Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Direcció de recursos humans (3107AD0009/2004)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2004
 • Descripció : Polítiques de recursos humans a l’empresa. Congruència entre capacitats, habilitat i aptituds i la seva aplicació en el procés de treball. Valoració del rendiment. Adaptació dels recursos humans als canvis en l’organització del treball. Gestió de competències i la seva aplicació a les polítiques de gestió integral dels recursos humans.
 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Sense especificar
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : RAÜL GUERRA GARCIAM. DOLORES MUÑOZ SOLER

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques integrades teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències

  Altres competències :

  1. L`objectiu principal és introduïr als estudiants en el món de la gestió del Capital Humà, i específicament en la Direcció de Recursos Humans a les organitzacions empresarials. Tal com es pot apreciar en el programa teòric, s`analitzaran els conceptes més importants en la direcció dels Recursos Humans com ara la planificació, tractament i organització de l`element humà dins l`empresa, i les diferents possibilitats de tractament que té, buscant la maximització dels recursos de que es disposa.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Continguts

    1. Teoria

    2. TEMA 1. Evolució de la funció de Recursos Humans.

    3. TEMA 2. Ética i cultura corporativa.

    4. TEMA 3.Estratègia empresarial. Gestió integral dels Recursos Humans.

    5. TEMA 4. Anàlisi de llocs de treball. Contractació dels Recursos Humans.

    6. TEMA 5. La comunicació a l`empresa: Interna i Externa.

    7. TEMA 6. Teories de motivació i lideratge. Influència dels líders segons l`estil i el comportament.

    8. TEMA 7. Participació. Treball en equip i equips d`alt rendiment.

    9. Tema 8. La política de formació. Planificació i disseny de programes formatius.

    10. TEMA 9. Desenvolupament i gestió de competències.

    11. TEMA 10. La valoració del rendiment. Direcció per objectius. Avaluació a 360º.

    12. TEMA 11. Els sistemes de retribució. Polítiques i sistemes retributius.

    13. TEMA 12. Tractament i resolució de conflictes. Clima laboral.

    14. TEMA 13. Tendències en els sistemes de informació de Recursos Humans.

    15. Pràctiques

    16. Les pràctiques es desenvoluparan conjuntament amb les explicacions teòriques. Els temes que seran objecte de pràctiques en principi seran:

    17. * Cultura empresarial; Anàlisi i descripció de llocs de treball; Motivació; Estils de Lideratge; Comunicació; Treball en equip; Valoració del rendiment; Plans de formació; Conflicte.

    18. Es materialitzaran amb treballs de casos concrets, comentaris de les exposicions fetes per persones vinculades al món empresarial, o amb opinions sobre els vídeos que es projectin.
    Activitats
  Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
  Total 000

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Bibliografia

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

     Avaluació i qualificació
   Activitats d'avaluació
   Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

    

   Qualificació

   Mètodes docents:
   S`impartiran classes teòriques i pràctiques, recolçades en publicacions al web de l'assignatura, elements audiovisuals i discussrió de casos pràctics. A més s`intentarà poder organitzar conferències, o taules rodones amb persones vinculades al món empresarial. La realització de les pràctiques serà indispensable per a tots els estudiants matriculats, per tant, obligatòries. També es valorara la realització de treballs voluntaris siguin individuals o en grup, i la participació a classe.
   Tipus d'exàmens:
   L`avaluació es realitzarà tenint en compte la participació a classe i les pràctiques, a més de la realització de treballs voluntaris, individuals o en grup, i de l`examen final.
   En l'examen de juny, serà imprescindible haber presentat totes les pràctiques fetes durant el semestre, en les dates que s'indicaràn a classe. Els alumnes que no ho hagin fet , hauràn d'anar al examen de setembre, presentant les pràctiques publicades al web, en el moment de l'examen.
   Puntuació: Les pràctiques tindran una puntuació màxima del 30% i l`examen final puntuarà com a màxim el 70% de la nota. (Per aprovar l`assignatura s`haurà de tenir una puntuació mínima de 4 punts a l`examen).

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top