Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Sociologia del consum (3107AD0043/2004)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2004
 • Descripció : Bases socials del consum. Del consum de masses al consum segmentat. Tipologies de consumidors. Desigualtats socials i consum. Noves formes de consum: oci i turisme.
 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Sense especificar
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : PAU SERRACANT MELENDRES

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques integrades teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències

  Altres competències :

  1. Des dels inicis del capitalisme industrial, producció i consum han estat dos àmbits estudiats des de disciplines diferents. Actualment els canvis que s'han produït al món de la producció, com les noves formes d'organització del treball, la inclusió de les noves tecnologies i la flexibilització, responen a un mercat cada vegada més segmentat i individualitzat. Així el món de la producció i els béns i serveis que les empreses ofereixen estan més que mai lligats als canvis en el món del consum. Processos de producció i objectes de consum constitueixen un tot. Per això el consum constitueix un dels àmbits fonamentals a estudiar pe a la direcció de les empreses. Entre els objectius més concrets caldria destacar-ne tres: 1. Coneixement i visualització de les característiques de la nostra societat de consum. 2. Comprensió del lligam entre producció i consum. 3. Caracterització dels nous consums emergents.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Continguts

    1. Teoria

    2. Tema 1. Societat i Sociologia. El consum com a institució social.

    3. Tema 2. Aspectes històrics, econòmics i socials de la societat de consum espanyola i catalana.

    4. Tema 3. Teories del consum. El consumidor en la teoria econòmica. Simbologia i consum. Producció i consum. Els teòrics de la postmodernitat.

    5. Tema 4. El consum i les classes socials. Desigualtats i consum.

    6. Tema 5. Consum i estils de vida.

    7. Tema 6. Cap a un nou model de consum. Segmentació i polarització social.

    8. Pràctiques

    9. Es realitzaran sessions de pràctiques al voltant de cada tema, concretament consistiran en l'anàlisi de publicitats i comentaris de vídeos.
    Activitats
  Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
  Total 000

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Bibliografia

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

     Avaluació i qualificació
   Activitats d'avaluació
   Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

    

   Qualificació

   Mètodes docents:
   S'impartiran classes teòriques i pràctiques, recolçades en els apunts, la bibliografia recomanada i material audiovisual. El curs està dividit en tres grans parts. Una primera part introductòria (temes 1, 2 i 3) on s'analitza el consum com a institució social, la seva història i els diferents enfocaments econòmics i sociològics sobre el tema. Una segona part centrada en la relació entre consum i classes socials (temes 4 i 5). I finalment, una tercera part (tema 6) en la que s'apunten les característiques del possible model de consum futur.
   Tipus d'exàmens:
   L'avaluació consistirà en la realització d'un examen final (60% de la nota) i en la realització d'un treball i diverses pràctiques (40% de la nota). L'examen inclourà preguntes tant del programa teòric com sobre les pràctiques i el treball. Les pràctiques consistiran en la realització d'exercicis, lectura i presentació de textos, etc.

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top