Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Direcció comercial (3107AD0002/2004)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2004
 • Descripció : Màrqueting i planificació estratègica. Els mercats i l'anàlisi del consumidor. Estratègia comercial. Màrqueting mix: preus, distribució, comunicació i producte. Màrqueting de serveis
 • Crèdits : 9
 • Idioma principal de les classes : Sense especificar
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Anual

Professorat : XAVIER AMORES BRAVOMARTA POCH ROS

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques integrades teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències

  Altres competències :

  1. Proporcionar als alumnes els coneixements i habilitats necessaris per tal d'entendre i desenvolupar els principals rols assignats al màrqueting en l'empresa, dins el context de la seva contínua interacció amb l'entorn canviant.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Continguts

    1. Teoria

    2. 1. El màrqueting. Definicions i marc d’actuació

    3. Què és el màrqueting?. El màrqueting i la seva gestió. Orientacions de les empreses vers els mercats. El màrqueting en el context econòmic actual.

    4. 2. Planificació estratègica i màrqueting

    5. Els plans estratègics, revisió sintètica. Màrqueting i planificació estratègica. El procés de màrqueting. La gestió del màrqueting.

    6. 3. L’entorn del màrqueting

    7. El macroentorn i el microentorn.

    8. 4. El comportament del consumidor

    9. Els models de comportament del consumidor. Factors que influencien el comportament. Comportament de compra. Decisions de compra

    10. 5. La informació sobre els mercats

    11. Sistemes de informació de màrqueting. Elaboració de la informació. Mercats i previsió de demanda futura.

    12. 6. Segmentació dels mercats i avantatge competitiu

    13. La segmentació del mercat. El públic objectiu. El posicionament de mercat

    14. 7. Producte i marca

    15. Classificacions de producte. Decisions de producte. El packaging. El procés innovador.

    16. 8. Eines de suport a la concepció i desenvolupament de productes

    17. Creativitat. Vigilància competitiva. QFD. Benchmarking.

    18. 9. El màrqueting de serveis

    19. Les característiques dels serveis. Estratègies de màrqueting per a serveis.

    20. 10. Les polítiques de preus

    21. Els factors a considerar. Les tècniques per fixar preus. Una síntesi.

    22. 11. La comunicació

    23. La comunicació i el seu procés. Les etapes de la comunicació efectiva. El pressupost i el mix de comunicació.

    24. 12.Publicitat,

    25. Les decisions de publicitat. Els mitjans. Els sistemes de mesura. La dimensió internacional.

    26. 13. Promoció de vendes i relacions públiques

    27. La promoció de vendes i el client final. El merchandising i el punt de venda. Les relacions públiques.

    28. 14. Direcció de vendes. Elements bàsics

    29. La força de vendes Tipus d’estructura. Els incentius i els equips comercials

    30. 15. La gestió del canal de distribució

    31. Els tipus de canals. El seu funcionament i organització. El disseny i la gestió del canal. La gestió logística. Tendències recents.

    32. 16. Màrqueting directe i màrqueting on-line.

    33. Els avantatges del màrqueting directe. Els canals de comunicació del màrqueting directe.

    34. 17. El pla de màrqueting

    35. Estructura i elaboració del pla de màrqueting.

    36. Pràctiques

    37. Anàlisi i lliurament de casos pràctics que permeten aplicar procediments per tal de solucionar els problemes habituals de les empreses en la direcció comercial.
    Activitats
  Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
  Total 000

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Bibliografia

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

     Avaluació i qualificació
   Activitats d'avaluació
   Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

    

   Qualificació

   Mètodes docents:
   Combinació de la classe magistral dinàmica amb la resolució de casos pràctics.
   Tipus d'exàmens:
   Es farà una prova quadrimestral i un examen final de tota l’assignatura (convocatòria de juny) i un altre, si fos necessari, en convocatòria de setembre. La prova quadrimestral tindrà caràcter alliberatori per a l’examen final de Juny però no per al setembre. Cal superar necessàriament els dos quadrimestres i no es promitjaran les notes dels mateixos en el cas que un dels dos estigui suspès.
   La nota de l'alumne, en els parcials i en el final (1ª i 2ª convocatòria), es forma per la nota del examen (80%) i la nota dels casos i/o exercicis lliurats durant el curs (20%). També es valorarà la participació a classe en el debat dels casos.
   L'examen estarà format, si no es diu el contrari, per una part de test, temes curts i/o un cas.
   El llibre és el text de referència bàsic de la matèria objecte d’avaluació més alguna lectura complementària que es repartirà durant el curs i el temari que s'expliqui a classe i no estigui al llibre. La documentació dels casos i les lectures o documents complementaris estaran disponibles al servei de fotocòpies durant el curs.

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top