Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Atenció Sanitaria Básica (3159G03027/2017)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2017
 • Descripció : Es basa en el coneixement de la persona dins el context de la salut i la malaltia i de les seves necessitats bàsiques, l’atenció del esser amb patologia tant mèdica com traumàtica i la realització i atenció bàsica en les emergències sanitàries. Necessitats d'oxigenació. Necessitats de mantenir íntegra la pell. Necessitat d'eliminació. Necessitat de moure i mantenir la postura adequada. Mesures de protecció (higiene hospitalària). Guies d'actuació davant emergències.
 • Crèdits ECTS : 4

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : ANDREA FUENTE VIDALFRANCISCO HILARION UNDA SOLANO

Idioma de les classes : Anglès (100%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Comunicar-se de mode efectiu i clar
 2. Tenir la capacitat d'aprenentatge autònom
 3. Resoldre problemes
 4. Tenir capacitat de gestió d'informació
 5. Aprendre a aprendre (aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment)
 6. Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Fisioteràpia.
 7. Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, mostrant dots d'innovació.
 8. Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida.
 9. Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit tècnic concrets.
 10. Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
 11. Saber organitzar i planificar el treball propi i els estudis ulteriors.
 12. Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
 13. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
 14. Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.
 15. Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
 16. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Introduction of lecturer and students. Subject plan. Person-centered care. Patient rights and duties. Communication with patient and family. Communication with staff. Teamwork

  2. Oxygenation. Vital signs. ICU. First Aids: assessment. Urgencies. Shocks.Types of emergency situations (respiratory distress/asthma, etc). Cardiovascular care. Cardiopulmonary resuscitation.

  3. Workshop 1: first aids (cardiopulmonary resuscitation)

  4. Drugs administration. Evaluation and skin care. Wounds: assessment and treatment (healing). Hemorrhages. Skin injuries. Burns.

  5. Pressure and vascular ulcers. Vascular bandage. Nutrition. Healthy diet. Specific diets for common diseases. Enteral and parenteral nutrition.

  6. Trauma injuries. Bandages for trauma injuries. Tapping.

  7. Workshop 2: bandages/tapping.

  8. Body balance. Falls and risk of falls. Assessment tools.

  9. Prevention of falls.

  10. Mobility assessment. Immobility syndrome. Early mobilization.

  11. Incontinence: assessment and treatment.

  12. Protection measures. Hospital hygiene. Ergonomics. Prevention of job-related injuries. Back school exercises.

  13. Ergonomics and prevention of injuries for physiotherapists. Patient mobilization techniques: standing, walking and other transfers.

  14. Workshop 3: patient mobilizations (transfers). Back school exercises.

  15. Practical exam.

  16. Final Theoretical Exam. Final course evaluation.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos101020
Classes expositives243054
Classes participatives303
Elaboració de treballs02020
Prova d'avaluació202
Tutories101
Total 4060100

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Kenyon K, Kenyon J (2009). The Physiotherapist's Pocketbook: Essential Facts at Your Fingertips (2). Churchill Livingstone.
 • Hindle A, Coates A. (2011). Nursing Care of Older People. . Oxford University Press.
 • McDonagh D, Zideman D (2015). The IOC Manual of Emergency Sports Medicine. Wiley-Blackwell.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Evidence-based basic health careNot presented or presented after deadline = 0 points
Sufficient = 2.5 points
Good/excellent = 5 points
25
Practical LessonsNo attendance = 0 points
Attendance = 5 points
15
Practical TestPractical evaluation about the practice lessons.
Simulation on real situations/cases will be performed by pairs
30
Theoretical TestMultiple choice questions and short answer questions. 30

 

Qualificació

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Assignatures recomanades
 1. Anatomia I
 2. Anatomia II
 3. Fisiologia

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top