Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Patologia Reumatològica (3159G03030/2017)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2017
 • Descripció : Els continguts d'aquesta assignatura proposen descriure les principals afeccions reumatològiques des del punt de vista de la fisioteràpia i amb un enfoc inter disciplinar. Ser capaços de reconèixer l'estat de salut del pacient mitjançant una valoració reumatològica, establir un pla de cures de fisioteràpia que permeti cobrir els objectius inicialment plantejats i valorar-ne posteriorment els resultats obtinguts.
  Identificar els diferents tipus de dolor i conèixer els tractaments físics i farmacològics per tractar-lo.
  Adquirir coneixement general sobre les proves radiològiques i altres utilitzades en el diagnòstic i seguiment dels pacients reumàtics.
 • Crèdits ECTS : 3

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : SILVIA GARCIA DIAZDELIA REINA SANZ

Idioma de les classes : Anglès (100%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Comunicar-se de mode efectiu i clar
 2. Tenir la capacitat d'aprenentatge autònom
 3. Resoldre problemes
 4. Tenir capacitat de gestió d'informació
 5. Aprendre a aprendre (aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment)
 6. Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Fisioteràpia.
 7. Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, mostrant dots d'innovació.
 8. Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida.
 9. Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l'anglès.
 10. Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 11. Saber organitzar i planificar el treball propi i els estudis ulteriors.
 12. Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
 13. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
 14. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 15. Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.
 16. Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
 17. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Introduction to the rheumatic patient

  2. Inflammatory arthritis: how to diagnose and treat

  3. Systemic autoimmune diseases: how to diagnose and treat

  4. Gout and osteoporosis: how to diagnose and treat

  5. Osteoarthritis: how to diagnose and treat

  6. Fibromyalgia

  7. Soft tissue diseases: tendinitis and others: how to diagnose and treat

  8. Rheumatology nursing

  9. Workshops at the hospital
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Assistència a actes externs132033
Classes expositives301242
Total 433275

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Web for the Spanish Society of Rheumatology. Recuperat , a www.ser.es

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Final Exam20 questions in a multiple choice fashion100

 

Qualificació

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top