Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Tercer Idioma professional turístic (3153G01125/2017)


Dades generals  
  • Curs acadèmic : 2017
  • Descripció : Nivell intermig baix en comunicació oral i escrita en temes professionals turístics
  • Crèdits ECTS : 6

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup AL

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : HILDEGARD RESINGER

Idioma de les classes : Francès (50%), Alemany (50%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria2
Pràctiques d'aula2
Prova d'avaluació2
Grup ER

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : CHRISTINE HUERTAS

Idioma de les classes : Francès (50%), Alemany (50%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Prova d'avaluació1
Grup FR

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : CHRISTINE HUERTAS

Idioma de les classes : Francès (50%), Alemany (50%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Prova d'avaluació1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
  1. Desenvolupar l'habilitat per argumentar i expressar-se de manera coherent i intel · ligible per elaborar textos escrits comprensibles i organitzats, així com per exposar resultats oralment i en públic
  2. Dissenyar i aplicar processos i estratègies comunicatives en els diversos àmbits de treball, seleccionant i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades
  3. Utilitzar els idiomes estrangers estudiats com a vehicles normalitzats de comunicació internacional

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. 1. ALEMAN: 1 Recados e información Apuntar, completar y transmitir mensajes Garantizar la comprensión pronombres personales en nominativo, acusativo y dativo (repaso), uso de “sollen” 2 El trabajo de cocina Alimentos Recetas Utensilios de cocina imperativo, aspectos sintácticos 3 El servicio de restaurante Servicio de mesa Platos e ingredientes Cuenta y propina declinación de adjetivos 4 La carta de servicios Servir comida a la habitación Las ventas en el quiosco del hotel Ofrecer servicios Ofertas de tiempo libre Ocuparse de los niños uso de “lassen”, complementos en dativo, pronombres en dativo, posesivos, sintaxis

  2. Las ofertas de ocio Asesorar a los clientes en la boutique del hotel Recomendar lugares de interés de la localidad y recorridos Describir recorridos urbanos Recomendar programas de excursiones comparativo y superlativo, comparaciones 6 El check-out Servicio de despertador Explicar la factura Recibir el pago Preguntar por la satisfacción de los clientes pretérito simple de “haben” y “sein”, participio y pretérito compuesto de verbos regulares e irregulares

  3. 2 FRANCÉS: ENTREZ EN CONTACT! a) Entrer en contact avec quelqu’un. b)Remplir un formulaire. c) Faire des démarches simples pour obtenir un document. ENTREZ EN CONTACT! a) Saluer et répondre à des salutations b) Épeler c) Donner son accord. FAITES CONNAISSANCE! a) Aborder une personne pour obtenir quelque chose ou bavarder. b) Faire connaissance. c) Parler de soi, du temps. FAITES CONNAISSANCE! a) Compter jusquà 59. b) Exprimer ses goûts. c) Exprimer ses souhaits. COMMUNIQUER EN LIGNE! a) Avoir une conversation téléphonique b) Laisser un message sur un répondeur. c) Rédiger un courriel, un texto PARTEZ EN DÉPLACEMENT! a) Réserver, acheter un titre de transport. b) Se débrouiller dans un hôtel. c) Orienter quelqu’un ou s’orienter dans un bâtiment ou une ville. ORGANISER VOTRE JOURNÉE! a) Parler de ses activités quotidiennes. b) Expliquer ses habitudes alimentaires. c) Donner des consignes de travail et demander des explications. FAITES LE BON CHOIX! a) Commander un repas au restaurant. b) Effectuer des achats dans des magasins ou en ligne. c) Trouver un logement. PRÉSENTER UNE ENTREPRISE! a) Parler d’une entreprise et de son organisation. b) Comprendre et donner des explications simples sur un processus. c) Comprendre et rédiger un règlement simple.

  4. TROUVER UN EMPLOI! a) Comprendre et rédiger une offre d’emploi simple. b) Rédiger un CV simple. c) Échanger lors d’un entretien professionnel. FAITES DES PROJETS! a) Participer à des actions/discussions simples concernant l’environnement de travail. b) Comprendre et rédiger de brèves notes pour des besoins professionnels. c) Élaborer un programme et faire le point sur les actions en cours ou à venir. RÉGLEZ LES PROBLÈMES! a) Suivre des instructions sur une boîte vocale. b) Effectuer des opérations bancaires simples. c) Échanger sur un problème. RÉGLEZ LES PROBLEMES! a) Raconter brièvement un événement. b) Rédiger une lettre de réclamation simple. c) Faire une déclaration écrite ou orale suite à un vol
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres03030
Classes expositives70070
Elaboració de treballs04040
Prova d'avaluació10010
Total 8070150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
  • Ulrike Cohen, Nicoletta Grandi (2012). Zimmer frei. Deutsch im Hotel. Aktuelle Ausg. Langenscheidt.
  • AA.VV. (2012). Studio d A1 Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch. Cornelsen.
  • Béatice Tauzin et Anne-lyse Dubois (2015). Objectif Express1 Nouvelle Edition A1 A2 . Édition CLE International.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes presencialsprogresiva i final60
Elaboració de comunicacions orales i escritasprogresiva30
Exposició de comunicatsexposició pùblica10

 

Qualificació

La nota final corresponderá a los porcentajes siguientes:

10 %: Control diciembre
35 %: Examen escrito final del mes de enero. (El alumno tendrá que sacar mínimo un 4/10 para poder optar a la evaluación continua)
35 %: Examen escrito final de curso.
20%: Evaluación continua : Diversas presentaciones orales: exposiciones individuales o en pareja, participación en la clase, asistencia…

Evaluación final/Recuperación.:

50%: Examen escrito (El alumno tendrá que sacar mínimo un 4/10 para poder optar a hacer media)
50%: Examen oral

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top