Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Gestió de compres i aprovisionament (3153G01111/2017)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2017
 • Descripció : Materia que dota a l'alumne del coneixement de les tècniques i eines de gestión del aprovisionament i les relacions amb els proveïdors
 • Crèdits ECTS : 4

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : JUAN JOSE MOLINA VILLAR

Idioma de les classes : Castellà (100%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Prova d'avaluació1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Conèixer i estudiar les tècniques de la gestió econòmica, comptable i financera de l'empresa hotelera i de restauració
 2. Valorar críticament els procediments utilitzats en l'aprenentatge per obtenir dades rellevants en les diferents àrees d'estudi
 3. Criticar la pertinència dels informes resultants de la investigació, l'avaluació o la intervenció
 4. Identificar i seleccionar documentació jurídica actualitzada mitjançant la utilització de bases de dades jurídiques i compendis legislatius

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. TEMA 01. DEFINICIÓN Y ANALISIS DE LA FUNCIÓN DE COMPRA. Definición de la función de compras en el hotel

  2. TEMA 02. LOS CONOCIMIENTOS DE BASE. Ficheros, productos, proveedores y condiciones

  3. TEMA 03. LOS INSTRUMENTOS DE TRABAJO Supervisión y recepción de mercancías Condiciones pactadas

  4. TEMA 04. LA NEGOCIACIÓN Secuencia de las operaciones de compras

  5. TEMA 05. MEDIOS DE CONTROL DE LA EFICACIA DEL SERVICIO DE COMPRAS El presupuesto Los centros productivos

  6. TEMA 06. GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE STOCKS Condiciones previas a realizar Los elementos de decisión
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres05050
Classes participatives45045
Prova d'avaluació505
Total 5050100

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Casanovas, A. (2011). Estrategias avanzadas de compras y aprovisionamientos. Barcelona: Bresca.
 • Errasti, A (2012). Gestión de compras en la empresa. Madrid: Pirámide.
 • Escudero, Mª.J (2002). Gestión de aprovisionamiento.. Madrid: Paraninfo S.A..
 • Felipe Gallego, J. (2002). Gestión de alimentos y bebidas para hoteles, bares y restaurantes. Madrid.: Thomson Learning-Paraninfo. .
 • Paz del Pozo, E. (2001). Curso de gerencia y dirección hotelera. Madrid: ICE, de la UPM.
 • Martínez, E. (2010). Gestión de compras negociación y estrategias de aprovisionamiento. Madrid: Fund. Confemetal .
 • Ojudo, C (2001). Control de costes en restauración. Madrid: Paraninfo.
 • Perrotin, P., Heusschen, P. (2007). Optimizando las compras. Madrid: Gestión 2000 .
 • Zemarti, P. (2004). Gestión de stocks. Madrid: Pirámide.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
classes presencialsprogresiva i final60
estudi personal i treballs d'aplicacióportafolio40

 

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA
Treball individual de l'estudiant. 30% de la nota
Treball en grup. 30% de la nota
Controls i pràctiques 20% de la nota
Actitud, participació i aportació
personal a la matèria 20% de la nota.
L'estudiant que hagi presentat tots els treballs i fetes les exposicions, l'avaluació quedará tancada.

AVALUACIÓ NO CONTINUADA
L'estudiant que NO hagi presentat tots els treballs, ni fetes les exposicions, l'avaluació quedarà oberta i sotmesa a una prova final de tota la materia.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top