Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Anàlisi quantitativa en Ciències Polítiques (3104G02099/2015)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2015
 • Descripció : Anàlisi d’enquestes polítiques i electorals. La segmentació dels electorats amb taules de contingència. La utilització d’escales polítiques: diferències de mitjanes i dispersions. Models de regressió lineal i logística. L’existència de variables polítiques latents i l’anàlisi factorial.
 • Crèdits ECTS : 3

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. 1. Comprendre les principals teories i enfocaments de les Ciències Polítiques i de l'Administració.
 2. CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 3. CG1. Aprendre de manera autònoma
 4. 2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
 5. CG2. Treballar en equip
 6. CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 7. CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 8. 5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials.
 9. CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 10. CG6. Aprendre de manera autònoma
 11. CG7. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 12. CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 13. CG8. Treballar en equip
 14. 16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política.
 15. 17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives.
 16. 18. Dominar l'estadística aplicada.
 17. 21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social.
 18. 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 19. 25. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies també creatives per a la seva solució.
 20. CE16. Aplicar mètodes, conceptes i tècniques d'investigació social i política
 21. CE16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política
 22. CE17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives
 23. 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 24. CE17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives
 25. CE18. Aplicar conceptes i tècniques d'estadística aplicada
 26. CE18. Dominar l'estadística aplicada
 27. 29. Aprendre de manera autònoma.
 28. 30. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi.
 29. 31. Treballar en equip.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Les fonts estadístiques oficials

  2. Els baròmetres d'opinió

  3. Anàlisi d'enquestes polítiques i electorals.

  4. La segmentació dels electorats amb taules de contingència.

  5. La utilització d'escales polítiques: diferències de mitjanes i dispersions.

  6. Models de regressió lineal i logística

  7. L'existència de variables polítiques latents i l'anàlisi factorial.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos303
Classes pràctiques14014
Elaboració de treballs102333
Resolució d'exercicis 42125
Total 314475

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Corbetta, Piergiorgio (DL 2009 ). Metodología y técnicas de investigación social (Ed. rev.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Pollock, Philip (cop. 2012 ). An SPSS companion to political analysis (4th ed.). Washington, D.C.: CQ. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Pollock, Philip (cop. 2012 ). The Essentials of political analysis (4th ed). Washington, D.C.: CQ. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Sánchez Carrión, Juan Javier (1992 ). Análisis de tablas de contingencia (2a ed.). Madrid, [etc.]: Siglo XXI. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Sánchez Carrión, Juan Javier (1999 ). Manual de análisis estadístico de los datos (2a ed. rev.). Madrid: Alianza. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis ànalisi quantitativa50%50
Treball final50%50

 

Qualificació

Aquesta assignatura precisa de presencialitat per poder realitzar totes les pràctiques indicades. Si no es lliuren totes les pràctiques, no s'avaluarà el treball final.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
És important que l'alumnat pugui assistir presencialment a totes les classes pel correcte seguiment de l'assignatura i avaluació de les pràctiques. Les pràctiques es lliuraran a través de la plataforma moodle. No s'acceptarà cap altra mitjà de lliurament.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Assignatures recomanades
 1. Introducció a l'estadística i metodologia de la investigació social
 2. Investigació del comportament electoral
 3. Investigació social avançada: estadística aplicada a l'anàlisi de dades sociopolítiques
 4. Metodologia de la investigació social

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top