Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Treball final de màster (3501MO2461/2018)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2018
 • Descripció : Realització d'un treball original que versi sobre aspectes relacionats amb els continguts del màster.

 • Crèdits : 6

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat :

Idioma de les classes : Català (25%), Castellà (75%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Grup F

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat :

Idioma de les classes : Català (0%), Castellà (100%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Grup S

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat :

Idioma de les classes : Català (25%), Castellà (75%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. CG4 - Saber transmetre d'una manera clara i sense ambigüitats a un públic especialitzat o no, resultats procedents de la investigació lingüística i sociològica així com els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten.
 2. CG5 - Haver desenvolupat l'autonomia suficient per desenvolupar investigacions i col · laboracions científiques dins l'àmbit de l'aprenentatge deles segones llengües i en contextos interdisciplinaris.
 3. CE1 - Conèixer i reflexionar sobre els factors individuals més rellevants que incideixen en l'aprenentatge d'una segona llengua.
 4. CE5 - Planificar i avaluar el procés d'ensenyament / aprenentatge a curt i llarg termini, que ha de ser coherent amb un context d'ensenyament, un currículum i un enfocament metodològic específic.
 5. CE6 - Reconèixer les característiques específiques de l'espanyol / català que donen lloc a dificultats en l'aprenentatge d'aquesta llengua com a L2 i saber relacionar amb el progrés de la interllengua dels aprenents.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Desenvolupament d'un treball individual centrat en l'anàlisi teòrica o pràctica d'un aspecte relacionat amb l'adquisició o l'ensenyament/aprenentatge de l'espanyol o el català com a segones llengües, que contingui una aportació original.

  2. Estructura i redacció del treball

  3. Presentació oral del treball
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres02222
Anàlisi / estudi de casos04545
Cerca d'informació03030
Elaboració de treballs03030
Exposició dels estudiants134
Seminaris404
Tutories15015
Total 20130150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Redacció del TFM Ser capaç d'articular una proposta original i rigurosa sobre una qüestió teòrica i/o pràctica relacionada amb els continguts del màster. Saber redactar un treball amb rigor acadèmic i amb correcció lingüística. Dominar les tècniques (anàlisi de dades, bibliografia, reflexions metodològiques, etc) d'elaboració d'un treball acadèmic i científic. Es valoraran tant els aspectes formals com de contingut.
  90
  Presentació oral i defensa davant tribunal avaluador Presentació oral clara i ordenada, i que reflecteixi els continguts més rellevants i l'aportació original del treball escrit. Domini del recursos i estratègies comunicatives en l'exposició oral. Capacitat d'argumentació i justificació de la proposta. Correcció en l'ús oral de la llengua.10

   

  Qualificació

  IMPORTANT: La còpia o el plagi, per petits que siguin, comporten la qualificació de O (suspens) en la qualificació final del treball.

  Criteris específics de la nota «No Presentat» :

  No presentar en la data prevista el TFM amb els informes de seguiment i l'autorització signada pel tutor.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top