Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Tècniques informàtiques i comunicatives (3153G01094/2017)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2017
 • Descripció : Coneixement de les tècniques i eines informàtiques i de comunicació en la gestió del turisme i de l'hoteleria
 • Crèdits ECTS : 6

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : JESUS ALVAREZ VALDESFERNANDO GOMEZ MARGIOTTA

Idioma de les classes : Castellà (100%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Prova d'avaluació1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Analitzar els resultats de la política de l'activitat turística i hotelera, traslladant als objectius interns i fent plans concrets per a la seva implementació en els nivells de la funció departamental o de negoci.
 2. Conèixer i estudiar les tècniques de comercialització de l'empresa hotelera i de restauració
 3. Adquirir coneixements bàsics i interdisciplinaris en relació amb el turisme i l'hostaleria
 4. Desenvolupar l'habilitat per argumentar i expressar-se de manera coherent i intel · ligible per elaborar textos escrits comprensibles i organitzats, així com per exposar resultats oralment i en públic
 5. Dissenyar i aplicar processos i estratègies comunicatives en els diversos àmbits de treball, seleccionant i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades
 6. Utilitzar els idiomes estrangers estudiats com a vehicles normalitzats de comunicació internacional

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Tema I: Introducción El modelo conceptual de comunicación y su aplicación en el turismo. a) Modelo de Comunicación b) Modelo de Comunicación en la era de las redes sociales Asignación de Proyectos Asignación de Proyectos Tema I: Continuación El proceso de búsqueda y clasificación de información en Internet y otras fuentes de información impresa. Uso de categorías y etiquetas para la búsqueda y clasificación de la información. Principales vías para búsqueda de información. El uso de Google Recursos en la Biblioteca Uso de categorías y etiquetas para clasificar información Métodos de detección del plagio Trabajo en Equipos Tema I: Continuación El procesamiento de la información. Herramientas de curación de contenidos. Qué es la curación de Contenidos Diferentes aplicaciones para la curación de contenidos Trabajo en Equipos s Tema I: Continuación La difusión de la información y la generación de conocimientos. El uso de herramientas de difusión de la información. El uso de herramientas de difusión de la información Blogs Redes Sociales Microbloging Vídeo Trabajo en Equipos Tema II: Metodología de la investigación. Normas APA. Normas para la presentación de trabajos científicos Trabajo en Equipos Tema III: Técnicas de comunicación oral. Presentaciones con respaldo de la proyección de diapositivas. Normas para la comunicación efectiva con el público. Comunicación Efectivas con el uso de Power Point El uso de Prezi y otras herramientas de presentación Tema IV: Técnicas de comunicación visual: uso de vídeos e infografías. El uso de vídeos e infografías Defensa de Proyectos
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres05050
Classes pràctiques90090
Prova d'avaluació10010
Total 10050150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Molina Villar, J.J., García-Lavernia, J (2010). Como hacer un trabajo final de carrera. Ed Astro UIno.
 • PORTOCARRERO, F y GIRONELLA, N. (2009). Redacción Profesional. Técnicas de redacción para la empresa del siglo XXI.. Ed Net biblo.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
classes pràctiquesprogresiva i final90
estudi personalportafolio10

 

Qualificació

Evaluación continuada según la participación y asistencia a actividades:
I. 30% Evaluación final consistente en un examen escrito de aplicación del programa Microsoft Excel 2010
II. 70% Desarrollo de un tema de investigación asignado y su publicación en un blog y su difusión.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top