Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Operacions de Front & Back Office (3153G01098/2017)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2017
 • Descripció : Cneixement dels sitemes de gestió del departament de front & back office

 • Crèdits ECTS : 6

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : RAMON ARNALOT I SERRAJUAN JOSE MOLINA VILLAR

Idioma de les classes : Castellà (100%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Prova d'avaluació1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Identificar i valorar les implicacions ètiques de l'activitat turística i hotelera
 2. Conèixer i estudiar les tècniques de comercialització de l'empresa hotelera i de restauració
 3. Dur a terme procediments d'anàlisi i síntesi per interpretar l'activitat hotelera i de restauració
 4. Fomentar el treball en equip, promovent actituds de col · laboració, consens, negociació, resolució de conflictes i respecte a les opinions alienes, al mateix temps que la capacitat d'argumentar i defensar opinions pròpies
 5. Identificar i saber aplicar bones pràctiques en relació amb el clima social
 6. Utilitzar els idiomes estrangers estudiats com a vehicles normalitzats de comunicació internacional

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. A) El departamento de recepción. Sus objetivos y estructura. Instrumentos ofimáticos y material de usos. B) Análisis de la figura del recepcionista. Habilidades sociales para la atención con el cliente. Aplicación de las técnicas de venta. C) Gestión de reservas y su proceso. D) Operaciones en torno a la llegada y registro de huéspedes. E) Información y seguimiento de los servicios del hotel desde la recepción. Documentación interna y documentación. F) Servicio de comunicaciones. G) Servicio de conserjería. Control del cliente. Servicio de noche. H) Operaciones de facturación. El cierre diario. I) Operaciones en torno a la salida de clientes. J) Cobro, crédito y operaciones de caja. Medios de pago. K) Tratamiento de reclamaciones y denuncias. La protección de consumidores. L) Servicio de información sobre el entorno.

  2. 1.- El hotel y su estructura organizativa y departamental 2.- La imagen del hotel los departamentos de recepción y comercial 3.- Los departamentos de producción alojamiento y restauración. 4.- Nuevas tendencias y departamentos spa, wellness, banquetes, salones, tiendas.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres05050
Classes pràctiques90090
Prova d'avaluació10010
Total 10050150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Gallego, J.F. (2009). Gestión de hoteles. Una nueva visión. Madrid: Thomson-Paraninfo.
 • Gual, M., Molina. JJ (2012). Balnearios y Spas urbanos. La salud como eje del turismo. Barcelona: Astro Uno.
 • Mestre Soler, J.R. (2000). Técnicas de gestión y dirección hotelera. Barcelona: Ed Gestión 2000.
 • Cerra, J. y otros. (2006). Gestión de producción de alojamientos y restauración. Madrid: Síntesis.
 • Molina, J.J., Miranda, J., Firmenich, M.E. (2011). Introducción al turismo. Barcelona: Astro Uno.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes d'aplicació pràcticaprogresiva i final90
Estudi personalportafolio10

 

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA
Treball individual de l'estudiant. 30% de la nota
Treball en grup. 30% de la nota
Controls i pràctiques 20% de la nota
Actitud, participació i aportació
personal a la matèria 20% de la nota.
L'estudiant que hagi presentat tots els treballs i fetes les exposicions, l'avaluació quedará tancada.

AVALUACIÓ NO CONTINUADA
L'estudiant que NO hagi presentat tots els treballs, ni fetes les exposicions, l'avaluació quedarà oberta i sotmesa a una prova final de tota la materia.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top