Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Mètodes matemàtics per a l'economia (3107AD0038/2004)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2004
 • Descripció : Sistemes dinàmics discrets i continus. Aplicacions a l’economia.
 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Sense especificar
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : JUAN BONET AMAT

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques integrades teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències

  Altres competències :

  1. L'objectiu fonamental de l'assignatura és que l'alumne adquireixi les eines matemàtiques bàsiques que li seran imprescindibles per poder treballar i comprendre les nocions i conceptes dels diversos camps de l'Economia i l'Empresa que tenen relació amb la matemàtica. Un segon objectiu genèric consisteix en ajudar a adquirir a l’alumne una capacitat raonadora i crítica que, sense cap dubte, li podrà ser útil en l’ulterior exercici de la seva professió. Finalment, com a assignatura de suport a d’altres disciplines, ens proposem com a objectiu particular, aplicar les tècniques bàsiques apreses a la resolució de problemes, amb aplicacions en el camp de les ciències econòmiques i empresarials.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Continguts

    1. Teoria

    2. 1. OPTIMITZACIÓ

    3. 1.1. Optimització de funcions d’una variable. Màxims i mínims per a funcions d'una sola variable. Problemes d'optimització amb una restricció.

    4. 1.2. Optimització de funcions de dues o més variables. Càlcul de màxims i mínims. Determinant Hessià.

    5. 1.3. Optimització restringida. Problemes d’optimització de funcions de vàries variables amb restriccions d’igualtat.. Funció de Lagrange. Determinant Hessià orlat. Problemes d’optimització de funcions de vàries variables amb restriccions de desigualtat. Condicions de Kuhn-Tucker. Programació lineal.

    6. 2. EQUACIONS DIFERENCIALS.

    7. 2.1. Equacions diferencials de primer ordre amb coeficients i terme independent constants. Equacions diferencials lineals de primer ordre amb coeficients i terme independent variables. Equacions diferencials exactes. Equacions diferencials no lineals de primer ordre i de primer grau. Aplicacions econòmiques.

    8. 2.2. Equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients i terme independent constants. Equacions diferencials amb terme independent variable. Equacions diferencials lineals d'ordre superior. Aplicacions econòmiques.

    9. 3. EQUACIONS EN DIFERÈNCIES FINITES.

    10. 3.1. Resolució d'una equació en diferències lineal de primer ordre. El model de la teranyina. Equacions en diferències no lineals. Aplicacions econòmiques.

    11. 3.2. Equacions en diferències lineals de segon ordre amb coeficients constants i terme constant. Generalitzacions per terme variable i equacions d'ordre superior. Aplicacions econòmiques.

    12. Pràctiques

    13. Les pràctiques de l'asignatura Mètodes matemàtics per a l'economia consisteixen en la realització d'exemples, exercicis i problemes relacionats amb els continguts teòrics explicats, i que, la majoria d’ells, són aplicacions a problemes propis de l'economia i de l'empresa. El programa de pràctiques està, per tant, en completa coordinació amb el programa de teoria, al complementar-lo en tota la seva vessant d’aplicacions.
    Activitats
  Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
  Total 000

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Bibliografia

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

     Avaluació i qualificació
   Activitats d'avaluació
   Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

    

   Qualificació

   Mètodes docents:
   Els 6 crèdits de que consta l’assignatura es reparteixen en 3 crèdits teòrics i 3 crèdits pràctics. En els crèdits teòrics es fa una exposició dels principals conceptes i resultats que l’alumne ha de coneixer per poder resoldre correctament els exercicis i problemes que serán proposats a les classes pràctiques. En aquestes classes s’anima a l’alumne a discutir les seves solucions i es realitza, amb l’ajut del professor, la resolució d’alguns dels problemes proposats. En les hores destinades a tutories es plantejaran als alumnes, de manera individualitzada o dins el petit grup, la resolució de problemes que els permetin superar aquelles àrees on presentin més mancances i que siguin necessàries per seguir el normal desenvolupament del curs.
   Tipus d'exàmens:
   El sistema d'avaluació es realitza a través d’un examen que consta de diversos exercicics i problemes de característiques similars als que s’han treballat a les classes. La puntuació de cada problema s’especificarà en el full de l’examen.

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top