Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Arquitectures avançades de computadors (3105IS0003/2007)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2007
 • Descripció : Arquitectura dels computadors d'alta velocitat. Segmentació. Avaluació del rendiment en computadors d'alta velocitat. Multiprocessadors
 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Indistintament (50%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : EUSEBIO CALLE ORTEGAOSCAR PEREZ DEL CAMPOJUAN PUIGGALI ALLEPUZ

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula informàtica1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Analitzar, dissenyar i utilitzar sistemes distribuïts i xarxes de computadors.
 2. Analitzar i dissenyar l'estructura i arquitectura dels computadors.
 3. Identificar i utilitzar tecnologies de hardware.
 4. Resolució de problemes i anàlisi crítica de resultats
 5. Presa de decisions
 6. Treballar en equip i de manera compromesa en el grup de treball.

Altres competències :

 1. Utilització de les eines d’optimització i mesures de rendiment
 2. Desenvolupament i implementació de tècniques de paral.lelització
 3. Comparar entre diverses propostes segons parametres de rendiment/cost
 4. Exposar/defensar una proposta d'aquitectura
 5. Treball en col.laboratiu en equip

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. TEMA 1: Introducció al paral·lelisme.
    1.1. Fonts del paral·lelisme.
    1.2. Classificacions d’arquitectures paral·leles.
    1.3. Rendiment de les arquitectures paral·leles.

  2. TEMA 2: Xarxes de computadors.
    2.1. Mesures de Rendiment per topologies de xarxes de computadors.
    2.2. Topologies de xarxes de medi compartit.
    2.3. Topologies de xarxes directes.
    2.4. Topologies de xarxes indirectes.

  3. TEMA 3: Disseny de Multicomputadors.
    3.1. Mètodes de commutació.
    3.2. Control de bloqueig.
    3.3. Algorismes d’encaminament.

  4. TEMA 4: Disseny de Multiprocessadors.
    4.1. Introducció a la coherència en cache.
    4.2. Algorismes de coherència en xarxes de medi compartit.
    4.3. Algorismes de coherència basats en directori.

  5. TEMA 5: Segmentació

  6. Annex 1: Programació amb pas de missatges (PVM)

  7. Annex 2: Tècniques d’optimització software amb processadors MIPS

  8. Annex 3: El TOP 500. El ranking de les màquines amb major rendiment del mon.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos6612
Aprenentatge basat en problemes (PBL)7714
Cerca d'informació224
Classes expositives191938
Classes participatives459
Classes pràctiques181634
Exposició dels estudiants167
Prova d'avaluació404
Resolució d'exercicis 61016
Total 6771138

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Hwang, Kai (1993). Advanced computer architecture, : parallelism, scalability, programmability. New York [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Hwang, Kai, Briggs, Fayé Alaye (1987). Arquitectura de computadoras y procesamiento paralelo. Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Hwang, Kai, Briggs, Fayé Alaye (cop. 1988). Arquitectura de computadoras y procesamiento paralelo. México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Hennessy, John L, Patterson, David A (1995). Organización y diseño de computadores, : la interfaz hardware/software ([2ª ed.]). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Patterson, David A, Hennessy, John L (cop. 1999-2000). Estructura y diseño de computadores, : interficie circuitería-programación. Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Hennessy, John L, Patterson, David A (1994). Computer organization and design, : the hardware/software interface. San Mateo: Kaufmann. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Patterson, David A, Hennessy, John L (cop. 1990). Computer architecture, : a quantitative approach. San Mateo, Calif: Morgan Kaufmann. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Hennessy, John L, Patterson, David A (1993). Arquitectura de computadores, : un enfonque cuantitativo. Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
P1: Pràctica de PVM. 1/3 de la nota de pràctiques
P2: Pràctica de tècniques d'optimització software sobre processadors MIPS.1/3 de la nota de pràctiques
P3: Treball d'aprofundiment sobre diversos aspectes/arquitectures vistes a l'assignatura. 1/3 de la nota de pràctiques
Examen de l'assignatura75% de la nota de l'assignatura
Cal aprovar l'examen per fer promig.
Part Test (sense apunts)
Part problemes (amb apunts)

 

Qualificació


Tipus d'exàmens:
Examen teòric (75%)
Pràctiques (25%)
S'ha de superar l'examen per poder fer mitja.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top