Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Tipologia i gestió d'empreses de càtering i col.lectivitats i serveis generals hospitalaris (3153G01127/2017)


Dades generals  
  • Curs acadèmic : 2017
  • Descripció : Assignatura que engloba un conjunt d'activitats de la industria de la neorestauració i dels serveis generals hospitalaris que en l'actualitat ostenta la denominació anglesa de "facilities management"
  • Crèdits ECTS : 6

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : LUIS CODO PLA

Idioma de les classes : Castellà (100%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Prova d'avaluació1
Grup ER

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : LUIS CODO PLA

Idioma de les classes : Castellà (100%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Prova d'avaluació1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
  1. Analitzar els resultats de la política de l'activitat turística i hotelera, traslladant als objectius interns i fent plans concrets per a la seva implementació en els nivells de la funció departamental o de negoci.
  2. Dissenyar, controlar i millorar els processos de planificació i organització l'activitat turística i hotelera
  3. Dur a terme procediments d'anàlisi i síntesi per interpretar l'activitat hotelera i de restauració
  4. Identificar i seleccionar documentació jurídica actualitzada mitjançant la utilització de bases de dades jurídiques i compendis legislatius

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. 1- Introduction to catering Business 1.1- Characteristics of the catering business 1- Introduction to catering Business 1.2- Types of catering Business. 2- Social Catering 2.1- Keys of the management of an outlet of social catering 2- Social Catering 2.2- Organisation of social catering. Production and logistics. 2- Social Catering 2.2- Organisation of social catering. Production and logistics. 3- Event Catering 3.1-Event Catering Management Keys. 3- Event Catering 3.2- Marketing and sales in event catering business 3- Event Catering 3.2- Marketing and sales in event catering business

  2. 2. SGH: Que es Servicios generales, contrataciones 1.- cobertura 2.- personal 3.- normativa Mantenimiento, seguridad, control de accesos, Coberturas, normativas, personal, funcionamiento, sistemas. Mensajería, identificación , Electromedicina, residuos sanitarios Funcionalidad, normativa, personal, alcance, Limpieza, lavandería Organización, zonas de riesgo, titulaciones, profesiogramas, estocs. Restauración Cocinas, cafeterías, caterings, vending, profesiogramas, sistemas, estocs, coberturas, menus, dietas asistenciales
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres06060
Classes participatives50050
Prova d'avaluació10010
Sortida de camp30030
Total 9060150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
  • AA.VV. (2010). Limpieza Hospitalaria . Public Vertice.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes presencialesprogresiva i final90
Estudi personal i trealls d'aplicacióportafolio10

 

Qualificació

Asistencia a clase 25%

Participación en clase: 25%

Proyecto Final 50%

Los trabajos propuestos evaluarán la consecución de los objetivos del curso,
habilidades analíticas, comprensión de la teoría y de la práctica, presentación de conclusiones y su aplicación en casos reales.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top