Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Administració i control d'allotjaments (3153G01110/2017)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2017
 • Descripció : Materia que complementa el coneixement operatiu de l'asignatura de Operacions de Frony & Back Office dotant a l'alumne de les eines de gestió estratègica necesaries per portar a terme la dirección del departament d'allotjament
 • Crèdits ECTS : 4

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : JAUME BANCELLS BROSSAJUAN JOSE MOLINA VILLAR

Idioma de les classes : Castellà (80%), Anglès (20%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques altres1
Pràctiques integrades teoria1
Prova d'avaluació1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Analitzar i crear nous productes i serveis turístics i hotelers de manera independent, innovadora i empresarial
 2. Analitzar els resultats de la política de l'activitat turística i hotelera, traslladant als objectius interns i fent plans concrets per a la seva implementació en els nivells de la funció departamental o de negoci.
 3. Dissenyar, controlar i millorar els processos de planificació i organització l'activitat turística i hotelera
 4. Conèixer i estudiar les tècniques de comercialització de l'empresa hotelera i de restauració
 5. Dur a terme procediments d'anàlisi i síntesi per interpretar l'activitat hotelera i de restauració
 6. Identificar i saber aplicar bones pràctiques en relació amb el clima social
 7. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
 8. Identificar i seleccionar documentació jurídica actualitzada mitjançant la utilització de bases de dades jurídiques i compendis legislatius

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. TEMA 01. INTRODUCCIÓN A LA RELACIÓN TURISMO, ALOJAMIENTO Y RESTAURACIÓN. El alojamiento turístico hotelero y extrahotelero

  2. TEMA 02. CONCEPTOS, DEFINICIONES Y NUEVAS TENDENCIAS. Curhotel, hotel rural, hotel temático, hotel boutique, balneario, …

  3. TEMA 03. DIRECCIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE ALOJAMIENTO, RESTAURACIÓN Y SERVICIOS Controles y supervisión

  4. TEMA 04. LA EMPRESA HOTELERA Y EXTRAHOTELERA Similitudes y diferencias en la estructura departamental

  5. TEMA 05. ACTIVIDADES PRINCIPALES EN LA HOSTELERÍA El alojamiento hotelero y extra hotelero: Alimentos & Bebidas

  6. TEMA 06. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LA HOSTELERÍA Animación Lavandería / lencería Mantenimiento / Servicio técnico / Seguridad Spa / Fitness / Wellness

  7. TEMA 07. GESTIÓN HOUSEKEEPING / ROOM MANAGER DIVISION Habitaciones, lavandería y lencería

  8. TEMA 08 EL VALOR DE LA EXCELENCIA Y LA CALIDAD Los parámetros de control y gestión

  9. TEMA 09 PROCESOS DE GESTIÓN Y ADMINSITRACIÓN DE ALOJAMIENTO Sistemas de supervisión
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres05050
Classes participatives45045
Prova d'avaluació505
Total 5050100

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Cerra, J. y otros (1990). Gestión de producción de alojamientos y restauración.. Madrid: Sintesis.
 • Donzel, C, (2010). La edad de oro de los grandes hoteles. Barcelona.: Ed Lunwerg.
 • Mesalles, Ll (2000). La Gobernanta.. Barcelona: Alertes.
 • Mestre Soler, J.R (2000). Técnicas de gestión y dirección hotelera. Barcelona: Gestión.
 • Gual, M; Molina Villar, J.J. (2012). Balnearios y Spas urbanos. Barcelona: Astro Uno.
 • Felipe Gallego, J. (2002). Gestión de alimentos y bebidas para hoteles, bares y restaurantes. Madrid.: Thomson Learning-Paraninfo.
 • Gallego, J.F. (2009). Gestión de hoteles. Una nueva visión.. Madrid: Thomson-Paraninfo.
 • Aburdene, P., (2006). Mega tendencias 2010. Ed Ediciones Granica, S.A..
 • Molina Villar, J.J (2010). Balnearios, viejas prácticas, nuevas costumbres. Barcelona: Ed Astro Uno. .
 • Molina Villar, J.J., (2016). Alojsmiento, restauración y spa. Barcelona: Tempore.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes presencialsprogresiva i final60
estudi personal i realització de treballs d'aplicacióportafolio40

 

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA
Treball individual de l'estudiant. 30% de la nota
Treball en grup. 30% de la nota
Controls i pràctiques 20% de la nota
Actitud, participació i aportació
personal a la matèria 20% de la nota.
L'estudiant que hagi presentat tots els treballs i fetes les exposicions, l'avaluació quedará tancada.

AVALUACIÓ NO CONTINUADA
L'estudiant que NO hagi presentat tots els treballs, ni fetes les exposicions, l'avaluació quedarà oberta i sotmesa a una prova final de tota la materia.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top