Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Planificació i gestió d'esdeveniments (3153G01129/2018)


Atenció: contingut provisional
Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2018
 • Descripció : Coneixement de l'estructura de les empreses d'organització i gestió d'esdeveniments de restauració
 • Crèdits ECTS : 6

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : NÚRIA COLOMER ROURADIANE DODD

Idioma de les classes : Castellà (50%), Anglès (50%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Prova d'avaluació1
Grup ER

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : NÚRIA COLOMER ROURADIANE DODD

Idioma de les classes : Castellà (50%), Anglès (50%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Prova d'avaluació1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Analitzar i crear nous productes i serveis turístics i hotelers de manera independent, innovadora i empresarial
 2. Dur a terme procediments d'anàlisi i síntesi per interpretar l'activitat hotelera i de restauració
 3. Desenvolupar l'habilitat per argumentar i expressar-se de manera coherent i intel · ligible per elaborar textos escrits comprensibles i organitzats, així com per exposar resultats oralment i en públic
 4. Dissenyar i aplicar processos i estratègies comunicatives en els diversos àmbits de treball, seleccionant i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades
 5. Fomentar el treball en equip, promovent actituds de col · laboració, consens, negociació, resolució de conflictes i respecte a les opinions alienes, al mateix temps que la capacitat d'argumentar i defensar opinions pròpies

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Course introduction. Importance of culture and food diversity.

  2. Types of events. Decision on festival project. Division into groups.

  3. Festival – Aims, mission (need and opportunity).

  4. Planning activities – agenda/schedule. Sustainability Plan.

  5. Planning materials. Logistics Planning.

  6. Human Resources Needs.

  7. Annual time-table for planning.

  8. PESTEL / SWOT. Partnerships and sponsorship.

  9. Legal basis. Health and safety.

  10. Target Audience, Communication and Marketing. LEAFLET / PUBLICITY.

  11. Designing a competition – Jury and criteria.

  12. Presentation development.

  13. ASSESSMENT – powerpoint/video.

  14. Quiénes demandan Eventos.

  15. Técnicas y recursos para la comercialización de Eventos en hoteles.

  16. Tipos de eventos.

  17. Fases de preparación de un Evento.

  18. Visita a un espacio singular - Castell Can Jalpí.

  19. Gestión de salones y material audiovisual.

  20. Negociación, formas de pago, contratos y facturación de Eventos.

  21. Charla a cargo de un miembro del Convention Bureau Girona/Barcelona.

  22. Protocolo social I.

  23. Protocolo social II.

  24. Visita hotel urbano especializado en Eventos.

  25. Wedding planners - organización de una boda.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos31821
Aprenentatge basat en problemes (PBL)10010
Assistència a actes externs15520
Classes participatives25025
Elaboració de treballs402868
Exposició dels estudiants246
Total 9555150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Richards, G. and Palmer, R. (2010). Eventful Cities. Routledge.
 • Charles Bladen, James Kennell, Emma Abson, Nick Wilde (2012). Event Management: An Introduction. Routledge.
 • Varbanova, L (2003). Strategic Management in the Arts. Routledge.
 • José Luis Roca Prats (2014). La comercialización de eventos en hoteles. Sintesis.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Analysis of food festivalKnowledge of the Project field: Delivery of a written case study analysis of a food festival10
AIM, MISSION, OBJECTIVES:
Originality of food festival
Originality of idea and innovation: Power–point presentation and oral presentation of food festival4
SWOT and PESTEL:
Diagnosis of starting point
Power–point presentation and oral presentation of food festival4
PARTNERSHIPS and NETWORKSPower–point presentation and oral presentation of food festival4
BUDGET PLANNINGPower–point presentation and oral presentation of food festival plus delivery of Excel with income and expenditure balance sheet4
LOGISTICS PLANNING Power–point presentation and oral presentation of food festival plus delivery of an Excel time sheet4
SUSTAINABILITY PLAN Delivery of a written Sustainability Plan4
COMMUNICATION AND MARKETING STRATEGYPower–point presentation and oral presentation of food festival plus delivery of leaflet and poster specification4
ACTIVITY PLAN AND EVALUATION PLANPower–point presentation and oral presentation of food festival plus written delivery of an activity and evaluation plan4
LEGAL BASIS and RISK ASSESSMENTPower–point presentation and oral presentation of food festival4
Oral and written presentation skillPower–point presentation and oral presentation of food festival4
Grado de implicación en las clasesNivel de participación y asistencia15
Resolución de ejerciciosBreves trabajos 10
Valoración de conocimientos básicos adquiridos durante el cursoExamen final divido en tipo test y de desarrollo25

 

Qualificació

Profesora Diane Dood

Type of evaluation
For assessment, the students will individually (representing 20% of the final mark):
1. Produce an assessment of a food event and provide recommendations for improvements
For assessment, the students will in groups (representing 80% of the final mark):
2. Produce a food festival plan (with clear evidence of possible returns/development in future years) for an original and new festival. The design and use of the event plan is a working tool to develop the idea and specify the actions needed to bring the idea to life. Developing the plan is an undertaking in groups (2-3 people per group) and should be a demonstrably shared task.

Profesora Nuria Colomer

Los alumnos que no hayan trabajado los ejercicios que se pauten durante el semestre y/o la asistencia a clase no sea suficiente, necesitaran un 30% más de nota en la prueba final para la obtención del "aprobado".

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top