Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Anglès professional turístic (3153G01115/2017)


Dades generals  
  • Curs acadèmic : 2017
  • Descripció : Nivell d'anglès adequat per la preparació de comunicacions orals i escrites en temes profesionals turìstics
  • Crèdits ECTS : 6

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : MARIA ROSA DOMINGO RIERADEBORAH ANNE GAUNTLETT

Idioma de les classes : Anglès (100%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Teoria2
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula2
Prova d'avaluació1
Prova d'avaluació2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
  1. Desenvolupar l'habilitat per argumentar i expressar-se de manera coherent i intel · ligible per elaborar textos escrits comprensibles i organitzats, així com per exposar resultats oralment i en públic
  2. Dissenyar i aplicar processos i estratègies comunicatives en els diversos àmbits de treball, seleccionant i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades
  3. Utilitzar els idiomes estrangers estudiats com a vehicles normalitzats de comunicació internacional
  4. Criticar la pertinència dels informes resultants de la investigació, l'avaluació o la intervenció

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Tourism Book 2 BUSINESS TRAVEL Business travel terms - Cultural awareness - Describing dimension, capacity and facilities - Conferences and exhibitions - Grammar Point: Gerunds and infinitives TOURISM BOOK 3 NTOs - National Tourism Organizations (NTOs) - Designing a trade fair stand - Running meetings - Preparing a market profile - Grammar Point: Reported speech MANAGING TOUR OPERATIONS - Tour operations and contracts - Degrees of future probability - Negotiating - Co-creation HOTEL MANAGEMENT - The structure of the hotel trade - Making comparisons - Describing skills and personality - Human resource management - Job interviews-preparation and techniques E-TRAVEL - The vocabulary of on- line travel sales distribution - Information and communication technologies and travel distribution - Formal and informal registers in professional e-mails - Preparing and introducing presentations - Grammar Point: Relative clauses THE IMPACTS OF TOURISM - Global warming and tourism in the Arctic - Classifying the impacts of tourism - Turn taking and making your point in discussions - How to contrast and reinforce arguments - Writing guidelines for low-impact tourism EVENTS MANAGEMENT - Explaining and defining - Events organizer job description - Trouble shooting - Organizing a fam. trip - Briefing and clarifying arrangements - Work experience SUSTAINABLE TOURISM - Ecotourism and the sustainable development of tourism - Minimizing the tourism footprint - Presenting guidelines to ecotourism operators - Writing commands and requests without causing offence - Sending and internal memo about sustainable policies
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos35035
Cerca d'informació35035
Elaboració de treballs35035
Exposició dels estudiants152035
Prova d'avaluació10010
Total 13020150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
  • Robin Walker and Keith Harding (2015). OXFORD ENGLISH FOR CAREERS: TOURISM 2 -3. Oxford University Press.
  • Raymond Murphy (2015). ENGLISH GRAMMAR IN USE (with answers). Cambridge University Press..
  • varios (2015). Market Leader. Longman.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Estudi i análisi de textos escrits i conferències de temes turìsticstest30
Estudi del vocabulari turìstic anglèstest20
preparacio d' estructures de ponencies i conferènciesprogresiva u final20
Presentació de les ponències elaborades exposició pública30

 

Qualificació

The main evaluation for this course is in March with the Continuous Global Evaluation which includes all the work covered throughout the year, October to March.
The final mark consists of:
A) The Continuous Global Exam (15% Oral /45% Written )
B) The evaluation of the exercises, tasks, tests and student participation from October to March (20%)
C) The Presentation mark (20%)
The students who fail this exam will be re-evaluated in the Continuous Global Re-sit Exam. The mark for this exam includes the evaluation of exercises, tasks, tests and student participation (20%) PLUS the Presentation mark (20%). This part of the exam must be repeated if the minimum mark (50%) is not achieved.
The system of Continuous Global Evaluation for this course is only possible for students with a minimum of 80% attendance, regardless of justifications.
The students who do not attend 80% of the classes must sit the General Global Exam. This exam includes all the work covered throughout the year from October to March. (No evaluation mark for exercises, tasks, tests or student participation is included)
The General Global Exam consists of a written exam (60%), an oral exam (20%) and the Presentation (20%).
Due to the extent of the content to be examined, the duration of the General Global Exam will be longer than that of the Continuous Global Evaluation Exam.
The students who fail the General Global Exam will be re-evaluated in the General Global Re-sit Exam

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top