Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Informàtica I (3103100281/2006)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2006
 • Descripció : L'ordenador digital. Sistemes operatius. Xarxes d'ordinadors. Correu electrònic. Teledocumentació.
 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Sense especificar
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : ANTONIO BUENO DELGADORAMON FABREGAT GESADAVID MERIDA CRUZ

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoriadv 11-12:301
Pràctiques d'aula informàtica1
Pràctiques d'aula informàtica2
Pràctiques d'aula informàtica3
Pràctiques d'aula informàtica4
Pràctiques d'aula informàtica5
Pràctiques d'aula informàtica6
Grup B

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : ANTONIO BUENO DELGADORAMON FABREGAT GESADAVID MERIDA CRUZ

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoriadv 12:30-142
Pràctiques d'aula informàtica1
Pràctiques d'aula informàtica2
Pràctiques d'aula informàtica3
Pràctiques d'aula informàtica4
Pràctiques d'aula informàtica5
Pràctiques d'aula informàtica6

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Capacitat d’obtenció i gestió de la informació.
 2. Capacitat d’interpretació quantitativa de dades.
 3. Us d'internet coma mitjà de comunicació i com a font d'informació

Altres competències :

 1. Conèixer a nivell bàsic l'entorn i els diferents elements que composen la informàtica com a eina de treball.
 2. Conèixer el funcionament i l'arquitectura d'un ordinador.
 3. Conèixer la base comú de diferents sistemes operatius i saber reconeixer-la als sistemes operatius actuals.
 4. Conèixer la base comú de diferents tipus de xarxes d'ordinadors i saber reconeixer-la a les xarxes d'ordinadors actuals, principalment a Internet.
 5. Saber accedir com a usuaris a diferents entorns: ordinadors personals, sistemes multiusuari i a aplicacions en xarxa, especialment aplicacions web.
 6. Saber utilitzar les eines més comunes de teledocumentació i accés d'informació.
 7. Saber utilitzar les eines informátiques per a la creació i publicació de continguts en format hipermedia.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Conceptes bàsics
    1.1. Definicions
      1.1.1. Nivells de les estructures arquitectòniques
      1.1.2. Blocs funcionals
      1.1.3. Programes i llenguatges
      1.1.4. Elements dels computadors
      1.1.5. Executant instruccions

  2. Sistemes operatius
    2.1. Introducció
    2.2. Punt de vista de l'usuari i del programador del SO
    2.3. Administració de la memòria
    2.4. Entrada/sortida
    2.5. Sistema d'arxius
    2.6. Administració de processos
    2.7. Exemples de sistemes operatius
      2.7.1. Sistema operatiu Windows 2000
      2.7.2. Sistema operatiu UNIX

  3. Representació de la informació
    3.1. La representació / codificació d'informació
    3.2. Sistemes numèrics i codis
    3.3. Canvis de base i suma binària
    3.4. Representació binària
    3.5. Altres codis binaris
    3.6. Codis que detecten errors
    3.7. Unitats d'informació utilitzades en Enginyeria Informàtica
    3.8. Àlgebra de variables lògiques

  4. Xarxes de Comunicació
    4.1. Introducció
    4.2. Transmissió de Dades
    4.3. Protocols de Xarxa i Arquitectura
    4.4. Treballant en Xarxa
    4.5. Internet
      4.5.1. Arquitectura client/servidor. Serveis bàsics Internet: Telnet, e-mail, FTP (Línia de comandes i clients gràfics), WWW
      4.5.2. E-mail (clients locals i remots) i missatgeria sincrona.
      4.5.3. WWW: Navegació, clients, DNS, URLs, ...
      4.5.4. Altres serveis: missatgeria instantània i videoconferència.
      4.5.5. Cerca d'informació: web, grups de noticies, i llistes de correu
      4.5.6. Publicació a la web: XHTML, CSS, navegabilitat i accesibilitat
      4.5.7. Multimedia a la web
      4.5.8. Seguretat
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos448
Classes expositives8816
Classes pràctiques2627,553,5
Debat0,500,5
Prova d'avaluació62228
Resolució d'exercicis 246
Treball en equip416,520,5
Visionat/audició de documents0,500,5
Total 5182133

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Representació de la informació. Exercicis.Entrega obligatòria i voluntària d'exercicis
  (10% de la nota total).
  Examen pràctic 1.20% de la nota total, però cal treure un 4 per fer promig.
  Examen pràctic 2.20% de la nota total, però cal treure un 4 per fer promig.
  Desenvolupament d'un lloc web.20% de la nota total, però cal treure un 4 per fer promig. Es poden veure els criteris d'avaluació detallats.
  Examen teoria.30% de la nota total, però cal treure un 4 per fer promig.

   

  Qualificació

  L'assistència a totes les classes de pràctiques és obligatòria.

  Cal superar el 50% de l'avaluat (5 sobre 10) així com assolir els mínims indicats a cadascuna de les activitats d'avaluació.

  Tant pels exàmens com pel lliurament del treball (desenvolupament d'un lloc web) hi haurà dues convocatòries.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top