Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Dret mercantil (3107AD0008/2004)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2004
 • Descripció : INTRODUCCIÓ BASICA AL DRET EMPRESARIAL PRIVAT AMB ATENCIÓ ESPECIAL A LA REGULACIÓ DE LA COMPETÈNCIA, A LA PROTECCIÓ DE LES MARQUES I ALTRES SIGNES DISTINTIUS, A LES SOCIETATS LIMITADES I ANÒNIMES I AL DRET CONCURSAL.
 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Sense especificar
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : JOAN SOLDEVILA FREIXA

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques integrades teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències

  Altres competències :

  1. EN ACABAR EL CURS L'ALUMNE HA DE MANEJAR AMB CERTA FACILITAT CONCEPTES BÀSICS DINS EL TRÀFIC MERCANTIL TANT PEL QUE FA AL DRET DE LA COMPETÈNCIA COM PEL QUE FA A LA PROPIETAT INDUSTRIAL (PATENTS, MODELS UTILITAT, MARQUES, NOMS COMERCIALS), SENSE OBLIDAR, PER DESCOMPTAT, UNS CONEIXEMENTS BÀSICS DEL DRET DE SOCIETATS, DELS CONTRACTES MERCANTILS I DEL DRET CONCURSAL.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Continguts

    1. TEMA 1.- L'EMPRESA I L'EMPRESARI. EL REGISTRE MERCANTIL. ELS COMPTES ANUALS. TEMA 2.- MERCAT I COMPETÈNCIA. 2.1.- DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA. 2.2.- COMPETÈNCIA DESLLEIAL. 2.3.- CONSUMIDORS I USUARIS. 2.4.- ORDENACIO DEL COMERÇ MINORISTA. TEMA 3.- LA PROPIETAT INDUSTRIAL. 3.1.- LES CREACIONS INDUSTRIALS. 3.1.1.- LES PATENTS. 3.1.2.- ELS MODELS D'UTILITAT. 3.1.3.- ELS DISSENYS INDUSTRIALS. TEMA 4.- L'EMPRESARI SOCIAL. 4.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS. 4.2.- LA SOCIETAT COL·LECTIVA I LA SOCIETAT COMANDITARIA. TEMA 5.- LA SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA. 5.1.- ASPECTES GENERALS. 5.2.- LA CONSTITUCIÓ DE LA SL. 5.3.- SOCIS: APORTACIONS, PARTICIPACIONS, COMPTES ANUALS I DISTRIBUCIO DE DIVIDENS. 5.4.- ÒRGANS SOCIALS. 5.4.1.- LA JUNTA GENERAL. 5.4.2.- L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ. 5.5.- LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS. 5.5.1.- CANVI DE DOMICILI. 5.5.2.- AUGMENT DE CAPITAL. 5.5.3.- REDUCCIÓ DE CAPITAL. 5.5.4.- ALTRES. 5.6.- TRANSFORMACIÓ, FUSIÓ, ESCISSIÓ. 5.7.- DISSOLUCIÓ. 5.8.- LA SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA NOVA EMPRESA. TEMA 6.- LA SOCIETAT ANÒNIMA. 6.1.- ASPECTES GENERALS. 6.2.- LA CONSTITUCIÓ DE LA SA. 6.3.- APORTACIONS. ACCIONS. 6.4.- ELS ÒRGANS SOCIALS. 6.5.- LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS. 6.6.- LA DISSOLUCIÓ. TEMA 7.- ALTRES SOCIETATS. 7.1.- LES SOCIETATS DE GARANTIA RECÍPROCA. 7.2.- LA SOCIETAT COOPERATIVA. TEMA 8.- ELS CONTRACTES MERCANTILS. 8.1.- NOCIONS GENERALS. 8.2.- TIPUS BÀSICS DE CONTRACTES MERCANTILS. TEMA 9.- EL DRET CONCURSAL.
    Activitats
  Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
  Total 000

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Bibliografia

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

     Avaluació i qualificació
   Activitats d'avaluació
   Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

    

   Qualificació

   Mètodes docents:
   EL PROGRAMA ES DESENVOLUPARA SEGUINT L'ORDRE EXPOSAT. TENIR PRESENT QUE EL PROGRAMA ÉS TEÒRIC PER LA PRÒPIA NATURALESA DE LA MATERIA OBJECTE D'ESTUDI, SENSE QUE IMPEDEIXI QUE AL LLARG DE LES CLASSES ES COMENTIN I S'EXPOSIN CASOS PRÀCTICS.
   Tipus d'exàmens:
   EN PRINCIPI LA PROVA FINAL CONSTA DE DUES PARTS, UN EXAMEN TIPUS TEST I UN EXAMEN DE PREGUNTES PER DESENVOLUPAR. LA NOTA FINAL ÉS LA SUMA D'AMBDÒS BLOCS QUE PODEN TENIR EL MATEIX VALOR O NO.

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top