Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Gestió de la multiculturalitat (3153G01131/2017)


Atenció: contingut provisional
Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2017
 • Descripció : Estudi de la gestió de les diverses culturas que es desenvolupan en les relacions socials del equip de treball i del equip de treball amb els clients
 • Crèdits ECTS : 6

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Analitzar i crear nous productes i serveis turístics i hotelers de manera independent, innovadora i empresarial
 2. Analitzar els resultats de la política de l'activitat turística i hotelera, traslladant als objectius interns i fent plans concrets per a la seva implementació en els nivells de la funció departamental o de negoci.
 3. Dissenyar, controlar i millorar els processos de planificació i organització l'activitat turística i hotelera
 4. Conèixer i estudiar les tècniques de la gestió econòmica, comptable i financera de l'empresa hotelera i de restauració
 5. Dur a terme procediments d'anàlisi i síntesi per interpretar l'activitat hotelera i de restauració
 6. Utilitzar els idiomes estrangers estudiats com a vehicles normalitzats de comunicació internacional

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Concepto de cultura Influencia de la cultura en la actividad profesional Problemáticas y retos que plantea la interculturalidad en Hostelería

  2. I. Fundamentación y definición de la Educación Multicultural 1. Diversidad cultural y educación. 1.1. El enfoque multicultural en educación. 1.2.Etapas de la Educación Multiculturalidad. 2. Bases teóricas de la Educación Multicultural. 2.1. Presupuestos antropológicos y sociológicos. 2.2. Líneas de indagación psicológica. 2.3. Enfoque pedagógico: diferencial y crítico. 3. Concepto de Educación Multicultural. 3.1. Algunos términos afines. 3.2. Educación Multicultural: definición y objetivos.

  3. II. Contextualización y desarrollo de la Educación Multicultural 1. Paradigmas de Educación Multicultural. 1.1. Dimensiones y formulación. 1.2. Paradigma holístico multicultural. 2. La Educación Multicultural en sociedades democráticas. 2.1. Norteamérica: integración e identidad nacional. 2.2. La situación europea: confrontación y construcción. 3. La Educación Multicultural en España 3.1. Reforma de la Enseñanza. 3.2. Actuaciones específicas: educación compensatoria, educación antirracista, política lingüística, investigación y docencia. 4. Perspectivas.

  4. III. Intervención educativa multicultural 1. Necesidad de la Educación Multicultural. 2. Actuación educativa multicultural. 2.1. Planificación curricular. 2.2. Objetivos y contenidos. 2.3. Estrategias y actividades. 2.4. Materiales y recursos. 2.5. Diagnóstico y orientación. 2.6. Relaciones escuela/familia/comunidad. 3. Formación de educadores multiculturales. 3.1. Modelos de formación. 3.2. Programas específicos. 4. Líneas de planificación y actuación.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres05050
Classes participatives50050
Elaboració de treballs103040
Prova d'avaluació10010
Total 7080150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Classes presencialsprogresiva i final60
  Elaboracions de treballs en equipexposició pùblica30
  Estudi personalportafolio10

   

  Qualificació

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top