Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Bioquimica (3159G03005/2016)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2016
 • Descripció : Estudiar l’estructura i funcions principals de les biomolècules. Descriure les rutes metabòliques que regeixen el nostre organisme. Conèixer els processos que permeten l’expressió de la informació genètica.
 • Crèdits ECTS : 6

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : MARTA GONZALEZ SEPULVEDA

Idioma de les classes : Anglès (100%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Tenir la capacitat d'aprenentatge autònom
 2. Resoldre problemes
 3. Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, mostrant dots d'innovació.
 4. Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 5. Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
 6. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Lesson 1. Elemental composition of living organisms. Water.

  2. Lesson 2. Carbohydrates.

  3. Lesson 3. Lipids.

  4. Lesson 4. Amino acids, peptides and proteins.

  5. Lesson 5. Nucleotides.

  6. Lesson 6. Integration and control of metabolism.

  7. Lesson 7. Glycogen synthesis and lysis.

  8. Lesson 8. Glycolisis, gluoconeogenesis and the pentose phosphate pathway.

  9. Lesson 9. The citric acid cycle.

  10. Lesson 10. Oxidative phosphorylation.

  11. Lesson 11. Synthesis and oxidation of fatty acids.

  12. Lesson 12. Amino acid oxidation.

  13. Lesson 13. Hormonal regulation of metabolism.

  14. Lesson 14. Genes and chromosomes.

  15. Lesson 15. DNA and RNA metabolism.

  16. Lesson 16. Protein metabolism.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos163551
Exposició dels estudiants01515
Prova d'avaluació44044
Resolució d'exercicis 40040
Total 6090150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Nelson, David L.; Michael M. Cox (2009). Lehninger principles of biochemistry . W.H. Freeman and Co..
 • Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer (2007). Biochemistry. Freeman and Company, cop..
 • Christopher K. Mathews, K.E. van Holde, Kevin G. Ahern (2000). Biochemistry. Benjamin/Cummings,.
 • Lozano Teruel ... [et al.] (2005). Bioquímica y biología molecular : para ciencias de la salud. McGraw-Hill/Interamericana.
 • Donald Voet, Judith G. Voet, Charlotte W. Pratt (2002). Fundamentals of biochemistry . Wiley, cop..

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Seminar 1 (Lessons 1, 2, and 3)The response to the different exercises will be evaluated2
Seminar 2 (Lessons 4, 5 and 6)The response to the different exercises will be evaluated2
Seminar 3 (Lesson 7)The response to the different exercises will be evaluated2
Seminar 4 (Lesson 8)The response to the different exercises will be evaluated2
Partial examThe exam will have 2 parts:
1) 30 test questions (1.5 points)
2) 4 short questions, exercises and/or diagrams (1.5 points)
30
Seminar 5 (Lesson 9)The response to the different exercises will be evaluated2
Seminar 6 (Lesson 10)The response to the different exercises will be evaluated2
Seminar 7 (Lesson 11)The response to the different exercises will be evaluated2
Seminar 8 (Lesson 12)The response to the different exercises will be evaluated2
Seminar 9 (Lesson 13)The response to the different exercises will be evaluated2
Seminar 10 (Lessons 14, 15 and 16)The response to the different exercises will be evaluated2
Written reportWritten work and communication skills will be evaluated20
Final examThe exam will have 2 parts:
1) 30 test questions (1.5 points)
2) 4 short questions, exercises and/or diagrams (1.5 points)
30

 

Qualificació

To pass the course, your mark in each exam must exceed 4/10 and you must obtain at least a 5 when adding all the marks.


Only students with a final mark smaller than 5 may take a remedial exam, in which the maximum attainable mark will be a 5. Continuous assessment mark will not be added in this case.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top