Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Dimensió econòmica del mercat turístic (3153G01089/2017)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2017
 • Descripció : Introducció al coneixement dels conceptes micro i macro econòmics
 • Crèdits ECTS : 6

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : ANGEL MARIA MICHELENA UGALDEBERE

Idioma de les classes : Castellà (100%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Prova d'avaluació1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Adquirir coneixements bàsics i interdisciplinaris en relació amb el turisme i l'hostaleria
 2. Desenvolupar l'habilitat per argumentar i expressar-se de manera coherent i intel · ligible per elaborar textos escrits comprensibles i organitzats, així com per exposar resultats oralment i en públic
 3. Valorar críticament els procediments utilitzats en l'aprenentatge per obtenir dades rellevants en les diferents àrees d'estudi
 4. Identificar i seleccionar documentació jurídica actualitzada mitjançant la utilització de bases de dades jurídiques i compendis legislatius

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Tema 1 CONCEPTOS BÁSICOS EL CONCEPTO DE ECONOMIA 1.1.- Definición de Economía 1.2.- La Microeconomía y la Macroeconomía LA ESCASEZ, LAS NECESIDADES, LOS BIENES ECONÓMICOS Y LOS SERVICIOS 2.1.- Tipos de bienes económicos 2.2.- Los servicios LOS RECURSOS O FACTORES PRODUCTIVOS

  2. Tema 2 LOS AGENTES ECONÓMICOS LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LOS AGENTES ECONÓMICOS LAS EMPRESAS 2.1.- Clasificación de las Empresas 2.2.- La financiación de la Empresa LAS FAMILIAS O ECONOMÍAS DOMESTICAS EL SECTOR PÚBLICO

  3. Tema 3 EL SISTEMA ECONÓMICO CONCEPTO DE SISTEMA ECONÓMICO LOS SISTEMAS ECONÓMICOS Y EL INTERCAMBIO 2.1.- El trueque 2.2.- El intercambio y el dinero EL SISTEMA DE ECONOMÍA DE MERCADO 3.1.- El funcionamiento de economía de mercado 3.2.- La demanda 3.3.- La oferta 3.4.- El equilibrio de mercado 3.5.- La asignación de recursos y el sistema de economía de mercado 3.6.- Las fases del proceso de asignación de recursos 3.7.- Las limitaciones del sistema de economía de mercado EL SISTEMA DE ECONOMÍA CENTRALIZADA

  4. Tema 4 LA PRODUCCIÓN Y LOS COSTES DE PRODUCCIÓN La empresa, la producción y los beneficios La tecnología y la empresa La producción y el corto plazo La producción y el largo plazo Los costes a corto plazo Los costes a largo plazo

  5. Tema 5 LA RETRIBUCIÓN DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS LA EMPRESA Y LOS FACTORES PRODUCTIVOS LOS SALARIOS 2.1.- La oferta de trabajo 2.2.- La demanda de trabajo LA RENTA DE LA TIERRA EL INTERÉS Y EL CAPITAL 4.1.- La diversidad de los tipos de interés 4.2.- La demanda de capital 4.3.- La oferta de capital 4.4.- La determinación del tipo de interés

  6. Tema 6 LOS TIPOS DE MERCADO Los mercados y la competencia La competencia perfecta El monopolio Los oligopolios

  7. Tema 7 LA RENTA NACIONAL LA MACROENOMÍA Y LA POLÍTICA MACROECONÓMICA LA CONTABILIDAD NACIONAL 2.1.- la renta nacional 2.2.- Los principales componentes de la renta nacional 2.3.- El Producto Nacional Bruto y el Producto Nacional Neto

  8. Tema 8 LA POLITICA FISCAL LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO Y SUS OBJETIVOS LA POLITICA FISCAL 2.1.- Los tributos 2.2.- El presupuesto del sector público 2.3.- El déficit y su financiación

  9. Tema 9 LA FINANCIACIÓN DE LA ECONOMÍA:EL DINERO Y LOS BANCOS EL PROCESO DE FINANCIACIÓN 1.1.- Los intermediarios financieros 2.1.- Los servicios que ofrecen los intermediarios financieros EL DINERO LOS BANCOS Y EL DINERO BANCARIO 3.1.- El dinero bancario 3.2.- Tipos de dépositos 3.3.- La oferta monetaria 3.4.- La creación del dinero bancario

  10. Tema 10 EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LA BALANZA DE PAGOS EL COMERCIO INTERNACIONAL LAS PRINCIPALES MEDIDAS INTERVENCIONISTAS LA BALANZA DE PAGOS 3.1.-La balanza por cuenta corriente 3.2.-La balanza por cuenta de capital

  11. Tema 11 LA INFLACIÓN 1.-La inflación y su medición 2.-Las causas de la inflación 3.- Los efectos de la inflación
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres05050
Classes participatives50050
Classes pràctiques40040
Prova d'avaluació10010
Total 10050150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Martin Newal (2014). The Economics of Business. Pan.
 • Thomas L. Friedman (2015). The World is Flat. Farrar.
 • De Borja Solé, Luis (1983). Fundamentos de la economía de la empresa turística. D.R.L.B. & Asociados.
 • Mochón Morcillo, Francisco (1995). Economía básica. McGraw-Hill.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
classes presencialsprogresiva i final60
aplicació pràcticaexposició de treballs30
estudi personalportafolio10

 

Qualificació

Examen final presencial : 50%
Evaluación progresiva: 50%

Durante el curso habrá dos controles que serán de las siguientes materias:

1er. Control : Temas del 1º al 5º
2º. Control; Temas del 6º al final
Cada control tendrá parte teórica y práctica y para aprobar la asignatura hay que superar los dos controles y las partes teóricas y prácticas de cada control

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top