Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Eines de recerca politològica (3104G02108/2019)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2019
 • Descripció : Proporcionar instruments per l'estudi i investigació politològica. Capacitar en l'obtenció de dades i el seu tractament amb tècniques qualitatives i quantitatives. Elaboració de casos d'estudi i dissenyar estratègies de comparació entre casos. Capacitat d'elaborar i estar hipòtesis, establir inferència i causalitat. Redacció de documents acadèmics i presentació d'informes.
 • Crèdits ECTS : 3

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup OT

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : JORDI BONET MARTI

Idioma de les classes : Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Pràctiques d'aula informàtica1
Grup P1

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : JORDI BONET MARTI

Idioma de les classes : Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Pràctiques d'aula informàtica1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 2. CG1. Aprendre de manera autònoma
 3. CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 4. 4. Conèixer els fonaments de la política comparada.
 5. CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 6. CG6. Aprendre de manera autònoma
 7. CG7. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 8. CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 9. CG9. Gestionar, organitzar i planificar propostes i actuacions
 10. CE1. Reconèixer i analitzar les principals teories i enfocaments de les Ciències Polítiques i de l'Administració
 11. CE4. Conèixer els fonaments de la política comparada
 12. 16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política.
 13. 17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives.
 14. 18. Dominar l'estadística aplicada.
 15. 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 16. CE16. Aplicar mètodes, conceptes i tècniques d'investigació social i política
 17. CE16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política
 18. CE17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives
 19. 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 20. CE17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives
 21. CE18. Aplicar conceptes i tècniques d'estadística aplicada
 22. CE18. Dominar l'estadística aplicada
 23. 29. Aprendre de manera autònoma.
 24. 30. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. La investigació en ciències socials i en ciència política.

  2. La pregunta d'investigació i la hipòtesi.

  3. Metodologies de recerca en ciències socials.

  4. Tractament de dades quantitatives.

  5. Redacció de documents acadèmics i presentació d'informes.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos8715
Classes expositives102030
Classes participatives102030
Total 284775

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Anduiza, Eva; Crespo, Ismael y Méndez, Mónica (1999). Metodología de la ciencia política. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
 • Babb, James (cop. 2012 ). Empirical Political Analysis : an Introduction to Research Methods . Harlow: Pearson. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Borge Bravo, Rosa (2009 ). Tècniques d'investigació en ciència política II : etapes, dades, mètodes, tècniques i anàlisi (2a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Box-Steffensmeier, Janet M. Brady, Henry E. Collier, David, 1942- (2008 ). The Oxford handbook of political methodology . Oxford, [etc.]: Oxford University Press. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Corbetta, Piergiorgio (DL 2007 ). Metodología y técnicas de investigación social (Ed. rev.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Chuliá, Elisa (cop. 2012 ). Cómo se hace un trabajo de investigación en ciencia política . Madrid: Catarata. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • King, Gary (cop. 2000 ). El Diseño de la investigación social : la inferencia científica en los estudios cualitativos . Madrid: Alianza. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Halperin, Sandra (cop. 2012 ). Political research : methods and practical skills . Oxford: Oxford University Press. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Lago, Ignacio (2008). La lógica de la explicación en las ciencias sociales. Madrid: Alianza Editorial. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Pollock, Philip (cop. 2012 ). The Essentials of political analysis (4th ed). Washington, D.C.: CQ. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Pollock, Philip (cop. 2012 ). An SPSS companion to political analysis (4th ed.). Washington, D.C.: CQ. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Sala, Gemma (2010 ). Tècniques d'investigació en ciència política (2a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Santana, Andrés (2013). Fundamentos para la investigación social. Madrid: Alianza Editorial.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes pràctiquesLliurar les pràctiques en el termini establert
Respondre correctament als exercicis
40
Discussió projectes de recercaPresentació i defensa del projecte de recerca
Avaluació del disseny de recerca
Capacitat argumentatativa
60

 

Qualificació

Exercicis classes pràctiques: 40%
Elaboració projecte d'investigació: 60%

Criteris específics de la nota «No Presentat» :

L'estudiant que no hagi realitzat alguna de les dues parts avaluables, es considerarà no presentat (i per tant, no tindrà dret a recuperar-los).
La nota mínima per poder fer el promig d'ambdues parts és de 4.5.
La nota necessària per aprovar l'assignatura és de 5.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
Al inici de curs es donarà als i les estudiants un programa detallat de l'assignatura, junt amb la literatura obligatòria i complementària.
Aquesta assignatura es cursa només amb la modalitat d'avaluació continuada, per la qual cosa és necessària l'assistència a totes les classes. En el cas que per raons justificades (laborals o de càrregues familiars), l'alumne no pugui assistir a classe s'haurà de posar en contacte amb el docent durant la primera setmana per pactar el format de seguiment de l'assignatura.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Assignatures recomanades
 1. Introducció a la ciència política
 2. Introducció a l'estadística i metodologia de la investigació social
 3. Metodologia de la investigació social
 4. Política comparada
 5. Política i gènere

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top