Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Dret bancari (3107AD0036/2004)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2004
 • Descripció : Revisió de la configuració dels contractes bancaris (compte corrent, préstec, leasing, crèdit, descompte, dipòsit, etc.) amb especial atenció a la pràctica bancària i a la seva interpretació judicial.
 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Sense especificar
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : MARIA ELENA BOET SERRA

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques integrades teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències

  Altres competències :

  1. OBJECTIU: Es tracta de proporcionar conceptes bàsics i assegurar un bon coneixement de la legislació i jurisprudència en les matèries que formen el contingut del programa de Dret Bancari. La base adquirida ha de permetre als que ho vulguin aprofundir en les matèries, ja sigui amb altres cursos o mitjançant el seu propi esforç.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Continguts

    1. Teoria

    2. Lliçó 1. Introducció

    3. 1.1. La configuració jurídica del «sistema financer». 1.2. La Unió Europea i el mercat interior de serveis financers. 1.3. La Unió Econòmica i Monetària. El Sistema Europeu de Bancs Centrals (SEBC) i el Banc Central Europeu (BCE). 1.4. Les entitats de crèdit en l’ordenament jurídic espanyol. 1.5. Clases. A) Els bancs. B) Les caixes d’estalvis. C) Les cooperatives de crèdit. D) Els establiments financers de crèdit. E) Societats de garantia recíproca i societats i fons de capital risc; F) Les entitats de crèdit estrangeres. 1.6. La supervisió prudencial de les entitats de crèdit. 1.7. El Banc d’Espanya. 1.8. El tractament de la crisi de les entitats de crèdit. Fons de garantia de dipòsits.

    4. Lliçó 2. Les activitats de les entitats de crèdit. (I) Aspectes generals

    5. 2.1. La transformació del crèdit. 2.2. Classes d’operacions. 2.3. Aspectes generals del règim jurídic de les operacions. 2.4. El defensor del client i el Servei de Reclamacions del Banc d’Espanya. 2.5. L’anomenat «secret bancari». 2.6. El contracte de compte corrent.

    6. Lliçó 3. Les activitats de les entitats de crèdit. (II) Les operacions passives

    7. 3.1. Les operacions passives. Concepte i Classes. 3.2. El contracte de dipòsit. 3.3. L’estalvi vinculat. 3.4. La cessió d’actius. 3.5. Els contrates financers atípics. 3.6. Les operacions passives en moneda estrangera.

    8. Lliçó 4. Les activitats de les entitats de crèdit. (III) Les ope­racions actives

    9. 4.1. Concepte i classes. 4.2. L’obertura de crèdit. 4.3. El préstec. El préstec de firma. 4.4. Els préstecs i crèdits sindicats. 4.5. El descompte. 4.6. El factoring. 4.7. Les garanties. A) Ga­ranties personals. Especial atenció a les garanties a primer requeriment. B) Garanties reals. Especial atenció a la penyora de crèdits. 4.8. Les operacions actives en el comerç internacional: A) El crèdit documentari; B) Les garanties a primer requeriment. 4.9. El leasing o arrendament financer.

    10. Lliçó 5. Les activitats de les entitats de crèdit. (IV) Els serveis complementaris

    11. 5.1. Delimitació de la categoria. 5.2. La transferència bancària. A) La transferència electrònica de fons. B) Caixers automàtics. C) Terminals de pagament. 5.3. El Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE). El Sistema de Liquidació del Banc d’Espanya (SLBE) i TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer). 5.4. Les targetes de dèbit i les targetes de crèdit. 5.5. El lloguer de caixes de seguretat. 5.6. La transformació del negoci de les entitats de crèdit. Significació i abast.

    12. Pràctiques
    Activitats
  Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
  Total 000

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Bibliografia

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

     Avaluació i qualificació
   Activitats d'avaluació
   Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

    

   Qualificació

   Tipus d'exàmens:
   L'avaluació es durà a terme mitjançant un examen final. També es valorarà positivament l'assistència i la participació en les classes.

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top