Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Pràctiques de biologia d'organismes i sistemes (3103100279/2007)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2007
 • Descripció : Procediments pràctics de botànica i zoologia.
 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Indistintament (50%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : SILVIA ABRIL MELENDEZDAVID CASELLAS FABRELLASMARTA DONCEL GARCIAJOSEP LLORET ROMAÑACHNOEMI SANCHEZ RUIZ

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Pràctiques de laboratori1
Pràctiques de laboratori2
Pràctiques de laboratori3
Pràctiques de laboratori4
Pràctiques de laboratori5
Pràctiques de laboratori6
Pràctiques de sortides1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Capacitat d’organització i planificació.
 2. Capacitat d’anàlisi i síntesi.
 3. Capacitat d’aplicar els coneixements a la resolució de problemes.
 4. Capacitat d’interpretació qualitativa de dades.
 5. Capacitat d’interpretació quantitativa de dades.
 6. Adquirir, desenvolupar i exercitar destreses per al treball de laboratori i instrumentació bàsica

Altres competències :

 1. Reconeixement i identificació de les espècies vegetals i animals.
 2. Adquirir destreses per a la presentació de resultats.
 3. Desenvolupament de la capacitat de comunicació de resultats.
 4. Familiarització amb tècniques de camp adequades a l'hàbitat estudiat.
 5. Capacitat de treball en equip.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Estudi de la flora i fauna terrestres

  2. Estudi de la flora i fauna marines
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació41014
Classes participatives50050
Elaboració de treballs02626
Seminaris61521
Treball en equip03030
Total 6081141

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Strasburger, Eduard, Sitte, Peter, Fortes Fortes, M.ª Jesús (cop. 2004). Tratado de botánica (35ª ed. alemana actualizada por Peter Sitte ... [et al.]). Barcelona: Omega. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Folch i Guillèn, Ramon (1987). La Vegetació dels Països Catalans (2a ed., corr. i ampl.). Barcelona: Ketres. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Margalef i López, Ramon (1974). Ecología. Barcelona: Omega. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Alveal, Krisler (1995). Manual de métodos ficológicos. Concepción: Universidad de Concepción. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Methods in plant ecology (1986) (2nd ed.). Oxford [etc.]: Blackwell. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Ballesteros i Sagarra, Enric (1992). Els Vegetals i la zonació litoral : espècies, comunitats ifactors que influeixen en la seva distribució. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Folch i Guillèn, Ramón. (1984). Història natural dels Països Catalans (Ed. (1984)). Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Hoek, Christian van den, Jahns, Hans Martin, Mann, D. G. (1995). Algae : an introduction to phycology. Cambridge [etc]: Cambridge University Press. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Izco, Jesús (cop. 1997). Botánica. Madrid [etc.]: McGraw-Hill - Interamericana. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Història natural dels Països Catalans (1984-). Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Díaz González, Tomás E., Fernández-Carvajal Álvarez, Mª. del Carmen, Fernández Prieto, José Antonio (2004). Curso de botánica. Gijón: Ediciones Trea. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Campbell, A. C. (1989). Guía de campo de la flora y fauna de las costas de España y de Europa. Barcelona: Omega. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Rodríguez Prieto, Concepció (1989). Algues de la Costa Brava. Sant Antoni de Calonge: Ajuntament de Calonge. Regidoria deCultura. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Cambra, Jaume, Gómez, Antoni, Rull, Jordi (1989). Guía de les algues i els líquens dels Països Catalans. Barcelona: Pòrtic. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Algae as ecological indicators (1984). London [etc.]: Academic Press. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Cabioc'h, Jacqueline (cop. 1995). Guía de las algas de los mares de Europa : Atlántico yMediterráneo. Barcelona: Omega. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Gómez Garreta, Amelia, Barceló i Martí, Maria del Carme (2000). Flora phycologica iberica. [Murcia]: Universidad de Murcia. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • AlgaeBase version 4.0. World-wide electronic publication.. Recuperat , a http://www.algaebase.org
 • invasIBER. Recuperat , a http://hidra.udg.edu/invasiber/
 • ISSG'S GLOBAL INVASIVE SPECIES DATABASE. Recuperat , a http://www.issg.org/database/welcome/
 • Brightman, Frank H., Nicholson, E., il. (1977). Guía de campo de las plantas sin flores : algas, hongos,líquenes, musgos, hepáticas y helechos. Barcelona: Omega. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Riedl, Rupert (1986). Fauna y flora del Mar Mediterráneo : una guía sistemática para biólogos y naturalistas. Barcelona: Omega. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • CalvÍn Calvo, Juan Carlos (1995). El Ecosistema marino Mediterráneo : guía de su flora y fauna. Murcia: El autor. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Marine biology [Recurs electrònic] ([199?]-). Berlin: Springer-Verlag. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Journal of phycology [Recurs electrònic] ([19??]-). Malden, MA: Blackwell Science. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Marine pollution bulletin [Recurs electrònic] (1970-). New York, NY: Elsevier Science Pub. Co.. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Marine ecology [Recurs electrònic] ([199?]-). Oxford: Blackwell Publishers. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Introducció a la pràctica proposada, sortida de camp i anàlisis de les mostres/dades al laboratori10%. Es valorarà la participació i la correcta execució de les activitats proposades durant aquestes sessions
Confecció del guió/llibreta de camp necessaris per a la presa de dades10%. S'avaluarà que el guió tingui els elements necessaris per a poder recollir les dades durant el treball de camp (5% corresponent a l'estudi de flora i fauna terrestre i 5% al de flora i fauna marina)
Elaboració d'un treball a partir de les dades recollides i analitzades30%. S'avaluarà l'anàlisi, interpretació i extracció de conclusions a partir del que s'haurà recollit al camp i analizat al laboratori (15% corresponent a l'estudi de flora i fauna terrestre i 15% al de flora i fauna marina)
Presentació de les conclusions del treball en un seminari30%. Es tindrà en compte la capacitat de l'alumne en la confecció d'una presentació coherent als resultats que hagi obtingut així com en l'exposició de les conclusions. S'ha de tenir present que al final de les exposicions es realitzarà un exercici individual de caràcter avaluable (15% corresponent a l'estudi de flora i fauna terrestre i 15% al de flora i fauna marina)
Treball específic de flora/fauna20%. Es valorarà la confecció d'un treball específic de flora o fauna que es proposarà a l'inici de les pràctiques.

 

Qualificació

L'assignatura s'avaluarà en conjunt, és a dir, valdrà igual el bloc de fauna i flora terrestre que el bloc de fauna i flora marina.

Totes les activitats avaluables es realitzaran en grup, a excepció dels treballs específics de flora o fauna i l'exercici en dia de seminari que seran individuals.

Com queda vist, l'assignatura no tindrà examen i la nota final, doncs, serà la suma dels treballs parcials que s'hauran d'entregar dins els terminis que s'establiran a principi de curs.

SÓN OBLIGATÒRIES, TANT L'ASSISTÈNCIA A LES PRÀCTIQUES COM LA REALITZACIÓ DE TOTES LES PARTS AVALUABLES. De cada una d'aquestes parts s'haurà d'obtenir un mínim de 4 punts sobre 10 perquè puguin comptar per a la nota final.

El no assoliment d'aquest mínim farà que l'activitat s'hagi de repetir correctament per a poder aprovar l'assignatura.

S'ha de tenir present que les activitats de treball de camp, confecció del guió i seminaris estan totalment lligades amb la sortida de camp, per tant, és obligatori realitzar aquestes activitats dins el grup de pràctiques assignat. Així doncs, els canvis de grup només es podran fer via secretaria acadèmica.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
Les pràctiques consistiran principalment en dues setmanes en les quals s'estudiarà la flora i la fauna tant de medi marí com de medi terrestre (1 setmana cada un).

Ja que es tracta d'una assignatura eminentment pràctica, l'assistència a totes les sessions és obligatòria.

Per les sortides de camp que es realitzaran generalment cada dimecres és indispensable portar:
PER LA SORTIDA DE MEDI TERRESTRE: Calçat adequat per caminar pel bosc, bosses de plàstic per recollir les mostres i la guia de camp elaborada el dia anterior.
I PER LA SORTIDA DE MEDI MARÍ: calçat adient per caminar per les roques, roba adequada per mullar-se, ulleres i tub, tovallola, roba de recanvi i la guia de camp elaborada el dia anterior.

Al final de les pràctiques es dedicaran alguns dies a l'exposició dels resultats obtinguts.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Assignatures recomanades
 1. Biologia animal
 2. Biologia vegetal

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top