Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Creació d'empreses (3107AD0045/2004)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2004
 • Descripció : Procés de creació d’una empresa. Pla d’empresa. Finançament i viabilitat. Problemàtica.
 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Sense especificar
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : LUIS IGNACIO FRADE GOBEO

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques integrades teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències

  Altres competències :

  1. Capacitar als alumnes per al disseny, la posta en marxa i el desenvolupament d’empreses.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Continguts

    1. Teoria

    2. 1. Introducció.

    3. 2. Estudis teòrics sobre empreniment. Personalitat de l’emprenedor. Capacitats distintives.

    4. 3. Variables externes a considerar davant d’un nou negoci.

    5. 4. Variables internes a considerar davant d’un nou negoci.

    6. 5. El finançament de nous negocis.

    7. 6. Habilitats necessàries davant de nous negocis.

    8. 7. Preguntes i respostes per fer amb antelació.

    9. Pràctiques

    10. Es resoldran exercicis i casos pràctics. Cada alumne haurà de preparar els casos individualment, després reforçarà les seves conclusions en grups reduïts i, finalment, es discutiran a classe sota la coordinació del professor. En la segona part del curs es presentarà i defensarà en sessió oberta un pla d’empresa.
    Activitats
  Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
  Total 000

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Bibliografia

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

     Avaluació i qualificació
   Activitats d'avaluació
   Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

    

   Qualificació

   Mètodes docents:
   Es combinaran els temes de teoria amb els exercicis i els casos pràctics. La metodologia serà conductiviste i inductiviste, seguint el mètode actiu . L’activitat acadèmica dirigida consistirà en el suport per a la creació d’un pla d’empresa “nova” que es lliurarà durant el curs.
   Tipus d'exàmens:
   La qualificació final d’aquesta assignatura constarà de tres parts:
   - Examen/s: 40% de la nota.
   - Participació i casos: 30%
   - Elaboració i presentació d’un pla d’empresa: 30%
   Aquests percentatges poden ésser susceptibles de modificació si el desenvolupament del curs així ho aconsellés.

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top