Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Política comparada (3104G02029/2016)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2016
 • Descripció : Elements i criteris de la comparació política. El mètode comparatiu. Estudis d'àrea. El canvi polític. Tipologies de sistemes polítics. Globalització i crisi de l'Estat.
 • Crèdits ECTS : 5

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : MACIÀ SERRA I SERRA

Idioma de les classes : Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 2. 3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.
 3. 4. Conèixer els fonaments de la política comparada.
 4. CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 5. 5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials.
 6. CG5. Conèixer i utilitzar una llengua estrangera
 7. 8. Comprendre la dimensió històrica dels processos polítics i socials.
 8. CE3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 9. CE4. Conèixer els fonaments de la política comparada
 10. CE5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials
 11. 16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política.
 12. 17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives.
 13. CE8. Comprendre la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 14. CE10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa
 15. 21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social.
 16. 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 17. CE16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política
 18. 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 19. CE17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives
 20. 28. Conèixer i utilitzar una llengua estrangera.
 21. CE21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Introducció a la política comparada. Què és la política comparada? Objecte i mètode de la política comparada.

  2. La forma de l'Estat. Poder polític i legitimació. Formes democràtiques de la legitimació.

  3. Formes de Govern. Règims polítics. Tipologies. Presidencialisme versus parlamentarisme

  4. L'organització territorial i cultural dels règims polítics: federalismes, descentralització, acomodació de minories nacionals, etc.

  5. Sistemes electorals i comportament electoral en perspectiva comparada: què podem aprendre d’altres sistemes? Partits polítics i sistemes de partits en perspectiva comparada.

  6. Canvis de règim. Modalitats de canvi (transicions, revolucions, etc.)
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació3811
Classes expositives251136
Lectura / comentari de textos52227
Prova d'avaluació44044
Resolució d'exercicis 426
Tutories101
Total 4283125

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Sánchez de Dios, Manuel (DL 2012 ). Política comparada . Madrid: Síntesis. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Lijphart, Arend (2000 ). Modelos de democracia : formas de gobierno y resultados en treinta y seis países . Barcelona: Ariel. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Astudillo Ruiz, Javier (2009 ). Política comparada (2ª ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Przeworski, Adam (1995 ). Democracia y mercado : reformas políticas y económicas enla Europa del Este y América Latina . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Landman, Todd (2011). Política comparada : una introducción a su objeto y métodos de investigación . Madrid: Alianza. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Ragin, Charles C. (1992). What is a case? Exploring the foundations of social inquiry. Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Ragin, Charles C. (1987). The comparative method: moving beyond qualitative and quantitative strategies. University of California Press.
 • Ragin, Charles C. (2007). La construcción de la investigación social. Introducción a métodos y su diversid. Bogotá: Siglo del Hombre, Universidad de los Andes.
 • Newton, Kenneth (2010 ). Foundations of comparative politics : democracies of the modern world (2nd ed.). Cambridge, [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Boix, Carles (2007 ). The Oxford handbook of comparative politics . Oxford, [etc.]: Oxford University Press. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Peters, B. Guy (1998 ). Comparative politics : theory and methods . Houndmills, [etc.]: Macmillan Press. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Persson, Torsten (1996 ). Separation of powers and accountability: towards a formal approach to comparative politics . London: Centre for Economic Policy Research. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Almond, Gabriel A.|q(Gabriel Abraham) (1978 ). Comparative politics : system, process, and policy : an analytic study (2nd ed.). Boston, [etc.]: Little Brown. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exàmens parcials i finalS'avaluarà especialment la correcció tècnica de les respostes60
Búsqueda d'informació sobre sistemes polítics del mónS'avaluarà la qualitat de la informació trobada i la racionalitat en la classifició dels països de manera convincent15
Comentari d'articlesS'avaluarà la capacitat d'argumentar per escrit, l'habilitat en l'exposició oral i la participació en els debats15
Realització d'exercicisS'avaluarà especialment la correcció tècnica de les respostes, així com el procés de raonament utilitzat10

 

Qualificació

L’avaluació prendrà en consideració:

1. Examen teòric. L’exàmen teòric avalua els coneixements objectius de l’estudiant. La nota de l’exàmen aportarà el 60% de la nota final.

2. Pràctiques. Durant el curs s’efectuaran diverses classes pràctiques. La nota aconseguida en les pràctiques aportarà el 40% de la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat» :

L'estudiant que no hagi realitzat l’examen teòric es considerarà no presentat.

L'estudiant que a final de curs no tingui cap pràctica avaluada es considerarà no presentat

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top