Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Matemàtiques per a economistes (3107AS0002/2004)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2004
 • Descripció : Elements bàsics d'àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Ampliació de la programació matemàtica. Nocions de topologia. Equacions diferencials. Aplicacions a l'economia.
 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Sense especificar
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat :

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències

  Altres competències :

  1. Aprofundir en l'estudi de l'anàlisi matemàtica de les funcions de vàries variables, fent especial referència a les aplicacions pràctiques en el camp de l'economia i l'empresa.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Continguts

    1. 1. Funcions de vàries variables.

    2. Tipus de funcions. Superfícies en l'espai. Determinació del domini i del recorregut. Quàdriques. Corbes de nivell.

    3. 2. Derivades i diferencials.

    4. Derivades parcials. Derivades direccionals. Derivades d'ordre superior. Diferencial d'una funció en un punt. Diferencials d'ordre superior.

    5. 3. Funcions compostes i implícites.

    6. Derivació de funcions compostes. Derivació de funcions implícites. Sistemes de funcions implícites.

    7. 4. Aplicacions de les derivades parcials.

    8. Funcions homogènies. Teorema d'Euler. Anàlisi marginal en derivades parcials. Elasticitats parcials.

    9. 5. Optimització.

    10. Introducció a la optimització de funcions de vàries variables. Optimització lliure de funcions de dues o més variables. Optimització restringida. Problemes d'optimització de funcions de vàries variables amb restriccions d'igualtat. Funció de Lagrange. Interpretació econòmica dels multiplicadors de Lagrange.

    11. 6. Introducció a les equacions diferencials i a les equacions en diferències finites.

    12. Concepte d'equació diferencial (E.D.). E.D. de primer ordre de variables separables i lineals. Introducció a les equacions en diferències finites. Aplicacions a l'economia.
    Activitats
  Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
  Total 000

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Bibliografia

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

     Avaluació i qualificació
   Activitats d'avaluació
   Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

    

   Qualificació

   Mètodes docents:
   Els 4,5 crèdits de que consta l'assignatura es reparteixen en 3 crèdits teòrics i 1,5 de pràctics. En els crèdits teòrics es fa una exposició per part dels professors dels principals conceptes i teoremes que l'alumne ha de conèixer per poder resoldre els exercicis i problemes que seran proposats a les classes pràctiques. En aquestes classes s'anima a l'alumne a discutir les seves solucions i es realitza, amb l'ajut del professor, la resolució d'alguns dels problemes proposats. En les hores de tutories es tractarà de manera individualitzada o en petits grups d'alumnes, la resolució de problemes i conceptes teòrics que els permetin superar aquelles àrees on presentin més mancances i que siguin necessàries per seguir el normal desenvolupament del curs.
   Tipus d'exàmens:
   L'examen de l'assignatura constarà d'un mínim de 5 problemes i d'un màxim de 8. Es valorarà el plantejament del problema a més de la solució.

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

     Observacions
   Aquesta assignatura l'han de cursar els alumnes que provenen de la diplomatura d'Empresarials i accedeixen al segon cicle d'ADE o Economia. El seu contingut correspon al primer quadrimestre de l'assignatura Matemàtiques per a l'economia (II) de segon curs de la llicenciatura.

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top