Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Dimensió econòmica del mercat turístic (3153G01089/2018)


Atenció: contingut provisional
Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2018
 • Descripció : Introducció al coneixement dels conceptes micro i macro econòmics
 • Crèdits ECTS : 6

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : ANGEL MARIA MICHELENA UGALDEBERE

Idioma de les classes : Castellà (100%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques integrades teoria1
Prova d'avaluació1
Aprenentatge basat en problemes1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Adquirir coneixements bàsics i interdisciplinaris en relació amb el turisme i l'hostaleria
 2. Desenvolupar l'habilitat per argumentar i expressar-se de manera coherent i intel · ligible per elaborar textos escrits comprensibles i organitzats, així com per exposar resultats oralment i en públic
 3. Valorar críticament els procediments utilitzats en l'aprenentatge per obtenir dades rellevants en les diferents àrees d'estudi
 4. Identificar i seleccionar documentació jurídica actualitzada mitjançant la utilització de bases de dades jurídiques i compendis legislatius

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Tema 1 CONCEPTOS BÁSICOS 1.- EL CONCEPTO DE ECONOMIA 1.1.- Definición de Economía 1.2.- La Microeconomía y la Macroeconomía 2.- LA ESCASEZ, LAS NECESIDADES, LOS BIENES ECONÓMICOS Y LOS SERVCIOS 2.1.- Tipos de bienes económicos 2.2.- Los servicios 3.- LOS RECURSOS O FACTORES PRODUCTIVOS

  2. Tema 2 LOS AGENTES ECONÓMICOS 1..- LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LOS AGENTES ECONÓMICOS 2.- LAS EMPRESAS 2.1.- Clasificación de las Empresas 2.2.- La financiación de la Empresa 2.3.- El descuento comercial 3.- LOS PRÉSTAMOS 3.1.- Sistema francés de amortización de préstamos 4.- LAS FAMILIAS O ECONOMÍAS DOMESTICAS 5.- EL SECTOR PÚBLICO

  3. Tema 3 EL SISTEMA ECONÓMICO 1.- CONCEPTO DE SISTEMA ECONÓMICO 2.- LOS SISTEMAS ECONÓMICOS Y EL INTERCAMBIO 2.1.- El trueque 2.2.- El intercambio y el dinero 3.- EL SISTEMA DE ECONOMÍA DE MERCADO 3.1.- El funcionamiento de economía de mercado 3.2.- La demanda 3.3.- La oferta 3.4.- El equilibrio de mercado 3.5.- La asignación de recursos y el sistema de economía de mercado 3.6.- Las fases del proceso de asignación de recursos 3.7.- Las limitaciones del sistema de economía de mercado 4.- EL SISTEMA DE ECONOMÍA CENTRALIZADA

  4. Tema 4 LA PRODUCCIÓN Y LOS COSTES DE PRODUCCIÓN 1.- LA EMPRESA, LA PRODUCCIÓN Y LOS BENEFICIOS 2.- LA PRODUCCIÓN Y LOS COSTES 3.- LA CUENTA DE RESULTADOS

  5. Tema 5 LA RETRIBUCIÓN DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS 1.- LA EMPRESA Y LOS FACTORES PRODUCTIVOS 2.- LOS SALARIOS 2.1.- La oferta de trabajo 2.2.- La demanda de trabajo 3.- LA RENTA DE LA TIERRA 4.- EL INTERÉS Y EL CAPITAL 4.1.- La diversidad de los tipos de interés 4.2.- La demanda de capital 4.3.- La oferta de capital 4.4.- La determinación del tipo de interés 4.5.- Liquidación de cuentas 4.6.- El valor actual neto (VAN) 4.7.- Equivalencia financiera

  6. Tema 6 LOS TIPOS DE MERCADO 1.- LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 2.- LA COMPETENCIA PERFECTA 3.- EL MONOPOLIO 4.- LOS OLIGOPOLIOS

  7. Tema 7 LA RENTA NACIONAL 1.- LA MACROENOMÍA Y LA POLÍTICA MACROECONÓMICA 2.- LA CONTABILIDAD NACIONAL 2.1.- La renta nacional 2.2.- Los principales componentes de la renta nacional 2.3.- El Producto Nacional Bruto y el Producto Nacional Neto

  8. Tema 8 LA POLITICA FISCAL 1.- LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO Y SUS OBJETIVOS 2.-LA POLITICA FISCAL 2.1.- Los tributos 2.2.- El presupuesto del sector público 2.3.- El déficit y su financiación

  9. Tema 9 LA FINANCIACIÓN DE LA ECONOMÍA:EL DINERO Y LOS BANCOS 1.- EL PROCESO DE FINANCIACIÓN 1.1.- Los intermediarios financieros 2.1.- Los servicios que ofrecen los intermediarios financieros 2.- EL DINERO 3.- LOS BANCOS Y EL DINERO BANCARIO 3.1.- El dinero bancario 3.2.- Tipos de dépositos 3.3.- La oferta monetaria 3.4.- La creación del dinero bancario

  10. Tema 10 EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LA BALANZA DE PAGOS 1.- EL COMERCIO INTERNACIONAL 2..- LAS PRINCIPALES MEDIDAS INTERVENCIONISTAS 3.- LA BALANZA DE PAGOS 3.1.-La balanza por cuenta corriente 3.2.-La balanza por cuenta de capital

  11. Tema 11 LA INFLACIÓN 1.-LA INFLACIÓN Y SU MEDICIÓN 2.-LAS CAUSA DE LA INFLACIÓN 3.- LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓ
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres03737
Anàlisi / estudi de casos101020
Aprenentatge basat en problemes (PBL)101020
Classes expositives272047
Prova d'avaluació404
Resolució d'exercicis 121022
Total 6387150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Martin Newal (2014). The Economics of Business. Pan.
 • Thomas L. Friedman (2015). The World is Flat. Farrar.
 • De Borja Solé, Luis (1983). Fundamentos de la economía de la empresa turística. D.R.L.B. & Asociados.
 • Mochón Morcillo, Francisco (1995). Economía básica. McGraw-Hill.
 • Mochón Morcillo, Francisco (1988). Economía: Teoría y Política. Madrid: McGraw-Hill.
 • Mochón Morcillo, Francisco (1992). Ejercicios de Economía básica. Madrid: McGraw-Hill.
 • Henderson, James M. (1978). Teoria Microeconómica: una aproximación matemática. Barcelona: Ariel.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Análisis de casos de experiencia hotelera o de restauraciónMedia de 6 casos10
Cálculos variosMedia de 6 casos10
Asistencia y participaciónRegistro de asistencia y participación10
2 exámenesMedia de 2 exámenes60
Ejercicios de aplicación5 ejercicios10

 

Qualificació

Tipología de evaluaciones
Se harán 2 evaluaciones:
1ª Evaluación: Temas del 1 al 6
2ª Evaluación: Temas del 7 al 11

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top