Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Direcció estratègica i política d'empresa (3107AD0006/2004)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2004
 • Descripció : Decisions que defineixen l’estratègia d’una empresa: combinació, tecnologia, productes, mercats. Objectius a llarg termini i mitjans per a aconseguir-los.
 • Crèdits : 9
 • Idioma principal de les classes : Sense especificar
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Anual

Professorat : LUIS IGNACIO FRADE GOBEO

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques integrades teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències

  Altres competències :

  1. Capacitar als alumnes en aquesta activitat i proporcionar-los els coneixements teòrics que la sustenten, davant dels problemes de la formulació de l’estratègia des d'un punt de vista teòric i sobre les decisions en la seva implementació.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Continguts

    1. Teoria

    2. Els resultats i la situació financera de l’empresa.

    3. Els Flujos de fondos. Anàlisis de ratis i coeficients financers.

    4. 1.L’empresa i el seu entorn. Factors condicionats de l’estratègia.

    5. 2.El “magement”. La definició d’estratègia i la formulació de l’estratègia.

    6. 3.Diagnòstic estratègic.

    7. 4.El marc competitiu. L’economia industrial i l’estratègia de l’empresa.

    8. 5.Models d’anàlisi estratègic.

    9. 6.L’estratègica de l’empresa i la tecnologia. Innovació i canvi.

    10. 7.La ventatja competitiva i la generació de fondos. El valor d’empresa.

    11. 8.La configuració de l’empresa.

    12. 9.La implementació de l’estratègia. L’Estratègia Corporativa i l’Eficiència Operativa.

    13. 10.La planificació estratègica. Els sistemes.

    14. 11.Introducció a la teoria de la PIME.

    15. Pràctiques

    16. Per a cada tema es resoldran exercicis i un cas pràctic. La resolució de cada cas pràctic es farà en sessió oberta. Cada alumne prepararà els cas individualment, després reforçarà les seves conclusions en grups reduïts i després es discutirà a classe sota la coordinació dels professor.
    Activitats
  Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
  Total 000

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Bibliografia

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

     Avaluació i qualificació
   Activitats d'avaluació
   Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

    

   Qualificació

   Mètodes docents:
   Combinació de cada tema de teoria amb exercicis i un cas pràctic. Cada sessió teòrica es farà al llarg de la classe d’una hora, i els casos es faran en les sessions de dues hores. La metodologia serà conductiviste i inductiviste, seguin el mètode actiu. L’activitat acadèmica dirigida consistirà en la direcció per a la redacció d’un cas que es lliurarà durant el curs, aquestes activitats es realitzaran setmanalment en la classe d’una hora durant la segona meitat dels curs.
   Tipus d'exàmens:
   Mitjançant prova escrita al final dels dos quatrimestres, la resolució dels casos pràctics i la justificació de models teòrics. La prova escrita es valorarà en un 80% de la nota total i la participació en classe en la resolució de casos pràtics en un 20%.
   Al setembre els sistema de avaluació serà el mateix descrit anteriorment.

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top