Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Mercats i organitzacions (3107AD0046/2004)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2004
 • Descripció : Organitzacions econòmiques i mercats. Contractes i teoria de l’agència. Política de remuneració. Estructura financera i problemes d’agència.
 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Sense especificar
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : RICARDO TORRES BARGALLO

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques integrades teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències

  Altres competències :

  1. Les activitats econòmiques s´organitzen per mitjà d´arranjaments institucionals molt diferents. Els casos extrems són els mercats i les jerarquies . El nostre propòsit en aquest curs és entendre per què certes institucions tenen un comportament millor que el d´altres en determinades circumstàncies. Per tal de fer això, desenvoluparem dos grups bàsics d´eines: la teoria dels costos de transacció i la teoria de l´agència . Aplicarem aquesta maquinària teòrica a diversos problemes: des de l´elecció de la forma organitzacional més adequada per tal d´aconseguir un determinat objectiu, fins el problema de com establir mecanismes d´incentius per a diverses situacions que es donen en l´activitat de les empreses (e.g., polítiques de personal o contractació amb proveïdors de béns o serveis.)

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Continguts

    1. Teoria

    2. Mercats . Equilibri general. Supostos bàsics. Propietats d´eficiència i benestar. Temps i incertesa. Benestar en condicions d´incertesa: el repartiment òptim de riscos. Fallides del mercat: externalitats i béns públics. El teorema de Coase. Incompletitud de mercats.

    3. Costos de transacció. Coase i l´empresa. Costos de transacció: definició. Origen dels costos de transacció. Contractes complets i incomplets. Racionalitat limitada. Especificitat d´actius. Integració vertical.

    4. Asimetries informatives: accions imperfectament observables. Assegurances i el problema del risc moral. El risc moral en l´empresa: comportament d´empleats i de gestors. Situacions de principal i agent i contractes d´incentius. Mecanismes d´incentius a les organitzacions.

    5. Asimetries informatives: informació imperfectament observable. Informació privada. Mercats d´assegurança i selecció adversa. Regulació i informació privada. Senyalització. Polítiques de criba.

    6. Polítiques de personal i incentius. Selecció de personal. Mercats laborals interns. Pagament d´incentius. Avaluació del rendiment. Disseny de llocs de treball. Treball en equip.

    7. Govern corporatiu. La separació de la propietat i el control. Conflictes d´interès a les corporacions. Estructura financera i incentius. Senyalització i decisions financeres. Control corporatiu.

    8. Tendències organitzatives modernes. Història de les formes organitzatives. Fronteres verticals de l´empresa. Aliances estratègiques i xarxes. Tecnologies de la informació i l´empresa.
    Activitats
  Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
  Total 000

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Bibliografia

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

     Avaluació i qualificació
   Activitats d'avaluació
   Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

    

   Qualificació

   Mètodes docents:
   Els estudiants poden triar entre dues maneres de seguir el curs, que nosaltres anomenem l'opció activa i l'opció passiva. La primera suposa el seguiment i participació a les classes, fent presentacions de treballs que siguin d'interès per al curs, i participant en les discussions fetes a rel de les presentacions tant del professor com d'altres estudiants. Pràcticament tots els treballs candidats a ser presentats estan escrits en anglès, ja que nosaltres solem discutir documents recents dels quals no hi ha disponibles traduccions. En general, els estudiants es mostren preocupats quan s'assabenten d'aquest fet, però l'experiència del curs en anys passats ha estat que tothom se n'ha acabat sortint prou bé. Això, juntament amb el fet de presentar i discutir coses amb els demés participants, hauria de ser d'interès per a estudiants potencials, ja que es tracta d'elements molt importants en el camp professional, però que malhauradament l'estudiant no sol practicar gaire al llarg de la seva carrera.
   Dins de l'opció activa, el professor presentarà a classe el material dels 4 primers punts del temari, mentre que la resta de punts seran discutits en el marc dels diversos treballs que seran presentats pels estudiants.
   L'opció passiva, d'altra banda, és senzilla. L'estudiant no té per què participar a classe, però haurà de presentar-se a un examen final on se li faran preguntes per comprovar el seu enteniment (que no és el mateix que la memorització) del material contingut als 12 primers capítols del llibre de Milgrom i Roberts que consta com a bibliografia bàsica del curs. (Els estudiants que hagin decidit participar activament en el curs estaran ben familiaritzats amb tots aquests conceptes, donat que haurem estat treballant amb ells i discutint-los en profunditat durant les classes.)
   Tipus d'exàmens:
   Dins de l'opció activa, es puntuarà el treball realitzat pels estudiants al llarg del curs. A part, pot haver-hi algun examen parcial en algun moment, el percentatge del qual sobre la nota serà decidit a classe. Pel que fa a l'opció passiva, el 100% de la nota correspon a l'examen final. A la convocatòria de setembre el 100% de la nota correspon a l'examen.

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

     Observacions
   La plana web de l'assignatura serà http://www.udg.edu/fcee/professors/torres/mercats/. Allà hi trobareu tot tipus de material en relació al curs, i en particular els documents que discutirem a classe.

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top