Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Tècniques informàtiques i comunicatives (3153G01094/2018)


Atenció: contingut provisional
Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2018
 • Descripció : Coneixement de les tècniques i eines informàtiques i de comunicació en la gestió del turisme i de l'hoteleria
 • Crèdits ECTS : 6

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : JESUS ALVAREZ VALDESFERNANDO GOMEZ MARGIOTTA

Idioma de les classes : Castellà (100%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Prova d'avaluació1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Analitzar els resultats de la política de l'activitat turística i hotelera, traslladant als objectius interns i fent plans concrets per a la seva implementació en els nivells de la funció departamental o de negoci.
 2. Conèixer i estudiar les tècniques de comercialització de l'empresa hotelera i de restauració
 3. Adquirir coneixements bàsics i interdisciplinaris en relació amb el turisme i l'hostaleria
 4. Desenvolupar l'habilitat per argumentar i expressar-se de manera coherent i intel · ligible per elaborar textos escrits comprensibles i organitzats, així com per exposar resultats oralment i en públic
 5. Dissenyar i aplicar processos i estratègies comunicatives en els diversos àmbits de treball, seleccionant i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades
 6. Utilitzar els idiomes estrangers estudiats com a vehicles normalitzats de comunicació internacional

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Bloque profesor Dr. Jesus Alvarez: Tema I: Introducción. El modelo conceptual de comunicación y su aplicación en el turismo. a) Modelo de Comunicación b) Modelo de Comunicación en la era de las redes sociales

  2. Tema I: Continuación. El proceso de búsqueda y clasificación de información en Internet y otras fuentes de información impresa. Uso de categorías y etiquetas para la búsqueda y clasificación de la información. Principales vías para búsqueda de información. El uso de Google. Recursos en la Biblioteca. Uso de categorías y etiquetas para clasificar información. Métodos de detección del plagio.

  3. Tema I: Continuación. El procesamiento de la información. Herramientas de curación de contenidos. Qué es la curación de Contenidos. Diferentes aplicaciones para la curación de contenidos.

  4. Tema I: Continuación. La difusión de la información y la generación de conocimientos. El uso de herramientas de difusión de la información. El uso de herramientas de difusión de la información. Blogs. Redes Sociales. Microbloging. Vídeo.

  5. Tema II: Metodología de la investigación. Normas APA. Normas para la presentación de trabajos científicos.

  6. Tema III: Técnicas de comunicación oral. Presentaciones con respaldo de la proyección de diapositivas. Normas para la comunicación efectiva con el público. Comunicación Efectivas con el uso de Power Point. El uso de Prezi y otras herramientas de presentación.

  7. Tema IV: Técnicas de comunicación visual: uso de vídeos e infografías. El uso de vídeos e infografías.

  8. Bloque profesor Ferran Gómez: Introducción a Excel: Definición de Libro, hoja, Celda. Insertar Fórmula; Insertar Función; Referencia Relativa y Absoluta; Copiar Fórmulas y Funciones

  9. Formato: Tipos de datos, Cómo trabajar con Porcetanjes; Fuente; Bordes y Sombreados; Formato Condicional; Estilo de Celdas; Autoformato de tablas

  10. Ejercicios Prácticos

  11. Validación de Datos; Definir Nombres; Listas dependientes

  12. Funciones Estadísticas: MAX, MIN, CONTARA, CONTAR.BLANCO, CONTAR.SI, CONTAR.SI.CONJUNTO. Funciones Matemáticas: SUMAR.SI, SUMAR.SI.CONJUNTO

  13. Gráficos en Excel. Diseño de Página

  14. Funciones Lógicas: SI, Y, O, SI.ERROR

  15. Funciones de Búsqueda

  16. Tablas: Ordenar y Filtrar información. Proteger Hojas de cálculo

  17. Actividad práctica: Creación de una plantilla

  18. Tablas y gráficos dinámicos

  19. Introducción a los controles de Formulario

  20. Repaso
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació51520
Classes expositives261036
Classes participatives20626
Elaboració de treballs52025
Exposició dels estudiants51520
Treball en equip51823
Total 6684150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Molina Villar, J.J., García-Lavernia, J (2010). Como hacer un trabajo final de carrera. Ed Astro UIno.
 • PORTOCARRERO, F y GIRONELLA, N. (2009). Redacción Profesional. Técnicas de redacción para la empresa del siglo XXI.. Ed Net biblo.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Búsqueda de información sobe tema de investigaciónMedia de presentaciones orales10
Clases expositivas del profesorExamen final tipo test20
Elaboración del proyecto de la asignaturaEntrega del Proyecto de la asignatura20
Exposiciones del trabajo individual y en gruposDefensa del Trabajo Individual10
Trabajo en equipos en el proyecto de la asignaturaDefensa del Trabajo en equipos10
Conceptos y ejercicios de aplicación de Microsoft Excel 2007Examen escrito de aplicación; hay que obtener un mínimo de 4 en la nota para poder promediar con el resto30

 

Qualificació

Evaluación continuada según la participación y asistencia a actividades:
I. 30% Evaluación final consistente en un examen escrito de aplicación del programa Microsoft Excel 2007. Hay que obtener un mínimo de 4 en la nota para poder promediar con el resto. (Profesor Ferran Gómez)
II. 70% Desarrollo de un tema de investigación asignado y su publicación en un blog y su difusión.(Profesor Jesus Alvarez).

Criteris específics de la nota «No Presentat» :

Los no presentados harán un examen final general
Los alumnos que no cumplan con el 80% de asistencia a clases o no aprueben la evaluación continua harán Examen Final General.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top