Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Introducció a la Psicologia (3159G03008/2017)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2017
 • Descripció : És pretén que l'alumne adquireixi una formació teòrica i pràctica en determinats aspectes psicològics i socials implicats en el camp de la fisioteràpia. Així, aquesta assignatura se centra en l'estudi dels processos d'interacció de l'individu amb el seu entorn en l'àmbit de la salut. Efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre els aspectes psicològics i socials de l'ésser humà.
 • Crèdits ECTS : 6

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : OLGA HERNANDEZ SERRANOFRANCESC XAVIER PRAT GENIS

Idioma de les classes : Anglès (100%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Tenir la capacitat d'aprenentatge autònom
 2. Resoldre problemes
 3. Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit tècnic concrets.
 4. Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals; que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals; i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, de manera que, al final dels estudis, els estudiants sàpiguen aplicar-los tant a casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari, com a actuacions en l'atenció primària i comunitària.
 5. Dur a terme les intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 6. Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre els aspectes psicològics i socials de l'ésser humà

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Psychology as a science. Object of study, goals and levels of explanation.

  2. Basic psychological processes.

  3. Health and health promotion.

  4. Grieving processes.

  5. Health professional and patient interactions.

  6. Introduction to psychopathology.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos202
Classes participatives306898
Lectura / comentari de textos31215
Prova d'avaluació12517
Simulacions336
Visionat/audició de documents8412
Total 5892150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Stangor, C. (2011). Introduction To Psychology. Irvington, NY: Flat World Knowledge, L.L.C.
 • Myers, D.G. (2010). Psychology. New York, NY: Worth Publishers.
 • Gleitman, H., Gross, J. & Reisberg, D. (2011). Psychology (8th Edition). W.W. Norton & Company.
 • Gerrig, R.J. (2013). Psychology And Life (20th Edition). Frenchs Forest, N.S.W.: Pearson Education.
 • Passer, M.W., & Smith, R.E. (2009). Psychology: The Science Of Mind And Behavior (4th Edition). New York, NY: McGraw-Hill.
 • Ogden, J. (2004). Health Psychology: A Textbook. New York, NY: Open University Press, McGraw-Hill Education.
 • Sarafino, E, & Smith, T.W. (2011). Health Psychology: Biopsychosocial Interactions (7th Edition). John Wiley & Sons.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
In-class activities and other assignmentsThese activities will evaluate your ability to apply the knowledge to new situations.20
1st midterm examExams will mostly consist of multiple-choice questions although there may be some short-answer or fill-in-the-blank questions. The exam will cover all the material presented in class as well as assigned readings. Exams will not only test students’ recall of previously presented contents, but also your ability to draw relationships among ideas and to apply this knowledge in new situations.20
2nd midterm examSame as above.20
Final ExamThe final exams will mostly consist of multiple-choice questions although there may be some short-answer or fill-in-the-blank questions. This exam will cover all the material presented in class as well as assigned readings. It will not only test students’ recall of previously presented contents, but also your ability to draw relationships among ideas and to apply this knowledge in new situations. The final exam will be longer than the midterm exams and will be a cumulative exam: it will be based upon material from not only the last third of course semester, but also material that will be covered on the two midterm exams. However, the material which will not be covered in the midterm exams will be given a greater weight.40

 

Qualificació

No negative marking will be used in multiple-choice questions. Instead, “standard setting” will be used to correct for guessing meaning that grades will be converted afterwards causing you to have to answer more than half the questions correctly to pass the examination or that specific part of the examination. Thus, a correct answer will always result in a positive score and wrong answers will not be punished with negative scores. Both wrong and unanswered questions result in zero points. For instance, to pass a test with 40 multiple-choice questions you will have to answer correctly 25 questions.

Students will be required to earn half of the final points to pass the course.

Criteris específics de la nota «No Presentat» :

Students not having passed the subject by means of continuous evaluation and not attending the basic-competences exam will be evaluated as “not sat”.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
Specific bibliography will be provided for each topic during the course.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top