Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Macroeconomia I (3107AE0012/2004)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2004
 • Descripció : Model de determinació de la renda en una economia tancada. El diner. Inflació i atur. Creixement. Economies obertes. Anàlisi dels instruments de la política econòmica.
 • Crèdits : 12
 • Idioma principal de les classes : Sense especificar
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Anual

Professorat : JANA HROMCOVA BIELALLUIS PLANAS CASAMITJANA

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques integrades teoria1
Grup B

Durada : Anual

Professorat : JANA HROMCOVA BIELALLUIS PLANAS CASAMITJANA

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria2
Pràctiques d'aula2
Pràctiques integrades teoria2
Grup FJ

Durada : Anual

Professorat :

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Comprendre les causes dels cicles econòmics i del creixement econòmic
 2. Entendre els mecanismes i els canals de les diferents polítiques econòmiques
 3. Comunicació escrita en llengua nativa
 4. Capacitat d'anàlisi i de síntesi
 5. Habilitats per a analitzar i buscar informació procedent de fonts diverses
 6. Capacitat d'aprenentatge autònom
 7. Capacitat crítica i autocrítica

Altres competències :

 1. Estudi de l’economia en el seu conjunt, amb l’objectiu d’analitzar les fluctuacions econòmiques a curt termini i el creixement a llarg termini.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Teoria

  2. Economia a llarg termini

  3. Introducció a la macroeconomia

  4. Variables macroeconòmiques

  5. Renda i tipus d’interès real

  6. Creixement econòmic i inversió

  7. Creixement econòmic i innovació tecnològica

  8. Ocupació

  9. Diner i inflació

  10. Economia oberta

  11. Fonaments microeconòmics

  12. Deute públic

  13. Consum

  14. Inversió

  15. Economia a curt termini

  16. Fluctuacions i cicles econòmics

  17. L'equilibri en el mercat de bens

  18. L'equilibri en els mercats finançers

  19. El model IS-LM

  20. El mercat de treball

  21. Demanda i oferta agregades: el model DA-OA

  22. Inflació, desinflació i atur

  23. Els models IS-LM i DA-OA en una economia oberta

  24. Pràctiques

  25. Es realitzaran exercicis individuals i en grup per a tots els temes del programa teòric. Problemes de política econòmica: lags, inconsistència temporal i cicle polític. Determinació del multiplicador i la renda d’equilibri en el context IS LM. Determinació de multiplicadors monetaris en el BCE.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 000

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

   

  Qualificació

  Mètodes docents:
  Es combinaran les classes teòriques amb pràctiques, realitzades immediatament de l’exposició de cada tema.
  Tipus d'exàmens:
  Examen final amb qüestions breus i exercicis. L’examen parcial del primer quatrimestre serà alliberatori.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top