Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Patologia Caridorespiratòria (3159G03029/2018)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2018
 • Descripció : Es treballaran les bases de les propietats físiques i biomecaniques de l'aparell cardiorespiratori. S'apendran la fisiopatologia de les principals patologies cardíaques i respiratories. Es donaran les bases de les principals probes complementaries en l'àmbit respiratori així com la seva interpretació.
 • Crèdits ECTS : 3

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : GERARD MUÑOZ CASTRO

Idioma de les classes : Anglès (100%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Comunicar-se de mode efectiu i clar
 2. Tenir la capacitat d'aprenentatge autònom
 3. Resoldre problemes
 4. Tenir capacitat de gestió d'informació
 5. Aprendre a aprendre (aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment)
 6. Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Fisioteràpia.
 7. Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, mostrant dots d'innovació.
 8. Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida.
 9. Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l'anglès.
 10. Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 11. Saber organitzar i planificar el treball propi i els estudis ulteriors.
 12. Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
 13. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
 14. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 15. Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.
 16. Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
 17. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Conceptes generals de salut, malaltia i patologia

  2. Fisiologia i biomecànica de l'aparell respiratori

  3. Fisiopatologia de les principals síndromes respiratòries.

  4. Fisiopatologia de les principals síndromes cardiològiques.

  5. Exploracions complementaries (proves funcionals i gasometries)

  6. Terapia inhalada

  7. Oxigenoterapia
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos284775
Total 284775

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Mulroney, Susan E. (2011). Netter. Fundamentos de fisiología / Susan E. Mulroney, Adam K. Myers ; ilustraci. Mendeley.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització d'un examen tipus test d'avaluació continuada a la meitat del curs que tindrà un pes dins de l'assignatura del 10%examen teòric10
Realització examen teoric finalexamen teoric90

 

Qualificació

L'assignatura constarà de dos exàmens: un d'avaluació continuada (a la meitat del curs) i un examen final

Exàmens:
- ambdos examens tipus test.
- cada pregunta tindrà 5 respostes i només 1 de correcta.
- cada pregunta errònia restarà el 25% del valor d'una resposta correcta.
- les preguntes no contestades ni sumen ni resten.

L'examen d'avaluació continuada farà mitja a partir del 4,5.

L'examen final farà mitja a partir del 5.

La nota final de patologia cardio-respiratòria sortirà de la mitjana dels dos exàmens examen avaluació (10%) i examen final (90%).

Per aprovar l'assignatura es necessita una nota mínima de 5.

Qui no assoleix l'examen d'avaluació continuada tindrà la possibilitat de presentar-se a l'examen de recuperació per tal d'assolir un aprovat.

Criteris específics de la nota «No Presentat» :

Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a
l’avaluació continuada o a l’avaluació final

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
Durant les sessions magistrals es comentaràn casos clínics i articles.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Assignatures recomanades
 1. Afeccions Médico Quirúrgiques
 2. Anatomia I
 3. Anatomia II
 4. Biologia
 5. Bioquimica
 6. Fisiologia

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top