Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Atenció Sanitaria Básica (3159G03027/2017)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2017
 • Descripció : Es basa en el coneixement de la persona dins el context de la salut i la malaltia i de les seves necessitats bàsiques, l’atenció del esser amb patologia tant mèdica com traumàtica i la realització i atenció bàsica en les emergències sanitàries. Necessitats d'oxigenació. Necessitats de mantenir íntegra la pell. Necessitat d'eliminació. Necessitat de moure i mantenir la postura adequada. Mesures de protecció (higiene hospitalària). Guies d'actuació davant emergències.
 • Crèdits ECTS : 4

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : ANDREA FUENTE VIDALFRANCISCO HILARION UNDA SOLANO

Idioma de les classes : Anglès (100%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Comunicar-se de mode efectiu i clar
 2. Tenir la capacitat d'aprenentatge autònom
 3. Resoldre problemes
 4. Tenir capacitat de gestió d'informació
 5. Aprendre a aprendre (aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment)
 6. Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Fisioteràpia.
 7. Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, mostrant dots d'innovació.
 8. Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida.
 9. Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit tècnic concrets.
 10. Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
 11. Saber organitzar i planificar el treball propi i els estudis ulteriors.
 12. Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
 13. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
 14. Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.
 15. Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
 16. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Introduction of lecturer and students. Subject plan. Person-centered care. Patient rights and duties. Communication with patient and family. Communication with staff. Teamwork

  2. Oxygenation. Vital signs. ICU. First Aids: assessment. Urgencies. Shocks.Types of emergency situations (respiratory distress/asthma, etc). Cardiovascular care. Cardiopulmonary resuscitation.

  3. Workshop 1: first aids (cardiopulmonary resuscitation)

  4. Evaluation and skin care. Wounds: assessment and treatment (healing). Hemorrhages. Skin injuries. Burns.

  5. Pressure and vascular ulcers. Vascular bandage. Basic nutrition.

  6. Trauma injuries. Bandages for trauma injuries. Tapping.

  7. Workshop 2: bandages/tapping.

  8. Body balance. Falls and risk of falls. Assessment tools.

  9. Prevention of falls.

  10. Mobility assessment. Immobility syndrome. Early mobilization.

  11. Protection measures. Hospital hygiene. Ergonomics.

  12. Ergonomics.

  13. Workshop 3: patient mobilizations (transfers). Back school exercises.

  14. Practical examinations

  15. Final Theoretical Exam. Final course evaluation.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos202
Classes expositives153045
Classes pràctiques151025
Elaboració de treballs01212
Simulacions01313
Tutories303
Total 3565100

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Kenyon K, Kenyon J (2009). The Physiotherapist's Pocketbook: Essential Facts at Your Fingertips (2). Churchill Livingstone.
 • Hindle A, Coates A. (2011). Nursing Care of Older People. . Oxford University Press.
 • McDonagh D, Zideman D (2015). The IOC Manual of Emergency Sports Medicine. Wiley-Blackwell.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Practical LessonsPractical application of techniques
20
Theoretical TestMultiple choice questions 30
Simulation Video simulation of communication and patient-centered care 25
Written assignmentWritten assignment on patient´s rights 25

 

Qualificació

1)The theory exam will be in a multiple selection test fashion.

2) Video simulation of communication and patient-centered care:

Format: Video. Include names of group members.
Type: Group work, as assigned by teacher

Task: design of a clinical situation at a PT’s clinic. Two sets of videos must be performed: One showing incorrect care and the other showing appropriate communication and patient-centered skills (both applied to the same previously designed clinical situation). Maximum duration: 10 minutes. It must be delivered via Dropbox or GoogleDrive.

3) Written assignment on Patient´s rights

Format: Written
Type: Group work, as assigned by teacher

Task: internet search of patient’s rights, both general and specific to physiotherapy in the assigned country.
All statements should be clearly referenced with the name of organization and url.
Length: 4 pages (Font: Arial 11. Between lines 1.5 p)
- Cover page: Logo, Title, Group members
- Core: max. 2 pages
- References: Last page

4) Practical lessons will be evaluated during practical classes as assigned by teacher

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Assignatures recomanades
 1. Anatomia I
 2. Anatomia II
 3. Fisiologia

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top