Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Anglès B-2 (3153G01095/2017)


Dades generals  
  • Curs acadèmic : 2017
  • Descripció : Domini del nivell d'anglès equivalent al nivell B 2 (Marc Comú Europeu de Referència) equivalent a Intermig alt
  • Crèdits ECTS : 6

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Anual

Professorat : DEBORAH ANNE GAUNTLETTMARY MABEL NAFA DE VARESE

Idioma de les classes : Anglès (100%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Teoria2
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula2
Prova d'avaluació1
Prova d'avaluació2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
  1. Desenvolupar l'habilitat per argumentar i expressar-se de manera coherent i intel · ligible per elaborar textos escrits comprensibles i organitzats, així com per exposar resultats oralment i en públic
  2. Dissenyar i aplicar processos i estratègies comunicatives en els diversos àmbits de treball, seleccionant i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades
  3. Utilitzar els idiomes estrangers estudiats com a vehicles normalitzats de comunicació internacional

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. UNIT 1: ARRIVALS . Welcoming . Greeting and introducing . Car hire . Describing arrival services . Grammar point: Past tenses I UNIT 2: A PLACE TO STAY . How guests see hotels . Registering new arrivals . Hotel services . The structure of modern hotels . Grammar point: Past tenses II UNIT 3: TOURIST INFORMATION SERVICES . Tourist Information Centres . Giving directions . Making recommendations . Grammar point: Conditionals UNIT 4: HOLIDAY REP . Types of holiday reps . Giving a welcoming meeting talk . Advice and obligation . Holiday health . Tips on tipping . Grammar point: Modal verbs UNIT 5: EATING OUT . Food tourism . Describing dishes . Introducing the food of a region . Describing kitchen utensils
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres05050
Classes pràctiques90090
Prova d'avaluació10010
Total 10050150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
  • Walker, Robin and Harding, Keith (2015). OXFORD ENGLISH FOR CAREERS: TOURISM 2. Oxford University Press.
  • Murphy, Raymond (2015). ENGLISH GRAMMAR IN USE (with answers).. Cambridge University Press..

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
classes pràcticas progresiva i final90
estudi personalportafolio10

 

Qualificació

The system of Continuous Evaluation for this course is only possible for students with a minimum of 80% attendance, regardless of justifications.

The Final Continuous Evaluation in May consists of:
A) The January exam mark: 30% which covers the study period October to January
B) The May exam mark: 50% which covers the study period February to May.
PLUS
• Evaluated exercises, tasks, tests and student participation: 20% from October to May.
The students who fail the Final Continuous Evaluation Exam will be re-evaluated in the Continuous Global Re-sit Exam, which covers all the work studied from October to May (20% oral exam, 60% written exam, 20% exercises, tests, tasks and student participation)

The students who do not attend 80% of the classes or are exempt from class must sit the Global Exam in May. This exam includes all the work covered throughout the year from October to May. (No evaluation mark for exercises, tasks, tests or student participation is included)
The Global Exam consists of a written exam (75%) and an oral exam (25%)
Due to the extent of the content to be examined, the duration of the Global Exam
will be longer than that of the Continuous Evaluation Exam.
The students who fail the Global Exam will be re-evaluated in the Global Re-sit Exam

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top