Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Fonaments de Fisioteràpia (3159G03010/2017)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2017
 • Descripció : La present assignatura té per objecte dotar a l'estudiant de les eines per l'adequat desenvolupament de competències pràctiques i teòriques dins del marc de la mobilització articular passiva. Les bases teòriques i el desenvolupament dels mètodes i procediments bàsics per als tractaments fisioterapèutics. Les tècniques de mobilització, tracció i manipulacón, i la seva aplicació bàsica en els casos pertinents.
 • Crèdits ECTS : 6

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : PEDRO LUIZ FLORES FAGNANIANDREA FUENTE VIDALMARIANO LUIS GACTO SANCHEZSAMUEL MATTHEW YOUNG

Idioma de les classes : Anglès (100%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Pràctiques de laboratori1
Pràctiques de laboratori2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Tenir la capacitat d'aprenentatge autònom
 2. Resoldre problemes
 3. Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Fisioteràpia.
 4. Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, mostrant dots d'innovació.
 5. Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de Fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent a la individualitat de l'usuari.
 6. Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral als pacients.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. 1. Introduction, Subject explanation, The Physical Therapist, Ethics, Informed Consent, Brief History of Physio. Project Explanation and group division.

  2. 2. Introduction 2; Principles of Joint Mobilization and Accessory Movements; Maitland Concept and history, grades of movement and practical introduction.

  3. 3. Shoulder Part 1

  4. 4. Shoulder Part 2

  5. 5. Elbow and Forearm

  6. 6. Hand and Wrist

  7. 7. Project Oral Presentation

  8. 8. Review Upper Limb

  9. 9. Exam 1 Upper Limb

  10. 10. Hip + Writing Assignment Explanation (laws and legislation)

  11. 11. Knee

  12. 12. Foot and Ankle

  13. 13. Review Lower Limb

  14. 14. Exam 2 Lower Limb
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos122436
Aprenentatge basat en problemes (PBL)51015
Classes pràctiques365086
Prova d'avaluació9413
Total 6288150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Bucher-Dollenz G, Wiesner R. (2010). El Concepto Maitland: Su Aplicación en Fisioterapia. Editorial Panamericana.
 • Kisner C, Colby L. (2002). Therapeutic Exercise: Foundations & Techniques (4th Ed). FA Davis.
 • Hertling D, Kessler R (1996). Management of Common Musculoskeletal Disorders (3rd Ed.). Philapelphia: J.B. Lippincott.
 • Mintken PE, et al. (2008). A Model for Standardizing Manipulation Terminology in Physical Therapy Practice.. J Orthop Sports Phys Ther 2008;38(3):1-6. .
 • Houglum, P.A. (2005). Therapeutic exercise for musculoskeletal injuries, 2nd ed.. Human Kinetics: Champaign, IL.
 • Susan L. Edmond (2006). Joint Mobilization/Manipulation: Extremity and Spinal Technique (3rd). Mosby.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
ProjectOral project15
Written AssignmentWritten Assignment5
Practical Evaluation2 practical exams (each exam will correspond to 40% of the final mark; 80% overall)80

 

Qualificació

Must achieve >50% to pass the subject overall.
Must also achieve an average of >50% for the combined total of the practical exams.
Must be present for >80% of classes.
Failure to comply with 80% practical class attendance will require students to sit the Basic Competencies Exam (BCE).
All certified non-attendance needs to be provided to the subject coordinator via email (scanned documents) within one week of non-attendance.


General Instructions
- Nonattendance: If you are aware you will not be able to attend a class, please notify appropriate professor prior to the class. If you are not able to attend due to unforeseen circumstances, certified reasons for nonattendance must be provided via email within one week of missing the class, otherwise this class shall be deemed as absent.

- Exams: 2 exams (lower and upper limb). Students must get a final average above 5 to pass the subject. A grade below 5 will require sitting the BCE. The BCE will consist of a theoretical and practical exam. Students who pass the BCE will get a final mark for the subject of 5/10.

- Oral project presentation: This is a group project that will consist of a presentation in front of the whole class. The themes will be related to describing and explaining different manual therapies techniques (i.e: Mulligan; Mezieres, Kaltenborn, McConnels, Myofascial release; Cranio-Sacral Therapy, etc) or Professions i.e: (Chiriopraxy; Osteopathy; Acupuncture; Massage Therapy, etc.).
The mark for this project will account for 15% of the total subject final mark.

- Written Assignment on laws and legislation in different countries
Group work. Students are required to deliver a written assignment before May 17th. Any documents received on or after May 18th, will be penalized by 50% of the final mark.
The mark for this work will account for 5% of the total subject final mark.

Criteris específics de la nota «No Presentat» :

Any student not having overcome the subject by means of the mid-term exams and not reporting to the minimal competences exam will be evaluated as "not sat".

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
Neither rings nor bracelets will be allowed during classes or exams.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top