Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Arquitectura i manteniment d'establiments d'hostaleria (3153G01130/2017)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2017
 • Descripció : Estudi i coneixement de les activitats de manteniment de les installacions , decoració i presentació dels espais públics dels hotels i la restauració
 • Crèdits ECTS : 6

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : JORDI BARRI SEGONCARLOS ALFREDO BARRIOCANAL LOZANO

Idioma de les classes : Castellà (80%), Anglès (20%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques altres1
Prova d'avaluació1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Analitzar els resultats de la política de l'activitat turística i hotelera, traslladant als objectius interns i fent plans concrets per a la seva implementació en els nivells de la funció departamental o de negoci.
 2. Dissenyar, controlar i millorar els processos de planificació i organització l'activitat turística i hotelera
 3. Desenvolupar la capacitat de diagnosticar i resoldre problemes mitjançant la recerca d'informació de diferents fonts per tal de prendre les decisions més encertades
 4. Valorar críticament els procediments utilitzats en l'aprenentatge per obtenir dades rellevants en les diferents àrees d'estudi
 5. Identificar i seleccionar documentació jurídica actualitzada mitjançant la utilització de bases de dades jurídiques i compendis legislatius

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Block 1 Design Principles. • Elements of Interior Design : Line,Space,Shape,Form,Texture,Color. • Principles of Interior Design: Balance,Scale and Proportion,Emphasis,Rythm,Unity.Details,Constrast. • Color Theory : Basics of color theory used for interior design. Block 2 Hotel Components. Study of the Spatial organization ,scale,and relationship between common spaces in hotels.(Case Studies) • Public Spaces : Lobby, hall , atrium , reception , restrooms, conference rooms, lounge , dinning room , breakfast, terraces, gardens. • Facility services : Laundry, facility services, staff room • Private spaces : Rooms, different model rooms, restrooms. Block 3 : Environmental and sustainability. • Exploring the multiple tools , tendencies, and saving-energy strategies to be implemented. Block 4 : Landscape Design. • Case studies, spatial relation with building, strategies for comfort, garden design strategies and maintenance.

  2. Bloque 6.- Conceptos sobre sostenibilidad y medio ambiente en la empresa turística. -La empresa hotelera y los procesos de control medioambiental. - Entrada, almacenamiento, distribución y recuperación de materiales. - Departamentos con productos de alto y bajo riesgo de contaminación -Normas externas e internas para la sostenibilidad medio ambiental. -Estudio de los sistemas de mantenimiento de infraestructura de los establecimientos hoteleros. -Principios y técnicas de diseño de interiores en hoteles y restaurantes
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres05050
Anàlisi / estudi de casos103040
Classes participatives50050
Prova d'avaluació10010
Total 7080150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Borsenik y Stutts (1997). The management of maintenance and engineering systems in the hospitality industr (fourth edition). John Wiley & sons, Inc.Stipanuk .
 • Penner, Adams y Robson (2013). Hotel Design, Planning and Development. (second edition ). Routledge.
 • Roffmann (1992). Hospitality Facilities Management and Design. American Hotel & Motel Ass..
 • Sanchez (2015). Gestión de la calidad y gestión ambiental en la industria alimentaria . Sintesis.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes presencialsprogresiva i final60
Estudi de casos realesprogresiva 30
Estudi personal portafolio10

 

Qualificació

El enfoque de la asignatura recomienda que los alumnos sigan una evaluación de tipo continua y progresiva ya que parte de la asignatura consistirá en la elaboración y exposición de casos prácticos. En caso de que algún alumno solicite la evaluación única, el coordinador responsable de la asignatura establecerá con el alumno los criterios a seguir.

La ponderación de la nota final quedará de la siguiente manera:

Participación: 10%
Trabajos dirigidos: 60%
Exposición: 30%

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top