Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Política catalana (3104G02030/2017)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2017
 • Descripció : Catalunya i les seves institucions. El Catalanisme. El vot dels catalans
 • Crèdits ECTS : 5

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat :

Idioma de les classes : Català (80%), Castellà (20%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. 3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.
 2. 4. Conèixer els fonaments de la política comparada.
 3. 5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials.
 4. 8. Comprendre la dimensió històrica dels processos polítics i socials.
 5. 16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política.
 6. 17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives.
 7. 21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social.
 8. 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 9. 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Introducció: presentació de l'assignatura

  2. Precedents del model autonòmic: Del Decret de Nova Planta a la fi de la Generalitat Republicana

  3. Formació del sistema autonòmic: els pactes de la transició i l'Estatut de 1979

  4. El sistema de partits polítics a Catalunya

  5. El disseny institucional: la Generalitat de Catalunya

  6. Els governs

  7. Cicles electorals

  8. Moviments Socials i grups d'interès

  9. Cultura Política

  10. Seminari de Ciència Política

  11. Polítiques Públiques

  12. Presentacions Grupals I

  13. Presentacions grupals II

  14. Examen final
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives24529
Lectura / comentari de textos02020
Prova d'avaluació44044
Treball en equip122032
Total 4085125

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Aracil, Rafael (cop. 2000). Memòria de la transició a Espanya i a Catalunya . Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Caminal i Badia, Miquel, 1952- (1998 ). El Sistema polític de Catalunya . Madrid [etc.]: Tecnos [etc.]. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Caminal i Badia, Miquel (1998 ). Nacionalisme i partits nacionals a Catalunya . Barcelona: Empúries. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Lo Cascio, Paola (2008 ). Nacionalisme i autogovern : Catalunya, 1980-2003 . Catarroja: Afers. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Gomà, Ricard Subirats, Joan (2001 ). Govern i polítiques públiques a Catalunya : 1980-2000 . Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Martí-Costa, Marc (2009 ). Llei de barris : cap a una política de regeneració urbanaparticipada i integral? . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Ysàs, Pere Molinero, Carme (2006 ). La Transición, treinta años después . Barcelona: Península. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
ExàmensS'avaluarà especialment la correcció tècnica de les respostes60
Treball grupalS'avaluarà la capacitat de treballar en equip, d'argumentar per escrit, l'habilitat en l'exposició oral i la participació en els debats.20
Lectura/comentari de textosS'avalaurà la capacitat d'argumentació i escriptura acadèmica20

 

Qualificació

- Examen final: 70%
- Treball grupal: 20%
- Participació a classe: 10%

Criteris específics de la nota «No Presentat» :

L'estudiant que no hagi realitzat les pràctiques o el treball grupal suspendrà l'assignatura.

Per fer mitja ponderada serà necessari obtenir un 4,5 a l'examen (aquest criteri només operarà a partir del curs 2016-2017)

La no presentació a l'examen també implica suspendre el curs.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Assignatures recomanades
 1. Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya
 2. Introducció a la ciència política

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top