Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Direcció de producció i operacions (3107AD0010/2004)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2004
 • Descripció : Direcció de la producció. Articles. Rutes de fabricació i càrrega de centres de treball. Distribució a planta. Pla mestre de producció (MPS). Mètodes de resolució del pla mestre. Sistemes de planificació (MRP, JIT). Programació a Curt Termini (SFC). Gestió de l'estoc. . Gestió de projectes.
 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Sense especificar
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : TERESA CARRERAS VALLSRODOLFO DE CASTRO VILARAÜL GUERRA GARCIA

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula2
Pràctiques d'aula informàtica1
Pràctiques d'aula informàtica2
Pràctiques d'aula informàtica3
Pràctiques integrades teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències

  Altres competències :

  1. Proporcionar a l’alumne un conjunt de coneixements bàsics, mètodes i tècniques sobre logística i producció. També es desenvoluparan models matemàtics d’investigació operativa per resoldre problemes referents a la gestió de la producció. El programa contempla els sistemes d’aprovisionament, els sistemes de producció i els sistemes de distribució.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Continguts

    1. Teoria:

    2. Introducció

    3. Sistemes de producció. Subsistemes logístics.Estratègies de producció. Jerarquització dels plans. Tipologies d’articles. Característiques de l’article. Estructura de l’article. Ruta de fabricació.

    4. Models matemàtics

    5. Programació Lineal. Programació Lineal entera i binària. Mètodes heurístics

    6. Planificació Producció Mig Termini

    7. Pla Mestre de Producció (MPS, RCCP). Planificació de els Necessitats de Materials (MRP). Planificació de la Necessitats de Capacitat (CRP)

    8. Planificació Producció Curt Termini

    9. Control de la fabricació. Programació de les operacions. Equilibri línia

    10. Planificació de l’Aprovisionament i la Distribució

    11. Gestió d’estocs. Gestió distribució. Control de les ordres de compra i venda

    12. Filosofies de Producció

    13. Sistema JIT. Sistema OPT. Simulació de sistemes productius. Programes de Gestió Empresarial (ERP)

    14. Pràctiques

    15. Es faran 4 sessions de pràctiques en aula informàtica amb programes pedagògics de temes de producció i altres desenvolupats pel departament. Els temes que es tractaran són:

    16. Gestió de Projectes

    17. Resolució d’un Pla Mestre mitjançant full de càlcul i mitjançant Programa Lineal

    18. Planificació de Materials (MRP) amb l’STORM
    Activitats
  Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
  Total 000

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Bibliografia

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

     Avaluació i qualificació
   Activitats d'avaluació
   Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

    

   Qualificació

   Mètodes docents:
   Les classes de teoria seran basades en les transparències que es lliuraran al llarg del curs. També es portaran a terme discussions i resolució de problemes, en grups reduïts dins de la mateixa aula, de l’entorn productiu proposats pel professor.
   Les classe de practiques en aula informatica es resoldran individualment problemes de l'entorn de la produccio de forma tutoritzada pel professor.
   Durant el curs es fomentara la comunicacio mitjancant el portal de l'assignatura amb la proposta de problemes i d'enllacos d'interes per l'assignatura.
   Tipus d'exàmens:
   Hi haurà un Examen Final on s’avaluarà els coneixements assolits al llarg del curs. El contingut de l’examen (Problemes i un petit test de Teoria) es basarà en els apunts de classe, la bibliografia recomanada i les publicacions i documentació interna que es treballi durant el curs.
   Nota Final = Nota Examen * 0.85 + Nota Pràctiques * 0.15

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

     Observacions
   Les pràctiques de l'assignatura són obligatòries i consisteixen en la realització dels treballs proposats a la classe de pràctiques sobre problemes de Gestió de la Producció i es desenvolupen en aula informàtica.

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top