Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Qualitat, mediambient i sostenibilitat (3153G01121/2015)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2015
 • Descripció : Coneixement de la normativa i estructura dels sistemes de qualitat, mediambient i sostenibilitat
 • Crèdits ECTS : 6

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : CARLOS ALFREDO BARRIOCANAL LOZANO

Idioma de les classes : Castellà (100%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Prova d'avaluació1
Grup ER

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : CARLOS ALFREDO BARRIOCANAL LOZANO

Idioma de les classes : Castellà (100%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Prova d'avaluació1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Analitzar i crear nous productes i serveis turístics i hotelers de manera independent, innovadora i empresarial
 2. Analitzar els resultats de la política de l'activitat turística i hotelera, traslladant als objectius interns i fent plans concrets per a la seva implementació en els nivells de la funció departamental o de negoci.
 3. Conèixer i estudiar les tècniques de comercialització de l'empresa hotelera i de restauració
 4. Dur a terme procediments d'anàlisi i síntesi per interpretar l'activitat hotelera i de restauració
 5. Fomentar el treball en equip, promovent actituds de col · laboració, consens, negociació, resolució de conflictes i respecte a les opinions alienes, al mateix temps que la capacitat d'argumentar i defensar opinions pròpies
 6. Utilitzar els idiomes estrangers estudiats com a vehicles normalitzats de comunicació internacional

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Concepto y sistemas de la gestión de la calidad

  2. Plan de gestión de calidad en la empresa hotelera

  3. Definiciones ambientales

  4. Recursos materiales en la hosteleria y residuos que generan

  5. Acciones con impacto ambiental

  6. Buenas prácticas ambientales: energia

  7. Buenas prácticas ambientales: agua

  8. Buenas prácticas ambientales: gestión de la contaminación y los residuos

  9. Buenas prácticas ambientales: gestión del espacio ocupado
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres05050
Classes participatives50050
Elaboració de treballs54045
Prova d'avaluació505
Total 6090150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Classes presencialsprogresiva i final60
  Elaboració de treballs individual i colectiuspresentació publica30
  Estudi personal portafolio10

   

  Qualificació

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top