Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Autors de la literatura llatina I: Horaci (3102FF0067/2006)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2006
 • Descripció : Per mitjà de la traducció, el comentari i l’anàlisi de l’Ars poetica d’Horaci, farem un recorregut a través de la creació literària a la Roma clàssica. En aquest poema de 476 hexàmetres, el més llarg d’Horaci i la darrera obra que va escriure el venusí, l’autor va formular la seva concepció de la preceptiva poètica llatina, base de les poètiques medievals, renaixentistes i neoclàssiques.


 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : MARIA ANGELA VILALLONGA VIVES

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoriadl-dc 13:30-151
Pràctiques d'auladl-dc 13:30-151

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Continguts

    1. Idees generals
      1.1. Sobre Horaci
      1.2. Sobre l’Ars poetica
      1.3. Sobre la creació literària a l’antiga Roma

    2. Sobre la poètica horaciana
      2.1. Ars
      2.2. Artifex
      2.3. La poètica d’Aristòtil i la poètica d’Horaci
      2.4. Ciceró i Horaci crítics literaris
      2.5. Traducció, comentari i anàlisi de l’Ars poetica
    Activitats
  Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
  Total 000

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Bibliografia

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

     Avaluació i qualificació
   Activitats d'avaluació
   Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

    

   Qualificació


   A final de curs es farà un examen que consistirà en una traducció i un comentari d’un fragment de l’Ars poetica.


   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

     Observacions
   Per mitjà de la traducció, el comentari i l’anàlisi de l’Ars poetica d’Horaci, farem un recorregut a través de la creació literària a la Roma clàssica. En aquest poema de 476 hexàmetres, el més llarg d’Horaci i la darrera obra que va escriure el venusí, l’autor va formular la seva concepció de la preceptiva poètica llatina, base de les poètiques medievals, renaixentistes i neoclàssiques.   Bibliografia

   1. Edicions, traduccions i comentaris
   • Beck, M., Orazio. Epistole, Milano, 1997.
   • Borzsák, S., Horatius. Opera, Leipzig, Teubner, 1984.
   • Brink, C.O., Horace on Poetry II. The “Ars Poetica”, Cambridge University Press, 1971.
   • Cuatrecasas, A., Horacio. Obras Completas. Introducción, traducción y notas, Barcelona, Planeta, 1986.
   • Figueras, N., Horaci, Art Poètica i Epístolas literàries. Introducció, traducció i notes, Barcelona, La Magrana, 2003.
   • González, A., Aristóteles/Horacio: Artes Poéticas (Edición bilingüe), Madrid, Taurus, 1987.
   • MacLeod, C.W., Horace. The Epistles, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1986.
   • Mandruzzato, E., Orazio. Le lettere, Milan, Rizzoli, 1983.
   • Mañas Núñez, M., Horacio. Arte Poética. Estudio, traducción y comentarios, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1999.
   • Mayer, R., Horace. Epistles, Book I, Cambridge University Press, 1994.
   • Riber, LL., Horaci. Sàtires i Epístoles, Barcelona, Fundació Bernat Metge, 1927.
   • Rostagni, A., Arte Poetica di Orazio, Torino, Chiantore, 1991.
   • Rudd, N., Horace. Epistles, Book II and the Epistula ad Pisones (“Ars Poetica”), Cambridge, C.U.P., 1989.
   • Shackleton Bailey, H., Horatius. Opera, Stuttgart, Teubner, 1985.
   • Silvestre, H., Horacio. Sátiras. Epístolas. Arte poética, Madrid, Cátedra, 1996.
   • Wickham, E. C.-Garrod, H. W., Q. Horati Flacci. Opera, Oxford University Press, 1967.

   2. Estudis
   • AA.VV., Orphea voce (Cahiers du Centre de Recherches Marie Desport) nº 3 -Autour d’Horace-, Bordeaux, Université III-UFR Lettres et Arts, 1990.
   • AA.VV., Musis amicus. Atti del Convegno Internazionale di Studi su Q. Orazio Flacco (Chieti, 4-6 maggio 1993), 1993.
   • AA.VV., Atti del Convegno di Venosa (8-15 novembre 1992), Venosa, Edizioni Osanna, 1993.
   • AA.VV., Atti dei Convegno di Venosa, Napoli, Roma (novembre 1993), Venosa, Edizioni Osanna, 1994.
   • Bobes, C., et alii, Historia de la teoría literaria I. La Antigüedad grecolatina, Madrid, 1995.
   • Brink, C.O., Horace on Poetry I. Prolegomena to the Literary Epistles, Cambridge, C.U.P., 1963.
   • Cortés Tovar, R. y Fernández Corte, J.C. (eds.), Bimilenario de Horacio, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1994.
   • Estefanía, D. (ed.), Horacio el poeta y el hombre, Madrid, Ediciones Clásicas/Universidad de Santiago de Compostela, 1994.
   • Ferri, R., I dispiacere di un epicureo. Uno studio sulla poetica oraziana delle Epistole (con un capitolo su Persio), Pisa, Giardini, 1993.
   • Gómez Pallarès, J., Studiosa Roma. Los géneros literarios en la cultura romana, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 2003, pàgs. 356-398 i 462-464.
   • Grimal, P., La théorie des genres littéraires dans l’”Art poétique” d’Horace, dins Los géneros literarios, Bellaterra 1985, pàgs. 7-19.
   • Harrison, S.J. (ed.), Hommage to Horace. A Bimillenary Celebration, Oxford, Clarendon Press, 1995.
   • Kenney, E.J.-Clausen, W.V., Historia de la literatura clásica. II. Literatura latina, Madrid, Gredos 1990, pàgs. 411-447.
   • Rostagni, A., Orazio, Venosa, Edizioni Osanna, 1994.
   • Shakleton Bailey, D.R., Profile of Horace, Londres, Duckworth, 1982.
   • Vilallonga, M., L’estructura omfàlica de l’epístola Ad Pisones d’Horaci, dins Estudi General 1(1981), vol. II, pàgs. 5-13.

   3. Text base
   Dossier preparat al servei de fotocòpies.

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top