Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Economia industrial (3107AD0014/2004)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2004
 • Descripció : Organització interna de l’empresa. Models d’agència. Fusions i adquisicions. Modelització via a la teoria de jocs. Diferenciació de productes. Decisions d’entrada i competència potencial. Temes de política industrial: Liberalització, privatització i defensa de la competència.
 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Sense especificar
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : ANNA GARRIGA RIPOLL

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques integrades teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències

  Altres competències :

  1. Analitzar el funcionament dels diferents mercats, més enllà del mercat ideal de competència perfecta, i la presa de decisions de les empreses en contextos estratègics. Estudi de l'evolució recent de determinats mercats en el context internacional.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Continguts

    1. Teoria

    2. Tema 1.- Introducció.

    3. Introducció. Objecte d’estudi i mètode. La "nova organització industrial".

    4. Tema 2.- Decisions en contextes simples.

    5. El concepte de mercat. Mesures de concentració. Mesures del grau de monopoli. Relació entre els indicadors de concentració i de grau de monopoli. Regulació. Selecció de productes. Discriminació de preus. Relacions verticals.

    6. Tema 3.- Un capítol instrumental.

    7. Breu introducció als jocs no cooperatius.

    8. Tema 4.- Decisions en contextes estratégics.

    9. Models de Cournot, Bertrand i Stackelberg. Diferenciació de productes. Barreres a l'entrada. Mercats "contestables". Decisions en I+D.

    10. Tema 5:- Temes de política industrial.

    11. Política industrial activa versus política de defensa de la competència. Privatització versus liberalització. La deslocalització d'empreses a Catalunya. Estudi d'alguns sectors industrials atenent a l'actualitat.

    12. Pràctiques

    13. L’assignatura consta també de problemes, exercicis i treballs pràctics que s’aniran proposant al llarg del curs i pensats per a resoldre, individualment o en grups, sobre: grau de concentració dels mercats, monopolis i la seva regulació, teoria de jocs com a eina formal, situacions de competència imperfecta, estratègies de discriminació de preus i les seves conseqüències per les empreses, varietat del producte, diferenciació de producte, etc.
    Activitats
  Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
  Total 000

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Bibliografia

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

     Avaluació i qualificació
   Activitats d'avaluació
   Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

    

   Qualificació

   Mètodes docents:
   Després d’introduir els conceptes de cada tema, es proposaran exercicis, dels que se'n faran alguns a classe per veure com s’apliquen les eines teòriques. Es discutiran lectures que prèviament l'estudiant ha d'haver treballat. També es proposarà la realització voluntària de treballs molt dirigits a l'estudi de l'evolució de determinats mercats industrials destacables per la seva actualitat.
   Tipus d'exàmens:
   L'avaluació final s'obtindrà a partir de dos components: l'examen final, amb un pes del 90% en la nota final, i els exercicis de pràctiques, el 10% restant. Pels estudiants que optin a realitzar un treball de curs, el pes de l'examen sobre la nota final serà d'un 75% i el treball més els exercicis composarien el 25% restant de la nota final.

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top