Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Consolidació comptable (3107AD0005/2004)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2004
 • Descripció : Comptabilitat, anàlisi, consolidació i auditoria comptable.
 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Sense especificar
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : MARIA ANGELS FARRERAS NOGUERROSA MARIA OLLER JUNQUE

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques integrades teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències

  Altres competències :

  1. Introduir l’estudiant en el marc de la concentració empresarial, posant especial atenció en l’estudi de les vinculacions patrimonials que es poden donar entre diverses empreses; fer-li adquirir la capacitat necessària per identificar l’estructura d’un grup; i donar-li la preparació tècnica i normativa suficient per elaborar la informació comptable del grup i formular els estats comptables que d’ella se’n poden derivar.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Continguts

    1. Teoria

    2. Tema 1.- La Concentració Empresarial

    3. Tema 2.- Els coeficients de control i domini efectiu

    4. Tema 3 .- La Consolidació Comptable

    5. Tema 4.- La integració global: Aspectes previs

    6. Tema 5.- El procés de consolidació

    7. Tema 6.- Les eliminacions financeres

    8. Tema 7.- Les eliminacions econòmiques

    9. Tema 8.- Les eliminacions patrimonials

    10. Tema 9.-El mètode d'integració proporcional

    11. Tema 10.- La posada en equivalència

    12. Tema 11.- Els comptes anuals consolidats

    13. Tema 12.- Règim fiscal del grup: declaració consolidada

    14. Pràctiques

    15. Les pràctiques consisteixen en la resolució d’exercicis i supòsits lligats amb els diversos temes que tenen aplicació pràctica del temari teòric, així com l'estudi de diversos comptes anuals consolidats.
    Activitats
  Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
  Total 000

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Bibliografia

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

     Avaluació i qualificació
   Activitats d'avaluació
   Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

    

   Qualificació

   Mètodes docents:
   Els temes han estat ordenats de manera que permetin un coneixement progressiu de la matèria.
   Es desenvoluparan al llarg del curs mitjançant una exposició teòrica i la resolució de casos pràctics, que serviran per clarificar i aprofundir els coneixements adquirits.
   Tipus d'exàmens:
   L’exàmen final tindrà dos components: teoria i pràctica, el pes de les quals serà idèntic. Per promitjar, caldrà una puntuació mínima de 4 sobre 10 en cada una de les dues parts. Si una part se situa per sota de 4 no hi haurà promig de puntuacions i la nota de l’assignatura serà la més baixa de les dues. El 10% de la nota correspondrà a exerciciso proves avaluatòries que l'alumne realitzarà presentar durant el curs.

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top