Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Matemàtica de les operacions financeres (3107AD0040/2004)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2004
 • Descripció : Tècniques de finançament a partir de la teoria de préstecs i emprèstits. Aplicacions.
 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Sense especificar
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat :

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències

  Altres competències :

  1. 1. Introduir a l’alumne en les principals operacions financeres d’amortització de préstecs. 2. Clarificar els conceptes de valor financer del préstec, de l’úsdefruit i de la nua propietat. 3. Explicar com a model matemàtic i de forma pràctica els empréstits normals i els normalitzables

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Continguts

    1. Teoria

    2. 1. Repàs de les rendes financeres.

    3. 1.1. Concepte y classificació de les rendes financeres.

    4. 1.2. Valors actuals y finals.

    5. 1.3. Rendes infraanuals y superanuals.

    6. 1.4. Rendes financeres variables.

    7. 2. Amortització de préstecs.

    8. 2.1. Amortització amb reemborsament únic.

    9. 2.2. Sistema francès d’amortització.

    10. 2.3. Amortització de rendes variables.

    11. 2.4. Quotes d’amortització constants.

    12. 2.5. Sistema americà d’amortització.

    13. 2.6. Sistema alemany d’amortització.

    14. 3. Ampliació del sistema francès.

    15. 3.1. Corba d’amortització.

    16. 3.2. Període de carència.

    17. 3.3.Tipus d’interès variable.

    18. 3.4. Amortització extraordinària.

    19. 3.5. Tants efectius d’un préstec.

    20. 4. Reserves, nua propietat i usdefruit.

    21. 4.1. Reserva matemàtica.

    22. 4.2. Reserva financera.

    23. 4.3. Nua propietat i usdefruit matemàtics.

    24. 4.4. Nua propietat i usdefruit financers.

    25. 4.5. Fórmules de Makeham i d’Achard.

    26. 5. Amortització d’emprèstits.

    27. 5.1. Concepte d’emprèstit.

    28. 5.2. Emprèstits normals.

    29. 5.3. Emprèstits amb prima d’amortització constant.

    30. 5.4. Emprèstits amb premi anual constant.

    31. Pràctiques

    32. Realització d’exercicis i supòsits pràctics en que s’apliquin els conceptes estudiats en el programa teòric, concretament resolució de problemes d’amortització de prèstecs pels diversos mètodes estudiats a les classes teòriques, i d’estudi dels diversos tipus d’empréstits analitzats.
    Activitats
  Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
  Total 000

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Bibliografia

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

     Avaluació i qualificació
   Activitats d'avaluació
   Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

    

   Qualificació

   Mètodes docents:
   Dels 6 crèdits de que consta l’assignatura, 4 crèdits corresponen al desenvolupament de la teoria i 2 crèdits es destinarán a la resolució d’exercicis i supòsits pràctics. A les classes de teoria el professor explicarà amb exemples els principals conceptes, i es proposarán exercicis pràctics que els alumnes haurán de resoldre en les classes pràctiques.
   Tipus d'exàmens:
   Examen al final del quadrimestre, que consistirà en la resolució de supòsits pràctics.

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top