Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Cinesiteràpia (3159G03015/2017)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2017
 • Descripció : Cinesiteràpia i tècniques especifiques de tractament. Estiraments analítics en les seves diverses tècniques. Concepte de neurodinamia i aplicació de les tècniques bàsiques de la mateixa. Facilitació neuromuscular propioceptiva.
 • Crèdits ECTS : 6

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : PEDRO LUIZ FLORES FAGNANIANDREA FUENTE VIDALFRANCISCO HILARION UNDA SOLANO

Idioma de les classes : Anglès (100%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Pràctiques de laboratori1
Pràctiques de laboratori2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Comunicar-se de mode efectiu i clar
 2. Tenir la capacitat d'aprenentatge autònom
 3. Resoldre problemes
 4. Tenir capacitat de gestió d'informació
 5. Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Fisioteràpia.
 6. Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, mostrant dots d'innovació.
 7. Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar a la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut
 8. Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals; que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals; i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, de manera que, al final dels estudis, els estudiants sàpiguen aplicar-los tant a casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari, com a actuacions en l'atenció primària i comunitària.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Introduction of lecturer and students. Presentation of Subject plan.

  2. Kinesiotherapy (general concepts, effects, types, indications, contraindications)

  3. Mobilization (passive, assistive, instrumental)

  4. Muscle-strengthening exercises(eccentric, isometric, isokinetic, etc)

  5. Gait rehabilitation

  6. Proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF)

  7. Stretching (types, effects, indications, contraindications)

  8. Proprioception

  9. Practical lesson 1: Mobilization (passive, assistive and resistive)

  10. Practical lesson 2: Stretching

  11. Research Seminar 1

  12. Neurodynamia (neuroanatomy concepts, neurodynamic techniques)

  13. Suspensions and pulleys

  14. Vestibular rehabilitation exercises

  15. Back School / Core Exercises

  16. Research Seminar 2

  17. Practical lesson 3: PNF

  18. Practical lesson 4: Proprioception, Core Exercises, Back School

  19. Practical lesson 5: Neurodynamic techniques

  20. Workshop on Active Exercises

  21. Clinical Cases

  22. Practical Exam

  23. Final Exam
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos41014
Classes expositives103040
Classes pràctiques203050
Exposició dels estudiants132639
Prova d'avaluació606
Tutories101
Total 5496150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Research SeminarInformation given, abstracting ability, communication ability, media use10
  Workshop on ExercisesNot presented by the individual or the group = 0
  Creativity/innovation, information search capacity, delivery will be considered.
  10
  Clinical CasesNot presented by the individual or the group = 0
  Selection of techniques, creativity/innovation, information search capacity, delivery will be considered.
  10
  Practical ExamEvaluation based on practical lessons and workshop on active exercises. Communication, technique, posture and other aspects will be assessed.35
  Final ExamMultiple choice questions* and/or short answer questions about theory (Lectures and Seminars) and practical lessons.35

   

  Qualificació

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top