Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Comptabilitat general (3107AE0001/2004)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2004
 • Descripció : Tècnica comptable en relació amb la situació i els resultats de l’empresa i els fluxos de fons que hi ha hagut en un període. Determinació dels costos i la seva utilització en les decisions. Comptabilització d’impostos directes i indirectes.
 • Crèdits : 9
 • Idioma principal de les classes : Sense especificar
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Anual

Professorat : ELISABET SAUS SALA

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques integrades teoria1
Grup B

Durada : Anual

Professorat : NICOLAU VILA I VILA

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria2
Pràctiques d'aula2
Pràctiques integrades teoria2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Ser capaç d'elaborar i enregistrar les transaccions que realitza l'empresa
 2. Saber utilitzar els mètodes bàsics per a la gestió financera de l'empresa
 3. Capacitat per a la resolució de problemes

Altres competències :

 1. Desenvolupar el procés global de càlcul i generació d’informació comptable en l'àmbit intern de l’empresa, i la seva utilització com a eina de gestió.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Teoria

  2. PRIMERA PART: INTRODUCCIÓ GENERAL

  3. Tema 1: La circulació econòmica en l’empresa.

  4. Tema 2: La comptabilitat interna.

  5. SEGONA PART: QÜESTIONS PRÈVIES

  6. Tema 3: Teoria general del cost.

  7. Tema 4: L’assignació de costos en l’empresa.

  8. Tema 5: Anàlisis formal del cicle econòmic-tècnic o intern de l’empresa.

  9. TERCERA PART: ANÀLISI DEL PROCÉS INTERN DE FORMACIÓ DEL COST

  10. Tema 6: El cost dels factors productius (I): cost dels materials i dels subministraments.

  11. Tema 7: El cost dels factors productius (II): cost de la mà d’obra i dels serveis exteriors.

  12. Tema 8: El cost dels factors productius (III): cost de l‘equip productiu.

  13. Tema 9: Càlcul dels llocs de cost: l’estadística de costos.

  14. Tema 10: Càlcul dels portadors de cost: mètodes de càlcul.

  15. QUARTA PART: SISTEMES DE COMPTABILITAT DE COSTOS

  16. Tema 11: Sistemes de costos històrics.

  17. Tema 12: Sistemes de costos predeterminats.

  18. Pràctiques

  19. Tema 1: Càlcul de les classes de cost.

  20. Tema 2: Càlcul dels llocs de cost

  21. Tema 3: Càlcul dels portadors de cost.

  22. Tema 4: Sistema de costos històrics.

  23. Tema 5: Sistemes de costos predeterminats
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 000

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

   

  Qualificació

  Mètodes docents:
  El desenvolupament teòric del programa es complementarà amb lectures de textos seleccionats, en funció de la temàtica puntualment tractada. Així com exercicis parcials i supòsits globals de tipus pràctic, facilitant una participació directa dels alumnes assistents i una visió aplicativa de la matèria prèviament tractada.
  Tipus d'exàmens:
  Una prova teòric pràctic al mes de febrer eliminatòria de teoria i un examen final al juny, que representen respectivament el 20% i el 80 % de la nota total.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top