Exercicis de repàs (1ra part)Valoraciò màxima: 0,125 punts
Pràctica 4. Informe sobre diferents empreses de comunicacionsValoració màxima: 0,5 punts
Pràctica 5. Comunicacions d'una empresa de serveisValoració màxima: 0,5 punts
Exercicis de repàs (2na part)Valoració màxima: 0,125 punts
Exposició pública de les solucions a la cinquena pràcticaValoració màxima: 0,25 punts
Examen de l’assignaturaValoració màxima: 7 punts

 

Qualificació

Mètodes docents:


Classes de teoria i problemes:

hores setmanals: 3


Pràctiques:

hores setmanals: 1

Les pràctiques són obligatòries. No lliurar-les implica no poder anar a examen i, per tant, la pèrdua de convocatòria.

El retard en el lliurament de qualsevol pràctica implica la no avaluació d'aquesta, constant solament com a lliurada i no contribuirà a la valoració global de l'assignatura. No obstant això, si la qualitat del treball no superés el mínim desitjable, sí contribuiria a baixar la nota final

Els exercicis de repàs no són obligatoris, no obstant això, puntuen.

Tipus d'exàmens:

L'examen té una durada màxima de 2 hores i consta de 15 preguntes de resposta tancada.


Nota final de l'assignatura:

Examen final (70 %) + pràctiques (27,50 %) + exercicis de repàs (2,50 %)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
Prerequisits:
Obligatoris: cap


Recomanats: Xarxes d'ordinadors

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Assignatures recomanades
 1. Xarxes

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top